Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Patronat nad 21. edycją konkursu Ekolaury PIE (termin przyjmowania wniosków przedłużony do 16.09.2022)

Patronat nad 21. edycją konkursu Ekolaury PIE (termin przyjmowania wniosków przedłużony do 16.09.2022)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 15 sierpnia 2022 | 19:36

Edit: Termin przyjmowania wniosków konkursowych został przedłużony do 16 września 2022 r. 

 

Nasze Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, objęło patronatem medialnym kolejną edycję konkursu "Ekolaury" Polskiej Izby Ekologii. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 21. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2022”:

 • marzec – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 15 lipca – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 30 września – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz