Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 8. Wymiana taboru autobusowego (PKM Gliwice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 08:35

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 8:
Wymiana taboru autobusowego

Firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

Branża: transportowa (komunikacja miejska)

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki
 • zakup 36 autobusów spełniających normę emisyjną EURO VI: 41 mln zł netto
 • zakup 10 autobusów elektrycznych: 39 mln zł netto

Opis problemu:
Ruch drogowy jest jednym z głównych sprawców zanieczyszczenia powietrza w miastach. Oprócz samochodów osobowych i ciężarowych, największy negatywny wpływ na jakość powietrza mają w tym przypadku autobusy komunikacji miejskiej. Główne zanieczyszczenia powstające przy eksploatacji silników spalinowych to: węglowodory (HC), tlenek węgla (CO), pyły (PM10, PM2,5), związki ołowiu, tlenki siarki (SOx), benzo(a)piren, tlenki azotu (NOx) i sadza. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia Gliwice zostały sklasyfikowane jako 22-gie najbardziej zanieczyszczone miasto w UE.

Zastosowane rozwiązanie:
Wymiana i odnowienie floty poprzez zakup i wprowadzenie do transportu miejskiego autobusów z silnikami spełniającymi normę emisyjną EURO VI (36 autobusów w latach 2016-2019) oraz z napędem elektrycznym (od 2022 r. - 10 szt.), w miejsce starych, z silnikami EURO II. Dodatkowo zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura (elektryczne stacje ładowania pojazdów). Głównym celem tych działań, realizowanych w ramach 2 projektów finansowanych ze środków UE, jest redukcja szkodliwych emisji do atmosfery, a także zwiększenie jakości i dostępności komunikacji publicznej oraz poprawa komfortu jazdy.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Uniknięte łączne roczne emisje:
  • Wymiana 36 autobusów na spełniające normę EURO VI:
   • CO2: 303,88 Mg
   • PM: 0,349 Mg
   • NOx: 18,32 Mg
   • HC: 2,16 Mg
  • Wymiana 10 autobusów na elektryczne (prognoza):
   • CO2: 160 Mg
   • PM2.5: 0,4 Mg
   • NOx: 19,16 Mg
   • HC: 2,83 Mg
 • Redukcja opłat za emisje do powietrza z transportu (w latach 2018-2019: ok. 3,4%)
 • Redukcja hałasu
 • Większa wygoda podróżnych: autobusy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, dostęp do Internetu i ładowarki USB, dostosowanie do inteligentnych systemów transportowych (np. Śląska Karta Usług Publicznych) i wyposażone w urządzenia umożliwiające ich integrację z działającymi w regionie systemami informatycznymi wspomagającymi sterowanie ruchem (np. nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej).
Autobusy z silnikami spełniającymi normę EURO VI
Fot.: PKM Gliwice

Źródła:
 • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez PKM Gliwice w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
 • Materiały nadesłane przez PKM Gliwice

https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz