Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Udział Stowarzyszenia w projekcie Pro Act Nomad, w ramach międzynarodowej misji edukacyjnej ODD&THEKEDGERS

Udział Stowarzyszenia w projekcie Pro Act Nomad, w ramach międzynarodowej misji edukacyjnej ODD&THEKEDGERS

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 10 grudnia 2020 | 08:39

 

Wyższa szkoła biznesu Kedge Business School z z Bordeaux, Francja, zaprosiła nasze Stowarzyszenie do udziału w projekcie Pro Act Nomad, w ramach misji edukacyjnej w zakresie promocji zrównoważonego rozwoju, działań pro-środowiskowych i społecznych pt. ODD&THEKEDGERS, którą prowadzi od wielu lat.

Celem misji i projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i społecznej przyszłych menadżerów i pokazanie jak niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki jest uwzględnianie w praktyce biznesu celów zrównoważonego rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals), zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility), strategii biznesowych nakierowanych na rzecz zarządzania prośrodowiskowego i innowacyjnego. 

Chodzi o przybliżenie obecnym i przyszłym menadżerom jutra (nie tylko studentom Kedge Business School) dobrych przykładów i wzorców postępowań oraz istniejących problemów zarówno w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, strategii biznesowych, jak również działań podjętych na rzecz zarządzania pro-środowiskowego i innowacyjnego.

W ramach projektu, który w tym roku obejmuje Grecję, Chorwację, Estonię i Polskę przygotowywane są case studies dobrych praktyk, będących wzorcami postępowań firm i organizacji w wyżej wymienionych obszarach.

Nasz udział w projekcie polega na zaprezentowaniu działań Stowarzyszenia Polski Ruch CP jako organizacji od lat zaangażowanej w działania pro środowiskowe, zarówno poprzez wdrażanie zasad i projektów CP jak również całościową pracę na rzecz upowszechniania strategii Czystszej Produkcji, zasad Global Compact i CSR. 

W trakcie spotkania on-line (w dobie pandemii jedyny dobry sposób na kontakty bezpośrednie) z zespołem Kedge Business School, mieliśmy okazję do przedstawienia działań Stowarzyszenia i osiągnieć w szeroko rozumianej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Opowieść o naszych działań w formie case study została opublikowana na stronie www projektu, jak również w przygotowywanych przez Kedge Business School publikatorach.

Zobacz opis naszych działań na stronie projektu: https://oddthekedgers.wixsite.com/website/post/the-polish-cleaner-production-movement-association-is-dealing-with-cp-across-all-poland

Podobne case study powstaje obecnie również dla jednej z firm działających w Ruchu CP.

Mamy nadzieję że nasz udział w misji ODD&THEKEDGERS stanie się inspiracją dla wielu firm i organizacji do podjęcia działań w tych jakże ważnych i istotnych obszarach nowoczesnego zarządzania

 

Na zdjęciu:  Célia Chrétien & Fabian Collinet (Business School z z Bordeaux) oraz Marek Wasilewski i Michał Cichy (Stowarzyszenie Polski Ruch CP) podczas spotkania on-line w dniu 18 listopada 2020 r.

Więcej informacji o projekcie:


 
 
Opracował:
Marek Wasilewski
Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
 
 
 
 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz