Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Karty charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 - teoria i praktyka''

Szkolenie ''Karty charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 - teoria i praktyka''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:30


Szkolenie on-line: "Karty charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 - teoria i praktyka"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia (m.in. przez mikrofon, w przypadku udziału on-line).


Najbliższe terminy - Prowadząca: Marzena Pysz
(można uczestniczyć on-line):

 • 20 września 2024 r.

 

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Adresaci szkolenia:
To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, które zainteresowane są tematyką sporządzania kart charakterystyki.

UWAGA!!! Jeśli jesteś osobą początkującą, aby jak najlepiej skorzystać z tego szkolenia powinieneś/powinnaś znać już podstawy z zakresu rozporządzenia REACH! Jeśli brakuje Ci takiej wiedzy, rekomendujemy najpierw w udział w szkoleniu na temat REACH/CLP (kliknij tutaj, aby je zobaczyć).

ZWRÓĆ UWAGĘ, na trzy podobne tematycznie szkolenia: z REACH/CLP, z zakresu Kart charakterystyki (niniejsze szkolenie) a także zgłaszania mieszanin przez portal PCN. Możesz zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.


https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


 
 
 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting. 

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a

 

Godziny szkolenia:

 • 8.30 - 14.30 (plus możliwość konsultacji zdalnych dla Uczestników w godz. 14.30-16.30)

 

Program szkolenia:

1. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:
 • rozporządzenie zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH (Nr 2020/878) – nowy format karty charakterystyki, okresy przejściowe,
 • od kiedy należy stosować nowy format
 • prawidłowy identyfikator produktu,
 • jak sprawdzić kartę charakterystyki od dostawcy, czy jest aktualna,
 • nowe podejście do sekcji 1.3 karty charakterystyki
 • jakie informacje są ważne dla firmy użytkującej produkt,
 • kiedy Informować Prezesa ds. Substancji Chemicznych - zmiana od 2021 roku – nowy system zgłaszania,
 • kod UFI w karcie charakterystyki – kiedy jest wymagany,
 • NDSy UE,
 • co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
 • aktualizacja karty.
2. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:
 • Osoba odpowiedzialna za utworzenie SN,
 • format,
 • skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
 • jak dołączać do kart charakterystyki,
 • wdrożenie scenariuszy narażenia,
 • czy należy sporządzać scenariusze narażenia dla mieszanin
 • nowe podejście dotyczące przekazywania informacji o narażeniu,
 • w jaki sposób dalszy użytkownik musi przekazywać informacje, które uzyska od producenta,
 • czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.

3. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • jak stosować przepisy prawne dotyczące sporządzania kart charakterystyki,
 • rozróżnia zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z CLP,
 • scharakteryzować, w którym miejscu w karcie powinien się znaleźć kod UFI,
 • jak monitorować zmiany przepisów związanych z kartami charakterystyki.


Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:

 • ocenić poprawność karty charakterystyki produktu,
 • ocenić poprawność etykiety produktu chemicznego i w jaki sposób jest ona powiązana z kartą charakterystyki,
 • ocenić, kiedy można spodziewać się załącznika do karty w postaci scenariusza narażenia,
 • monitorować system kart charakterystyki stosowanych w firmie,
 • wdrożyć w firmie informacje ze scenariuszy narażenia.


Metody szkoleniowe:
Prezentacja, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja

 

Ekspertki prowadzące szkolenie: 

1. Marzena Pysz (wszystkie zaplanowane obecnie terminy) - mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych. 

lub

2. Monika Wasiak-Gromek (obecnie brak zaplanowanych terminów) - absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)/Osobę

 
Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego) 
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji zdalnych z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość zadawania Prelegentowi, drogą e-mailową, przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – KCh"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi do 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

 

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

 

Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!
 


https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz