Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 18. Ograniczenie zużycia mieszanki gumowej z równoczesną redukcją wytwarzania odpadów powulkanizacyjnych (Reich-cK Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 18. Ograniczenie zużycia mieszanki gumowej z równoczesną redukcją wytwarzania odpadów powulkanizacyjnych (Reich-cK Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 08:10


fot. Reich-cK Sp. z o.o., Bytom

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 18:
Ograniczenie zużycia mieszanki gumowej z równoczesną redukcją wytwarzania odpadów powulkanizacyjnych przy produkcji sprzęgieł przemysłowych

Firma:
Reich-cK Sp. z o.o., Bytom

Branża: produkcja elementów gumowych
Główne produkty: elementy gumowo-metalowe - sprzęgła przemysłowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Niski
(ok. 3 000 zł) Opis problemu:

W jednej z form do prasy wulkanizacyjnej, służących do wytłaczania elementów gumowych dla głównego produktu firmy – sprzęgieł wysokoelastycznych typu AC10, zauważono niepotrzebne żłobienia (rowki prowadzące), których wyeliminowanie pozwoliłoby na zużywanie mniejszej ilości materiału wsadowego wykorzystywanego do produkcji elementów, bez obniżenia jakości produktu

Zastosowane rozwiązanie:

Dla likwidacji rowków prowadzących mieszankę, wykonano przetoczenie komory wtryskowej w formie. Wygląd wytwarzanego elementu przed i po opisywanej tu zmianie przedstawiają rysunki 1 i 2. Modyfikację formy przeprowadzono u zewnętrznego dostawcy usług związanych z obróbką metalu i budową form. Zmiany dokonano w formie dla produktu serii AC 10, we wszystkich jego konfiguracjach. Trwałość zmian zapewniono poprzez zaktualizowanie procesu w kartach technologicznych oraz zaktualizowanie programów sterujących maszynami. Procesy nadzorowali liderzy zespołów i dział kontroli jakości.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
  • Planowane zmniejszenie zużycia materiałów gumowych o ok. 300 g na każdy produkowany element, co przełoży się na ok. 1,5 Mg zaoszczędzonego materiału rocznie
  • Planowanie zmniejszenie ilości powstających odpadów (których recykling jest nieopłacalny ekonomicznie) o 1,5 Mg rocznie, co stanowi prawie 4% wszystkich powstających w firmie odpadów gumy wulkanizowanej, wg ilości z roku 2021
  • Planowane roczne oszczędności: 31 725 zł/rok, w tym:
    • z tytułu zmniejszenia zużycia materiału (mieszanki gumowej): 30 375 zł/rok
    • z tytułu zmniejszenia ilości odpadów koniecznych do zutylizowania: 1 350 zł/rok
Powyższe planowane efekty oszacowano na podstawie wyników testów przeprowadzonych w kwietniu 2022 r. Okres zwrotu inwestycji: ok. 1 miesiąc. 


Wypływka z formy AC 10 przed opisywaną zmianą (z rowkami prowadzącymi)
fot. Reich-cK Sp. z o.o., Bytom
 
 
 
Wypływka z formy AC 10.2 po wprowadzeniu opisywanej zmiany: forma gabarytowo praktycznie identyczna, jednak nie posiada rowków
fot. Reich-cK Sp. z o.o., Bytom


Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 7ind.788, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Reich-cK Sp. z o.o.: „Ograniczenie zużycia mieszanki gumowej z równoczesną redukcją wytwarzania odpadów powulkanizacyjnych”
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz