Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 33. Redukcja masy odpadu w postaci szlamów lakierniczych wraz z odzyskiem wody do procesów lakierniczych (Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.

Dobre praktyki CP: 33. Redukcja masy odpadu w postaci szlamów lakierniczych wraz z odzyskiem wody do procesów lakierniczych (Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:25


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 33:
Redukcja masy odpadu w postaci szlamów lakierniczych wraz z odzyskiem wody do procesów lakierniczych

Firma: Superior Industries Production Poland Sp. z o.o., Stalowa Wola

Branża: automotive
Główne produkty: felgi aluminiowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Woda
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Średni
(60 000 zł)

Opis problemu:
 
Szlamy lakiernicze powstają na liniach lakierniczych eksploatowanych w zakładach nr 1 i 2, w ilościach ok. 1000 ton rocznie. Ze względu na wysoki stopień uwodnienia (nawet ok. 60-70%), odpadowe szlamy lakiernicze stanowią istotny dla firmy problem w obszarze gospodarki odpadami (także z uwagi na wzrost cen za utylizację tych odpadów  oraz problemy z płynnym przyjmowaniem uwodnionych szlamów lakierniczych do cementowni).
Celem podjętych działań była redukcja ilości szlamów lakierniczych powstających jako odpad w wyniku eksploatacji mokrych kabin lakierniczych, poprzez zmniejszenie ich uwodnienia oraz zawrócenie odzyskanej w ten sposób wody do procesu lakierowania.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Do wdrożenia wybrano rozwiązanie polegające na odsączaniu uwodnionych szlamów w systemie prasowania pneumatycznego. Projekt został z sukcesem przetestowany
i wdrożony do realizacji w zakładzie nr 1 (zakład produkcji felg aluminiowych).
Instalacja do prasowania szlamu składa się z dwóch zbiorników (koszy), wykonanych ze stali nierdzewnej, do których przymocowywane są worki typu Big-Bag ze szlamem po procesie koagulacji. System zasilany jest prądem elektrycznym oraz sprężonym powietrzem.
Kosze umiejscawiane są na specjalnej platformie pod systemem prasującym w taki sposób, aby tarcza dociskowa mogła zostać precyzyjnie opuszczona na worek ze szlamem i poprzez stopniowe dociskanie, uruchomić cykl usuwania wody ze szlamów.
Instalacja została wyposażona w pompę membranową, która umożliwia sprawne przekazywanie odsączonej ze szlamów wody z powrotem do kabiny lakierniczej, co ogranicza zużycie świeżej wody do tego procesu.

Schemat procesu odwadniania osadów i zawracania wody
Źródło: Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.


Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

  • Redukcja masy odpadów, zmierzona w 8-tygodniowym okresie funkcjonowania instalacji: o 17,5 tony (tj. stopień redukcji na poziomie ok. 38,5%) oraz widoczne zmniejszenie uwodnienia szlamów lakierniczych
  • Zmniejszenie potrzeb w zakresie transportu odpadów (z uwagi na zmniejszenie jego ilości oraz masy)
  • Ograniczenie zużycia wody (około 2,5 m3/ tydzień)
  • Możliwe do uzyskania oszczędności wynikające z mniejszych opłat za utylizację odpadu, na poziomie co najmniej 180 000 zł/rok
  • Wzrost świadomości kierownictwa i pracowników lakierni w zakresie odpadów wytwarzanych w toku produkcji
 
Prasa do odwadniania szlamów
fot. Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.


Szlam lakierniczy przed (po lewej) i po wdrożeniu projektu CP (po prawej)
fot. Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.


Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 47.763, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.: „Redukcja ilości i stopnia uwodnienia odpadów szlamów lakierniczych w zakładzie produkcyjnym felg aluminiowych”
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz