Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Patronat nad konferencją ''Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji''

Patronat nad konferencją ''Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 26 sierpnia 2022 | 16:19

Nasze Stowarzyszenie objęło patronatem medialnym hybrydową konferencję Polskiej Izby Ekologii pn. "Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji".

Konferencja odbędzie się 12 października 2022 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach.

Celem konferencji jest omówienie wyzwań, takich jak ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia planowania i organizacji wielowymiarowych działań naprawczych na obszarach oddziaływania górnictwa węgla kamiennego.

Transformacja niesie z sobą szereg wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej, ale otwiera również możliwości realizacji dużych projektów ukierunkowanych na zniwelowanie wieloletnich skutków działalności wydobywczej na środowisko, w tym na zasoby wodne. Jednym ze skutków ubocznych eksploatacji węgla kamiennego jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne i zaburzenia gospodarki wodnej, wpływające na zmiany w funkcjonowaniu systemu ekologicznego, a jednocześnie negatywnie oddziałując na zdrowie ludzi. Województwo śląskie charakteryzuje się ponadto największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny po działalności górniczej. Odpady wydobywcze zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz emisje do powietrza.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, spółek zajmujących się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, przedstawiciele instytucji związanych z zarządzaniem gospodarką wodną, przedsiębiorców, w tym członków Izby oraz organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Szczegółowe informacje, wraz z programem, dostępne są na stronie https://www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-gospodarce-wodnej-w-trakcie-transformacji/

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz