Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 50. Ograniczenie zużycia wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej i drobne działania techniczno-organizacyjne (mdm NT Spółka z o.o.)

Dobre praktyki CP: 50. Ograniczenie zużycia wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej i drobne działania techniczno-organizacyjne (mdm NT Spółka z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:50

Mauzery na deszczówkę przy namiotach magazynowych
fot. mdm NT Sp. z o.o.
 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 50:
Ograniczenie zużycia wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej i drobne działania techniczno-organizacyjne

Firma: mdm NT Spółka z o.o.

Branża: tworzywa sztuczne
Główne produkty: filmy paroprzepuszczalne i paroizolacyjne z tworzyw sztucznych, akcesoria dachowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Woda
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Ścieki
Koszt wdrożenia: Niski
(1026,83 zł)
Opis problemu:
 
Jednym z problemów środowiskowych zidentyfikowanych w firmie było znaczące zużycie wody. Przeprowadzony przegląd środowiskowy doprowadził do kilku wniosków, w tym podstawowego – o możliwości zbierania wody z rynien budynków oraz namiotów magazynowych. Zidentyfikowano także inne miejsca, w których wodę uda się zaoszczędzić.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Podstawowym wdrożonym działaniem był rozstawienie na terenie firmy 21 sztuk mauzerów i zamontowanie rynien odciekowych, kierujących do mauzerów wody opadowe z powierzchni dachów namiotów magazynowych, garaży i wiat. Mauzery oraz materiały do wykonania ww. instalacji były w większości dostępne w firmie, wdrożenie odbyło się zatem niemal bezkosztowo. Mauzery pełnią podwójną funkcję: stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla namiotów w przypadku silnego wiatru, natomiast część wody okresowo jest z poszczególnych mauzerów odpompowywana do innych, mobilnych zbiorników, z których woda jest używana zarówno do celów produkcyjnych (planowane jest używanie w ten sposób ok. 253 m3/rok), jak i do podlewania terenów zielonych wokół budynków firmy.

Powyższe działanie zostało uzupełnione licznymi drobniejszymi działaniami, z których jak dotąd wdrożono następujące:
  • Zakup i zamontowanie perlatorów na kranach w całym zakładzie (41 szt.)
  • Zamontowanie wodomierza na stanowisku mycia polimerów (dodatkowy monitoring zużycia wody przy wodochłonnym urządzeniu)
  • Rozwieszenie na terenie zakładu piktogramów oraz plakatów promujących oszczędzanie wody
  • Zwiększenie częstotliwości monitoringu zużycia wody w różnych częściach zakładu

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

  • Zmniejszenie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej dzięki zbieraniu wody do mauzerów: oszacowane na ok. 253 m3/rok
  • Oszczędności z tytułu wykorzystania wody deszczowej (ograniczenie zużycia wody pobieranej z wodociągów): oszacowane na ok. 1 486 zł/rok

 

Jeden z mauzerów zbierających wodę deszczową z dachu namiotu magazynowego

 
Źródła:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 8ind.813, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Ograniczenie zużycia wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej i drobne działania techniczno-organizacyjne oraz redukcja ilości powstających odpadów w firmie mdm NT Sp. z o.o."
  • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę mdm NT Sp. z o.o.
https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz