Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - pierwszy raz on-line

Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - pierwszy raz on-line

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 maja 2021 | 18:31

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Ten istniejący już 19 lat Rejestr, jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji strategii Czystszej Produkcji, nadającej priorytet systematycznej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania. Polski Rejestr CP i OP stanowi istotny wkład w rozwój zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce, co zostało podkreślone m.in. w wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach. Obecne posiedzenie zakończyło ubiegłoroczną edycję, opóźnioną m.in. z uwagi na utrudnienia związane z pandemią. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.

Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. W obradach udział wzięli także: poprzedni Przewodniczący Kapituły – p. Sławomir Mazurek (obecnie Dyrektor Zarządzający Pionu Wsparcia i Ekologii w Banku Ochrony Środowiska), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, reprezentanta Liderów Czystszej Produkcji – BOLIX S.A., a także Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – czyli organizacji prowadzącej i administrującej prace związane z Rejestrem.

Krótkie przemówienia wygłosili: Przewodnicząca Rejestru – Minister Małgorzata Golińska, poprzedni Przewodniczący Kapituły – p. Sławomir Mazurek, a także przedstawiciel Patrona Rejestru: Anna Nosal z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Patron Rejestru: Michał Jan Cichy - Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Odczytana została także wiadomość od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, również będącego Patronem Polskiego Rejestru CP i OP.

Warto podkreślić, że na poziomie krajowym pierwszy program Czystszej Produkcji powstał w Polsce, a więc jesteśmy jego pionierem – i jest do dziś kontynuowany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. Rola tego Ruchu w Polsce ma właśnie dzisiaj szczególne znaczenie, gdyż jego działalność pozwala firmom na podejmowanie dobrowolnych działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” powiedziała m.in. w swoim wystąpieniu Minister Małgorzata Golińska.

Gośćmi spotkania byli reprezentanci firmy BRAMY-SERWIS Dariusz Kaszkowiak, którzy zaprezentowali swój projekt proekologiczny, realizowany w ramach 2. Indywidualnej edycji Akademii Czystszej Produkcji. Firma ta uzyskała w lutym br. Świadectwo Czystszej Produkcji, czym postawiła pierwszy krok w na ścieżce dobrowolnych zobowiązań ekologicznych w ramach programu Czystszej Produkcji, a w przyszłym roku będzie mogła kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP.

Po dyskusji, Kapituła zatwierdziła w bieżącej edycji 16 Laureatów Rejestru. Są to instytucje realizujące działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania, a także działania prospołeczne.

Zatwierdzone zostały także zmiany w Regulaminie opisującym funkcjonowanie Polskiego Rejestru CP i OP. Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m.in. powołanie dwóch Zastępców Przewodniczącej Kapituły. Pierwszym z nich został p. Sławomir Mazurek – poprzedni przewodniczący Rejestru. Rola Drugiego Zastępcy została przypisana do funkcji Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Zmiana ta ma zapobiec opóźnieniom w przyszłych spotkaniach Kapituły, której kolejne posiedzenie planowane jest jeszcze w tym roku. Wśród zmian w regulaminie nie zabrakło poprawek idących „w kierunku GOZ”, wprowadzających elektroniczne podpisywanie oraz przesyłanie raportów składanych przez kandydatów do rejestrów Czystszej Produkcji, czyli zmierzających do eliminowania wydruków oraz tradycyjnej korespondencji.

Informacje o posiedzeniu Kapituły zostały już zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz profilach MKiŚ na Twitterze i na Facebooku.

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!


Opracował: Michał Cichy 
 
 
Szczegółowe informacje na temat Rejestru: www.prcpiop.plUdostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz