Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 34. Redukcja zużycia surowców oraz ilości odpadów dzięki likwidacji podwójnego zgrzewu w kieszeniach sprężyn (Nestor Springs Sp. z o.o. Sp. k.)

Dobre praktyki CP: 34. Redukcja zużycia surowców oraz ilości odpadów dzięki likwidacji podwójnego zgrzewu w kieszeniach sprężyn (Nestor Springs Sp. z o.o. Sp. k.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:30


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 34:
Redukcja zużycia surowców oraz ilości odpadów dzięki likwidacji podwójnego zgrzewu w kieszeniach sprężyn

Firma: Nestor Springs Sp. z o.o. Sp. k.

Branża: meblarska
Główne produkty: formatki, kieszenie i sprężyny używane do materaców i mebli tapicerowanych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Brak
(działanie beznakładowe)

Opis problemu:
 
Proces produkcyjny polega na zgrzewaniu pojedynczych kieszonek z włókniny zamykających sprężyny, które w ten sposób łączone są w tzw. wąż. Pojedynczy gotowy wąż składa się – w zależności od danego wyrobu (materaca), na potrzeby którego jest wytwarzany – z kilkunastu do nawet kilkudziesięciu połączonych ze sobą kieszeni.
Dla niektórych wyrobów gotowych założenia technologiczne przewidywały konieczność stosowania tzw. podwójnego zgrzewu pomiędzy poszczególnymi sekwencjami formatek sprężynowych. W omawianym procesie (który jest w pełni zautomatyzowany), podwójny szew stanowił sygnał dla maszyny, że w tym miejscu kończy się dany wąż.
Ustawienia maszyny powodowały jednak, że jeśli po montażu węża w którejś kieszeni wykryty został defekt (np. któraś sprężyna była wadliwie osadzona lub skrzywiona), odrzucany jako odpad był cały wąż – czyli ilość kieszeni przypadającą na cały wymiar formatki (tj. kilkanaście do kilkudziesięciu kieszeni). Odrzucony wąż nie mógł być ponownie użyty w produkcji i trafiał do utylizacji.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
W celu redukcji ilości powstających odpadów (w postaci drutu i włókniny) postanowiono zmodyfikować ustawienia programu obsługującego maszynę.
Po ww. zmianie, w momencie wyprodukowania wadliwej kieszonki, jako odpad nie jest już kwalifikowana cała sekwencja (wąż). Maszyna automatycznie wycina teraz co najwyżej trzy kieszenie (tą z defektem i – jeśli jest to konieczne – dwie sąsiednie), zgrzewając wąż ponownie w miejscu, skąd została wycięta wadliwa sekwencja. Natomiast koniec danego węża nie jest już rozpoznawany po podwójnym szwie, ale po liczbie prawidłowo zgrzanych kieszeni (podwójny zgrzew został wyeliminowany).
Efektem wprowadzonej zmiany jest zmniejszenie ilości odpadu przekazywanego do utylizacji w przypadku błędu maszyny. Działanie nie wymagało poniesienia kosztów, ponieważ było związane z zmianą parametrów maszyny, wykorzystaniem innej funkcji oprogramowania oraz dostosowaniem i aktualizacją parametrów technologicznych produktu.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

  • Ograniczenie ilości odpadów w postaci drutu o 11 442 kg (oszczędność: 28 032 zł) na rok
  • Ograniczenie ilości odpadów w postaci włókniny o 2 131 kg (oszczędność: 2 088 zł) na rok
  • Ograniczenie zużycia materiałów - w ilościach jak powyżej
  • Łączne oszczędności: ok. 30 100 zł/rok


Kieszenie z włókniny na sprężyny z podwójnym szwem (przed zmianą) i ze szwem pojedynczym (po zmianie)


Źródła:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.790, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Nestor Springs Sp. z o.o. Sp.k.: „Ograniczenie oddziaływania na środowisko w firmie Nestor Springs, zgodnie z zasadami Czystszej Produkcji”
  • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Nestor Springs

https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz