Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 44. Uszkodzone sterowniki bram szybkobieżnych zawracane do obiegu – doskonalenie serwisu poprzez budowę hamowni napędowej z układem pomiarowym (Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak )

Dobre praktyki CP: 44. Uszkodzone sterowniki bram szybkobieżnych zawracane do obiegu – doskonalenie serwisu poprzez budowę hamowni napędowej z układem pomiarowym (Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak )

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:20

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 44:
Uszkodzone sterowniki bram szybkobieżnych zawracane do obiegu – doskonalenie serwisu poprzez budowę hamowni napędowej z układem pomiarowym

Firma: Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak

Branża: serwisowa
Główne usługi: serwisowanie bram przemysłowych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia cieplna
 • Energia elektryczna
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Średni
(18 000 zł - koszt materiałów niezbędnych do budowy hamowni)
Opis problemu:
 
Zwykle uszkodzenie sterownika bramy szybkobieżnej wymaga od serwisu przeprowadzania długotrwałego procesu identyfikacji typu sterownika oraz jego wyceny. Średni czas usuwania usterki związanej z uszkodzeniem sterownika bramy szybkobieżnej w Polsce wynosi od 17 do 65 dni roboczych (od 4 do 13 tygodni) i najczęściej kończy się wymianą sterownika na nowy. Skutkami przestojów w pracy bram w chłodnych okresach roku są starty energetyczne w przedsiębiorstwach (większe zużycie energii elektrycznej i/lub cieplnej).
Doświadczenia zdobyte podczas 9 lat, pomogły dokonywać firmie Bramy-Serwis szybkich napraw sterowników (dzięki czemu nie stają się one odpadami, ale otrzymują „drugie życie”). Niektóre naprawy mogą być wykonywane w kilka godzin (u klienta), ale przy niektórych konieczne jest zabranie sterownika do firmy (naprawa trwa wtedy ok. 5 dni).
Różnorodność konstrukcyjna, rozmiarowa oraz prędkość działania bram jest tak szeroka, że istotne jest jak najlepsze przetestowanie funkcjonalności sterownika po jego naprawie. Dalsze skrócenie czasu realizacji prac prowadzonych w serwisie było zatem uwarunkowane jak najlepszym zasymulowaniem zachowania naprawianego sterownika w warunkach, w jakich będzie pracował u klienta, aby dopiero u niego nie okazało się, że jednak konieczne są dalsze prace serwisowe (ograniczanie konieczności kolejnych wyjazdów oraz straty czasu i energii traconej przez otwartą, uszkodzoną bramę).

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Początkowo, chcąc zasymulować pracę sterownika na urządzeniu podczas testów, w serwisie uruchamiano cykliczne testowanie na napędzie zbliżonym do zamontowanego w obiekcie klienta. Nie mając jednak właściwego obciążenia mechanicznego, starano się zastępować je wysoką częstotliwością pracy, aby wykonać możliwie miarodajne testy.

Chcąc jednak jeszcze lepiej i szybciej testować urządzenia, firma opracowała koncepcję wdrożenia projektu autorskiej hamowni napędowej z układem pomiarowym.
Hamownia to układ symulujący zachowanie bramy w sposób jak najbardziej zbliżony do warunków, w których naprawiony sterownik będzie działał u klienta, poprzez odpowiedni dobór wybranych jej parametrów pracy. Poddanie sterownika testom na takim układzie umożliwia zdecydowanie lepsze sprawdzenie, jak będzie działań po zainstalowaniu w docelowym miejscu. Zalety opracowanego rozwiązania to:
 • Możliwość łatwego, szybkiego montażu napędu bramy szybkobieżnej (każdego typu występującego w branżowych typoszeregach),
 • Możliwość płynnej regulacji obciążenia napędu podczas pracy napędu,
 • Możliwość pomiaru ustawionej siły za pomocą dynamometrycznego przyrządu pomiarowego.
W efekcie uzyskano narzędzie, dzięki któremu naprawiony sterownik można skontrolować pod
kątem wydajności i wytrzymałości symulując pracę na docelowym urządzeniu. Dzięki temu
czas testów został skrócony z kilkunastu godzin do około godziny, co zarazem jeszcze bardziej skróciło czas całej naprawy.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Dzięki wdrożeniu hamowni napędowej:
  • obniżenie strat energii u klientów (szybsza naprawa popsutej bramy), a co za tym idzie pośrednio zredukowano też oddziaływania towarzyszące jej wytwarzaniu (zużycie paliw, odpady, emisje, obniżenie śladu węglowego)
  • skrócenie czasu i ograniczenie transportu, przez lepsze przetestowanie sterowników na miejscu w serwisie (uniknięcie konieczności kilku wizyt u klienta podczas jednej naprawy, a przez to mniejsze zużycie paliw i niższe emisje z transportu)
  • oszczędności (wynikające ze skrócenia czasu pracy osób testujących, nie licząc niższych kosztów paliwa): ok. 20 500 zł/rok (okres zwrotu: ok. 10,5 miesiąca)
 • Ogólnie, dzięki naprawom sterowników, które nie stają się odpadami:
  • w roku 2020 zawrócono sterowniki, zawierające: ok. 34 kg metali, ok. 380 kg tworzyw sztucznych oraz ok. 80 kg innych elementów płytek drukowanych (PCB ), nie wymienionych powyżej

Przykładowy sterownik do bramy szybkobieżnej
fot. Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak

 
Przykładowa brama szybkobieżna
fot. Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak
 
 
Fragment hamowni do testowania automatyki
fot. Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak
 

  Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 2ind.751, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak: "Uszkodzone sterowniki bram szybkobieżnych zawracane w obiegu zamkniętym"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Bramy-Serwis Dariusz Kaszkowiak
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz