Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 54. Zapobieganie powstawaniu odpadów światłowodowych w fazie budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych (Eltronik Media Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 54. Zapobieganie powstawaniu odpadów światłowodowych w fazie budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych (Eltronik Media Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:10Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją


Przykład nr 54:
Zapobieganie powstawaniu odpadów światłowodowych w fazie budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych

Firma: Eltronik Media Sp. z o.o. - Sp. k., Brodnica

Branża: telekomunikacja
Główne usługi: dotyczące dostępu do Internetu, telewizji oraz telefonii

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery (pyły)
Koszt wdrożenia: Niski
(czas pracy na opracowanie instrukcji i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników: 150 zł, reszta działań: bezkosztowo)
Opis problemu:

Odpady kabla światłowodowego powstają w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych, w wyniku pozostawiania resztek kabli, które nie zostają wykorzystane w ponownych realizacjach. Osoby pracujące przy budowie sieci światłowodowych otrzymują bęben z kablem światłowodowym. Bardzo często, na końcu bębna pozostają odcinki, które trudno jest wykorzystać w kolejnych realizacjach (o długości do ok. 50 m). W praktyce są to długości bardzo rzadko potrzebne przy kolejnych pracach, są więc przekazywane do utylizacji. Ponadto podczas spawania i obróbki włókien powstają ścinki i resztki kablowe. W związku z tym, że jest to materiał rozluźniony, zajmuje ok. 2 m3 (jest to ilość powstająca w ciągu 1 roku). Firma postanowiła przeanalizować możliwość zmniejszenia ilości odpadów tego typu.

Zastosowane rozwiązanie: 
 •  Zamawianie większych bębnów kablowych: przy bębnie z kablem o dł. 4 km. może pozostać jeden odpad końcówki kabla (np. 50 mb), natomiast przy czterech o dł. 1 km jest ryzyko powstania 4 odpadów (np. 4x50 mb = 200 mb).
 • Zapewnienie dysponowania dwoma bębnami kabla tego samego rodzaju, co umożliwia dobranie odcinków w taki sposób, aby na końcu nie został odcinek niewykorzystany, lub aby był on jak najkrótszy. Wymagało to opracowania i wdrożenia nowej polityki magazynowej, starannego etykietowania bębnów i bieżącego prowadzenia elektronicznej inwentaryzacji światłowodów
 • Staranne zabezpieczanie, opisywanie i przechowywanie końcówek zdjętych z bębna oraz szukanie możliwości wykorzystania ich w mniejszych inwestycjach
 • Modyfikacja procedury magazynowej, dążąca do zminimalizowania odpadów oraz odpowiedniego przechowywania końcówek kabli. Kabel światłowodowy jest materiałem delikatnym, wrażliwym na zawilgocenie oraz zgniatanie a powstałe przy uszkodzeniach drobiny włókien szklanych mogą unosić się w powietrzu jako pył zawieszony (uszkodzenia kabla mogą więc spowodować, że będzie nieprzydatny i szkodliwy dla zdrowia)
 • Uzupełnieniem ww. działań był zakup zamykanych pojemników do magazynowania odpadów światłowodowych, dla zabezpieczenia przed unoszeniem się pyłów z połamanych światłowodów

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Zmniejszenie powstawania odpadów kabla z 250 mb do 50 mb w skali roku (tj. o ok. 80%), co przekłada się na redukcję kosztów o ok. 600 zł/rok
 • Zmniejszenie ilości odpadu ze światłowodów przekazywanych do utylizacji, z 2 m3 do max. 1 m3, co przekłada się na redukcję kosztów o ok. 200 zł/rok
 • Ograniczenie narażenia pracowników na pyły z pokruszonego włókna szklanego z odpadowych światłowodów

 

Bębny z większą i mniejszą ilością nawiniętego kabla

Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 3ind.751, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. k.: „Redukcja zużycia folii stretch w procesie transportu wewnętrznego”
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. k.

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz