Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Pierwszy zjazd 48. edycji Akademii Czystszej Produkcji, na Mazowszu – za nami

Pierwszy zjazd 48. edycji Akademii Czystszej Produkcji, na Mazowszu – za nami

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 16 marca 2020 | 09:18


W dniach 2-3 marca 2020 r., w siedzibie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie (Sieć Badawcza Łukasiewicz), odbył się I Zjazd 48-mej edycji Akademii Czystszej Produkcji (w tym trzeciej organizowanej pod tą właśnie nazwą). Wydarzenie zorganizowaliśmy w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, pt. "Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” (odwiedź stronę Kampanii pod adresem: www.cp.org.pl/goz).

27 uczestników Akademii wywodzi się z różnych branż przemysłu, usług, instytucji i organizacji. Uczestnicy dowiedzieli się, że podczas Akademii zdobędą wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w swoich firmach/instytucjach, ale też zrealizują w nich przykładową zmianę proekologiczną (tzw. Projekt Czystszej Produkcji), dającą efekty:
 • ekonomiczne (oszczędności dzięki mniejszemu zużyciu wody, energii, lepszej gospodarce odpadami, niższym opłatom środowiskowym itp.),
 • środowiskowe (mniej zanieczyszczeń, mniej zużytej wody, energii, materiałów itp.),
 • społeczne (np. poprawa zdrowia dzięki czystszemu powietrzu, lepsze warunki pracy, wzrost świadomości ekologicznej pracowników).
Mamy nadzieję na opracowanie i wdrożenie, w ramach obecnej Akademii, wielu Projektów zgodnych z procedurami Czystszej Produkcji.
Wśród tematów poruszonych podczas dwudniowego pierwszego Zjazdu znalazły się:
 • Polityka Ochrony Środowiska, polityka klimatyczna, strategia odpowiedzialnego rozwoju (SOR);
 • Realizacja zasady redukcji zanieczyszczeń u źródła - Czystsza Produkcja (CP) jako strategia ochrony środowiska. Program CP;
 • Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz cały system Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie CP (DZE CP) – udział, raportowanie;
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w Unii Europejskiej i w Polsce;
 • Procedura Minimalizacji Odpadów; Zasady przeprowadzania efektywnego przeglądu wstępnego i audytu CP;
 • Procedura organizacji i projektowania CP w zakładach, w samorządach;
 • Pozyskanie zgody kierownictwa i wybór zespołu projektowego;
 • Zostały też przedstawione przykłady ciekawych projektów CP zgodnie z procedurą minimalizacji odpadów, np. zrealizowanych w Instytucie ITR a także w przykładowym biurze projektowym.
Zajęcia były prowadzone przez Ekspertów Czystszej Produkcji: Michała Jana Cichego (wykład wprowadzający), Krystynę Lenarczyk, Annę Wójcik, Mariana Stani oraz Jerzego Lenika. Uczestnikom Akademii zostali przydzieleni Konsultanci, którzy będą służyli uczestnikom pomocą podczas całego cyklu projektowo-szkoleniowo-wdrożeniowego, m.in. w wyborze i wdrożeniu przykładowej zmiany proekologicznej w zgodzie z zasadami CP.
Opracowała:
Krystyna Lenarczyk
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 
Poniżej przedstawiamy krótki fotoreportaż z tego wydarzenia

Uczestnicy I. Zjazdu 48. (3) Akademii CP
Fot.: SPRCP

Wykład wprowadzający Prezesa Stowarzyszenia - Michała Jan Cichego
Fot.: SPRCP

Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Stowarzyszenia, Kierownik 48. Edycji Akademii -
oraz Uczestnicy I. Zjazdu w Warszawie
Fot.: SPRCP

Od prawej: Anna Wójcik - Wiceprezes Stowarzyszenia, Marian Stani - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Fot.: SPRCP
Jerzy Lenik, ITR Warszawa, Stowarzyszenie Polski Ruch CP
Fot.: SPRCP

Uczestnicy I. Zjazdu 48. (3) Akademii CP
Fot.: SPRCP
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz