Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Sporządzanie KART CHARAKTERYSTYKI zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878'' (on-line)

Szkolenie ''Sporządzanie KART CHARAKTERYSTYKI zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878'' (on-line)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 4 stycznia 2021 | 16:57


Szkolenie on-line: "Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia (m.in. przez mikrofon).

Obecnie zaplanowane terminy:

 • 20 kwietnia 2021 r., ON-LINE
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Adresaci szkolenia:
To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, które zainteresowane są tematyką sporządzania kart charakterystyki.
 

https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Miejsce: szkolenie ON-LINE, na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00 (plus możliwość konsultacji zdalnych dla Uczestników w godz. 15.00-17.00)

Program szkolenia:

 1. Nowe wytyczne dotyczące kart charakterystyki
  • okres przejściowy – jak go stosować
  • zmieniony format karty charakterystyki
  • zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie a aktualizacja karty charakterystyki
  • gdzie zamieszczać i w jakim przypadku kod UFI
  • dane dostawcy sekcja 1.3 – zmiana podejścia
  • telefon alarmowy
  • sprawdzanie kart charakterystyki
  • zastosowania zidentyfikowane i odradzane
  • najczęstsze błędy
  • język, w jakim karta musi zostać sporządzona
  • aktualizacja, data ważności karty
  • identyfikator produktu – jak go podać w karcie, a jak na etykiecie
  • substancje ED – nowe podejście
  • wypełnienie sekcji dotyczącej właściwości fiz-chem.
  • Wartości graniczne i specyficzne stężenia graniczne
  • Informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne
 2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz pytania od uczestników szkolenia

Metody szkoleniowe:
Prezentacja, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja

 

Ekspert prowadzący szkolenie: Monika Wasiak-Gromek - absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.
Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.
Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

Cena: 640 zł netto (787,20 zł brutto)/Osobę 

 
Rabaty i promocje:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji zdalnych z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość zadawania Prelegentowi, drogą e-mailową, przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – KCh"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi do 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!
 


https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6

Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza