Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP:10. Odzysk ciepła z procesów technologicznych (BOLIX)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 08:45

 


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 10:
Odzysk ciepła z procesów technologicznych (z suszarni piasku)

Firma: BOLIX S.A. w Żywcu

Branża: budowlana, chemiczna

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Energia cieplna
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki
Opis problemu:
Do 2013 r. firma była ogrzewana kotłownią olejową o mocy ok. 400 kW, natomiast do celów technologicznych, używano (w trybie ciągłym) linię do suszenia piasku o mocy cieplnej ok. 1 MW, powodującą emisje spalin oraz pary wodnej.

Zastosowane rozwiązanie:
W grudniu 2014 r. wdrożono innowacyjny, prototypowy system równoczesnego odzysku ciepła i oczyszczania spalin. System ten, chroniony polskimi patentami, został opracowany przez dr. inż. Piotra Ostrowskiego z Politechniki Śląskiej.
Ciepło odzyskane w instalacji bezprzeponowego schładzania i oczyszczania spalin, z urządzeń produkcyjnych w zakładowej suszarni piasku, jest przekazywane do wody obiegowej w układzie centralnego ogrzewania.
Zastosowany tu niekonwencjonalny wymiennik ciepła odzyskuje nawet 3 razy więcej mocy niż jego standardowy odpowiednik.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
  • Całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną do celów grzewczych przy temperaturach zewnętrznych powyżej -5oC
  • Oszczędność ponad 25% energii wytwarzanej do ogrzania budynków Firmy przy pomocy zakładowej kotłowni olejowej
  • Korzyści ekonomiczne, szacowane na ok. 37.000 zł rocznie, dzięki redukcji zużycia oleju opałowego lekkiego (okres zwrotu: 4 lata)
  • Redukcja emisji gazowych i pyłowych (mniej spalanego paliwa oraz uwzględnienie w instalacji skrubera oczyszczającego spaliny)
   Instalacja odzysku ciepła - zdjęcie 1
   Fot.: BOLIX S.A.
   Instalacja odzysku ciepła - zdjęcie 2
   Fot.: BOLIX S.A.


   Źródła:
   • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez BOLIX S.A. w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
   • Materiały nadesłane przez firmę BOLIX
   https://www.cp.org.pl/goz
   Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz