Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (6 maja 2022 r.)

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (6 maja 2022 r.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 10 maja 2022 | 14:40

 
6 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Rejestr ten, skupiający organizacje odpowiedzialne ekologicznie i społecznie, obchodzi w tym roku już 20 rocznicę swojego powstania. Jego inauguracja odbyła się w Warszawie dnia 12 czerwca 2002 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji pt. „Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość”, zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów. Podczas tego spotkania, w którym wzięła udział m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Programu ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP) - Jacqueline Aloisi de Larderel, nadano pierwsze 35 wpisów do nowo powstałego wtedy Rejestru. W konferencji brali także udział przedstawiciele instytucji, do dziś reprezentowanych podczas obrad Kapituły, jak: GIOŚ, NFOŚiGW, FSNT-NOT oraz – prowadzące Polski Program CP i współorganizujące ww. konferencję – Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskują firmy i inne instytucje wyróżniające się w zakresie realizacji Czystszej Produkcji (CP) - czyli strategii ochrony środowiska opracowanej i wypromowanej ponad 30 lat temu przez Program ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), nadającej priorytet systematycznej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów. Dodatkowo, instytucje te muszą wykazać się szeroko pojętymi działaniami prospołecznymi, wykraczającymi poza sferę ochrony środowiska.

Drogą do ww. Rejestru jest Akademia Czystszej Produkcji – program edukacyjno-projektowo-wdrożeniowy, wypracowany i realizowany w Polsce, przez Stowarzyszenia Polski Ruch CP. Akademia w unikatowy sposób łączy edukację przedsiębiorców oraz innych organizacji z projektowaniem i wdrażaniem w nich zmian proekologicznych z zakresu CP oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego.

Polski Rejestr CP i OP, wraz z Rejestrem Świadectw Czystszej Produkcji oraz Akademią CP, tworzy tzw. System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji (DZE CP). Jest to system polski, w ramach którego firmy oraz inne instytucje realizują wiele inwestycji i dobrych praktyk godnych naśladowania i nagłaśniania, cyklicznie raportując uzyskiwane wyniki i poddając się corocznej weryfikacji dla uzyskania, a następnie przedłużania wpisu w prestiżowych Rejestrach. Działania te stanowią w Polsce istotny wkład m.in. w rozwój idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (zbieżnej z założeniami Czystszej Produkcji), jak również polityki klimatycznej – gdyż wiele działań z zakresu CP przyczynia się – bezpośrednio lub pośrednio – do redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskich przedsiębiorstwach


Tegoroczne spotkanie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP po raz drugi z rzędu odbyło się w formule on-line. Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Kapituły Rejestru – Pani Małgorzaty Golińskiej, Sekretarza Stanu w MKiŚ, spotkanie poprowadził jej stały Zastępca – p. Sławomir Mazurek, Wiceprezes NFOŚiGW.

W obradach udział wzięli także przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Główny Inspektor Sanitarny), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, reprezentanci Liderów Czystszej Produkcji (ze strony firm: BOLIX S.A., ze strony samorządów: Starostwa Powiatowego w Żyrardowie) oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – prowadzącego i administrującego prace związane z Rejestrem.

Krótkie przemówienia wygłosili: Zastępca Przewodniczącej – p. Sławomir Mazurek, przedstawiciele Patronów Rejestru: Anna Nosal z Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Marzena Berezowska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Patron Rejestru (i równocześnie drugi stały zastępca Przewodniczącej) – Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.


Po prezentacji kandydatów oraz dyskusji, Kapituła zadecydowała o zarejestrowaniu w bieżącej edycji 17 instytucji. Wpis w Polskim Rejestrze CP i OP stanowi wyraz docenienia realizowanych przez nie działań z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania oraz innych działań prospołecznych. Szczegółowe informacje o Polskim Rejestrze CP i OP można uzyskać na stronie www.prcpiop.pl.

 
Wszystkim Zarejestrowanym składamy serdeczne gratulacje!
 
Stół prezydialny w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Prowadzący Posiedzenie Pan Sławomir Mazurek - Zastępca Przewodniczącej Kapituły PRCPiOP, Wiceprezes NFOŚiGW oraz Pani Agnieszka Tomaszewska - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz