Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Objęliśmy patronatem konferencję ''Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami'' (23 czerwca 2021 r., Katowice)

Objęliśmy patronatem konferencję ''Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami'' (23 czerwca 2021 r., Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 2 czerwca 2021 | 14:02

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji objęło patronatem medialnym konferencję Polskiej Izby Ekologii nt. "Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami"

Termin i miejsce: 23 czerwca 2021 r., Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach

Cel konferencji: W wyniku zmian prawnych i gospodarczych jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością sprostania nowym wymogom środowiskowym. Coraz większą ilość wyzwań w gospodarce odpadami m.in. zaostrzone wymogi prawne, rosnące ceny za odbiór odpadów, zwiększone limity recyklingu, patologiczne działania niektórych firm, duża ilość bomb ekologicznych, protesty mieszkańców, inne powodują konieczność znalezienia efektywnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicznych.

Jedną z metod rozwiązania problemów odpadowych jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań logistycznych, technologicznych i prawnych. Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zakładane cele to przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów).

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI*

10.00 – 12.30 Panel I

  1. Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
  2. Wyzwania w zakresie budowy gospodarki w obiegu zamkniętym w woj. śląskim – dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska;
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  4. Gospodarka cyrkularna w praktyce – ustalenia zespołu KIS w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Jolanta Okońska-Kubica, Synthos, Przewodnicząca 7. Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady;
  5. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 15.00 Panel II

  1. Założenia do Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 – Bogdan Pasko, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
  2. Wyzwania w gospodarce odpadami oczami instytucji kontrolującej – Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
  3. In-house w usługach publicznych. Studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Komunalnego Sp. z o.o. – Aleksander Kozłowski, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.;
  4. Doświadczenia gminy Bielsko-Biała w gospodarce odpadami – Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Konferencji.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewiduje się również możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miejscu odbywania się  konferencji zachowany zostanie obowiązujący reżim sanitarny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe: https://www.pie.pl/konferencje/podstawowe-wyzwania-w-gospodarce-odpadami/

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca 2021 r.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz