Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 9. Zmiana sposobu dostawy wybranych sypkich surowców (BOLIX)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 08:40

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 9:
Zmiana sposobu dostawy wybranych sypkich surowców mineralnych z jednorazowych worków na samochodowe cysterny samorozładowcze

Firma: BOLIX S.A. w Żywcu

Branża: budowlana, chemiczna

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Materiały (opakowaniowe)
 • Paliwa kopalne
 • Energia elektryczna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia
 • Projekt pilotażowy: niski (modernizacja istniejącego silosu)
 • Kolejne 4 silosy: wysoki (z uwagi na instalację nowych silosów)
Opis problemu:
Do roku 2011 większość sypkich surowców była dostarczana w jednorazowych workach papierowych i najpierw składowana w magazynie, a następnie w silosie magazynowym, skąd dopiero podawane były one automatycznie do procesu produkcji. Rozwiązanie to wymagało złożonej logistyki związanej z przyjęciem i magazynowaniem surowca oraz jego załadunkiem do silosów przed ostatecznym wykorzystaniem w procesie produkcji. Było też źródłem odpadów (zużyte worki) oraz zużycia paliw i energii elektrycznej.

Zastosowane rozwiązanie:
Projekt pilotażowy (2011 r.) polegał na zmianie sposobu dostawy jednego z surowców sypkich z opakowań jednorazowych (worki po 50 kg), na rzecz dostaw cysternami samorozładowczymi (dysponującymi własnymi agregatami sprężarkowymi). Dostawy w cysternach samochodowych wymagały modernizacji instalacji do napełniania silosu, przy czym zmiana ta została wykonana własnymi służbami technicznymi.
Ten sam pomysł został zastosowany również kilka lat później. W latach 2014-2015 zainstalowano 4 nowe zewnętrzne silosy stalowe o pojemności roboczej ponad 30 m3, pełniące funkcję magazynową oraz służące do dozowania mineralnych surowców sypkich do procesu produkcyjnego. Układ jest zamknięty, tzn. surowiec zamiast w workach (po 25 kg) trafia do silosu bezpośrednio z autocysterny, a później jest podawany do procesu zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi poprzez układy ważące.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Wyeliminowanie procesów transportu wewnętrznego i magazynowania związanych z załadunkiem surowców do silosów (w tym m.in. pracy zasilanych paliwami wózków widłowych i przenośników w omawianym procesie – dzięki czemu osiągnięto ograniczenie zużycia paliw i emisji do powietrza, a także redukcję zużycia energii elektrycznej),
 • Wyeliminowanie odpadów w postaci opakowań po surowcach (worki papierowe)
 • Większa automatyzacja procesu produkcyjnego
 • Oszczędności ekonomiczne dla pierwszego, zmodernizowanego silosu: ok. 50 000 zł/rok
 • Łączne oszczędności ekonomiczne dla 4 nowych silosów: ok. 40 000 zł/rok
 • Redukcja odpadów opakowaniowych, łącznie z wszystkich 5-ciu silosów o ok. 5.5 tony/rok.

Schemat blokowy procesu (silos nr 1)


Nowe silosy
Źródło: BOLIX S.A.


Źródła:
 • Raport z wdrożenia projektów CP w BOLIX S.A. w ramach 44. Szkoły Czystszej Produkcji, cz. III: „Zastąpienie dostaw jednego z surowców pakowanego w worki dostawami cysternami samochodowymi”
 • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez BOLIX S.A. w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
 • Materiały nadesłane przez firmę BOLIX
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz