Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 55. Instalacja źródełek wody pitnej na terenie zakładu produkcyjnego dla redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych (WS Wschodni Front)

Dobre praktyki CP: 55. Instalacja źródełek wody pitnej na terenie zakładu produkcyjnego dla redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych (WS Wschodni Front)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:15

 
fot. WS Wschodni Front Łukasz Dawidziuk, Paweł Fiedoruk s.c.


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją


Przykład nr 55:
Instalacja źródełek wody pitnej na terenie zakładu produkcyjnego dla redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych

Firma: WS Wschodni Front Łukasz Dawidziuk, Paweł Fiedoruk s.c.

Branża: spożywcza
Główne usługi: catering dietetyczny - posiłki

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Woda
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Średni
(ok. 17 250 zł, w tym 14 000 zł łącznie za zakup 4-ch źródełek wody oraz ok. 3 250 zł zakup 300 szt. bidonów)
Opis problemu:

W firmie dostarczano pracownikom wodę do picia w butelkach PET o pojemności 0,5 l. W ciągu roku zużywano w ten sposób ok. 72 000 butelek, co przekładało się na powstawanie odpadów oraz związane z tym koszty ich zakupu (nie ponoszono kosztów utylizacji, ponieważ odpad ten był odbierany z firmy bezpłatnie).

Zastosowane rozwiązanie: 

Do zapewnienia wody pracownikom wody do picia wykorzystano wodę wodociągową, poprzez instalację wyposażonych w filtry źródełek wodnych. Biorąc pod uwagę dostępność przyłączy wodnych w firmie, źródełka takie zainstalowano w 4 pomieszczeniach na terenie zakładu.  
Dodatkowo, wszystkim pracownikom zakupiono bidony wielorazowego użytku (300 szt.), obrandowane logo firmy - rysunkową postacią Vikinga z proekologicznym hasłem „EkoViking”, przypominającym pracownikom o działaniach proekologicznych.

Z bidonów można korzystać podczas pracy, ale także zamocować je przy rowerach – dla których zainstalowano w firmie stojak do parkowania, zachęcając pracowników do dojazdu do rowerami do pracy.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

  • Uniknięcie odpadów z butelek PET 0,5 l w ilości ok. 72 000 szt./rok (ok. 1,8 Mg odpadów)
  • Oszczędności ogółem: ok. 43 800 zł/rok
  • Okres zwrotu całej inwestycji (włącznie z zakupem bidonów): niecałe 5 m-cy (natomiast koszt instalacji jednego źródełka wody pitnej, nie licząc kosztów bidonów, zwraca się o ok. 1 m-cu użytkowania)
  • Zakładając, że ślad węglowy dla pierwotnego PET, czyli nowego wyrobu, wynosi 2,15 kg: ograniczenie (pośrednio) emisji wyrażonej w ekwiwalencie CO2 z tytułu mniejszej ilości wyprodukowanych butelek o prawie 4 Mg/rok

 

Przykładowe zdjęcia źródełek wody pitnej
fot. WS Wschodni Front Łukasz Dawidziuk, Paweł Fiedoruk s.c.


Źródła:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 7ind.786, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie WS Wschodni Front: "Instalacja źródełek wody pitnej na terenie zakładu produkcyjnego Kuchnia Vikinga celem minimalizacji wytwarzania odpadu plastikowego oraz reorganizacja parkingu pracowników - instalacja stojaków na rowery"
  • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę WS Wschodni Front


https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz