Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Pierwszy zjazd 49. edycji Akademii Czystszej Produkcji (w ramach projektu #KampaniaGOZ)

Pierwszy zjazd 49. edycji Akademii Czystszej Produkcji (w ramach projektu #KampaniaGOZ)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 30 czerwca 2021 | 09:45

28 czerwca 2021 r. rozpoczęła się 49. edycja Akademii Czystszej Produkcji. Jest to ostatnia, a zarazem największa jeśli chodzi o liczbę Uczestników, z trzech edycji Akademii zaplanowanych w ramach projektu #KampaniaGOZ, czyli "Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS" (#KampaniaGOZ) realizowanego przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w latach 2019-2022, dofinansowanego w ramach umowy dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Przypominamy, że Akademia CP (dawniej: Szkoła CP), to jedyny w swoim rodzaju, polski program edukacyjno-projektowo-wdrożeniowy, adresowany głównie do firm, obejmujący nie tylko wykłady i warsztaty, ale także:

 • wdrażanie w szkolonych instytucjach Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z założeniami Czystszej Produkcji (tj. strategii ochrony środowiska nadającej priorytet zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania) 
 • wybór i wdrożenie przykładowej zmiany proekologicznej - tzw. Projektu Czystszej Produkcji - który ma przynieść realizującego go firmie zarówno korzyści ekologiczne (np. mniej odpadów, mniej emisji, mniej zużytej wody) i społeczne (np. zmiana postaw pracowników w odniesieniu do ochrony środowiska, lepsze warunki pracy) ale także oszczędności finansowe (np. mniejsze koszty zakupu wody, energii lub materiałów, niższe koszty gospodarowania odpadami, niższe opłaty środowiskowe itp.). 

Przeprowadzenie ww. zmian umożliwia powoływany w każdej szkolonej firmie zespół roboczy, w skład którego wchodzą pracownicy kluczowych działów danej firmy oraz konsultant - Ekspert Czystszej Produkcji (Absolwent jednej z poprzednich edycji Akademii CP).


Pierwszy z trzech dwudniowych zjazdów Akademii odbył się w formule on-line, w dniach 28-29.06 2021.

Na rozpoczęcie pierwszego dnia Uczestnicy zapoznali się z informacjami o projekcie #KampaniaGOZ oraz wysłuchali wykładu wprowadzającego, wygłoszonego przez założyciela Polskiego Ruchu CP, a obecnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch CP - Pana Profesora Zygfryda Nowaka. Informacje wprowadzające do tematyki kolejnej edycji Akademii uzupełnił, zaraz po tym, Michał Jan Cichy – Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Wykłady wygłoszone w pierwszym dniu to:

 • Istota koncepcji Zrównoważonego Rozwoju oraz strategii Czystszej Produkcji – 30 lat na drodze do GOZ. Przykłady działań firm w Polskim Ruchu CP,
 • Ciągłe doskonalenie strategii CP w ramach dobrowolnych zobowiązań ekologicznych oraz Społecznej Odpowiedzialności,
 • Wybrane narzędzia wspomagające wdrażanie projektów i procedur CP

oraz studia przypadków wdrożenia programu Czystszej Produkcji - czyli omówienie przykładowych projektów zrealizowanych w ramach poprzednich Szkół/Akademii CP, na przykładach firm:

 • MCD Electronics Sp. z o.o. Żywiec,
 • Testronic Sp. z o.o. Warszawa,
 • GAL Sp. z o.o. sp. k.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia się i omówienia dotychczasowych działań środowiskowych oraz wstępnych pomysłów na pilotażowe Projekty Czystszej Produkcji przez Uczestników Akademii, m.in. w nawiązaniu do przedstawionych wcześniej wykładów.

 

W drugim dniu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

 • Procedura minimalizacji odpadów jako podstawa budowy strategii CP w organizacji,
 • W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w UE i Polsce (działania międzynarodowe, rządowe, samorządowe w zakresie wdrażania GOZ),
 • Zrównoważony rozwój w perspektywie „Przemysłu 4.0”,
 • Pozyskanie zgody kierownictwa i wybór oraz organizacja zespołu projektowego,
 • Zasady przeprowadzania efektywnego Przeglądu Wstępnego i Audytu CP,
 • Studia przypadków wdrożenia programu Czystszej Produkcji (omówienie kolejnych przykładowych projektów zrealizowanych w ramach poprzednich edycji Szkół/Akademii Czystszej Produkcji).

Pierwszy dzień zajęć zakończyła dyskusja oraz omówienie przebiegu konsultacji w szkolonych w ramach Akademii instytucjach, a także przydzielenie Konsultantów.

Przed Uczestnikami wiele pracy. Trzymamy kciuki za dobre Projekty CP!
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz