Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 56. Wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, odpadów oraz nadwyżek przy modernizacji oraz wyposażaniu obiektu (Stara Remiza w Pęgowie)

Dobre praktyki CP: 56. Wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, odpadów oraz nadwyżek przy modernizacji oraz wyposażaniu obiektu (Stara Remiza w Pęgowie)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:20

 fot. A. Krzyżosiak-Milian


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją


Przykład nr 56:
Wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, odpadów oraz nadwyżek przy modernizacji oraz wyposażaniu obiektu

Instytucja: Stara Remiza w Pęgowie

Branża: działalność społeczno-kulturalna

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
  • Surowce wtórne
  • Energia cieplna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Średni
(jak dotąd zainwestowano ok. 15.000 zł)
Opis problemu:

We wsi Pęgów (woj. dolnośląskie) pojawiła się potrzeba stworzenia miejsca integracji i aktywizacji społecznej, lokalnego ośrodka kulturalnego. Zapewnienie takiego właśnie miejsca zostało połączone z rewitalizacją zabytkowego obiektu: budynku po starej remizie strażackiej. Zamiast remontu i wyposażenia budynku z wykorzystaniem nowych materiałów i elementów, rozważono wykorzystanie w tym celu przede wszystkim przedmiotów niepotrzebnych (meble, sprzęty itp.) i nadwyżek (materiały budowlane itp.), zgodnie z ideałami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Ponieważ wykorzystanie odpadów może napotykać na liczne bariery prawne, w projekt zaangażowały się m.in. osoby od lat zajmujące się szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym gospodarowaniem odpadami.

Zastosowane rozwiązanie: 

Opisany tu projekt został zainspirowany jednym z wykładów wygłoszonych podczas konferencji „Dizajn w przestrzeni publicznej – Mamy problem?” (Cieszyn, 2017), w którym m.in. opisano dom zbudowany z odpadów, który powstał na terenie uniwersytetu w Brighton w Wielkiej Brytanii.
Projekt dotyczący Starej Remizy w Pęgowie został wdrożony nie przez firmę, ale przez społeczność lokalną. Hasłem, które stało się mottem przywracania wydzierżawionej remizy do użyteczności społecznej (oraz poprawy jej estetyki) stało się „ocalić od zatracenia”. Społeczność wsi Pęgów dokonała tego własnym sumptem, zgodnie zapisami ustawy o odpadach oraz umowy zawartej z Gminą Oborniki Śląskie.
Remiza została wyremontowana i wyposażona z wykorzystaniem, niemal wyłącznie: zbędnych innym mebli i wyposażenia, nadwyżek materiałów i elementów z remontów, budów, gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych i firm budowlanych. Wykorzystano również odpady, które obowiązujące przepisy pozwalają przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania we własnym zakresie (np. uszkodzone drewniane palety).
Remiza została nie tylko wyremontowana, ale także w pełni wyposażona. „Z odzysku” pochodzą nawet drzwi wejściowe – bardzo charakterystyczne, czerwone, przykuwające uwagę.

Odrestaurowana Remiza już obecnie miejscem spotkań kulturalnych i integracyjnych lokalnej społeczności, w którym odbywają się koncerty, recitale czy wieczory poezji. W planach jest także organizowanie szkoleń i konferencji dotyczących ochrony środowiska, Czystszej Produkcji, BHP. Zajęcia te będą dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom, mieszkańcom wsi Pęgów i gminy Oborniki Śląskie. Planowane są też coroczne konferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju w bardzo szerokim ujęciu, których adresatami będą przede wszystkim podmioty nieprofesjonalne – mieszkańcy regionu. Będzie to element edukacji ekologicznej, tak ważnej we współczesnym świecie.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

  • Wykorzystanie ponad 3 Mg materiałów i sprzętów, które mogły stać się odpadami, a także możliwych do zagospodarowania opadów, które dzięki temu nie zostały przekazane do utylizacji (w szczególności do składowania)
  • Ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną o ok. 1900 W/m² (tj. ok. 25% - dzięki pracom termomodernizacyjnym, w tym wymianie i uszczelnieniu głównych drzwi)
  • Rozwinięcie i rozbudzenie kreatywności wielu ludzi przy nadawaniu „drugiego życia” zbędnym przedmiotom, surowcom i materiałom
  • Uzyskanie oszczędności na poziomie ok. 100 000 zł (dzięki wykorzystaniu tego co używane lub nadmiarowe, zamiast kupowania nowych rzeczy)
  • Integracja społeczności lokalnej wokół Starej Remizy – ok. 100 wspierających i współpracujących osób
 
Stan Remizy przed rozpoczęciem projektu – przykładowe zdjęcie
fot. A. Krzyżosiak-Milian 
 
 
Nowe/używane drzwi do Remizy
fot. A. Krzyżosiak-Milian
 
 
Meble w Remizie i wykorzystanie pozyskanych elementów.
Na pierwszym planie: stół z odzyskanego blatu meblowego i nóg maszyny do szycia
fot. A. Krzyżosiak-Milian
 
 
 
Poduszki z resztek materiałów i odzyskanego wypełnienia meblowego
fot. A. Krzyżosiak-Milian
 
 
Ścierki kuchenne z odzyskanych tkanin bawełnianych
fot. A. Krzyżosiak-Milian
    

Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 47.808, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w Starej Remizie w Pęgowie: "Minimalizacja ilości odpadów trafiających do unieszkodliwiania, a szczególnie do składowania, poprzez wykorzystanie odpadów i nadwyżek do prowadzenia modernizacji oraz wyposażenia obiektu - Stara Remiza w Pęgowie – ocalić od zatracenia"
https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz