Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 61. Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej dzięki zmianie sposobu dostarczania ciepła w okresie zmniejszonego odbioru (PEC Gliwice Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 61. Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej dzięki zmianie sposobu dostarczania ciepła w okresie zmniejszonego odbioru (PEC Gliwice Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:45

fot. PEC Gliwice Sp. z o.o.

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 61:
Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej dzięki zmianie sposobu dostarczania ciepła w okresie zmniejszonego odbioru

Firma: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Branża: ciepłownicza
Główne usługi: dostarczanie ciepła systemowego

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
 • Odpady
Koszt wdrożenia: Wysoki
(ok. 615 000 zł netto)
Opis problemu:
 
Firma posiada na terenie Gliwic bardzo rozbudowaną sieć dostarczającą ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, a także wentylacji i technologii (wg stanu na dzień 30.06.2022 r. - ok. 235 km sieci, z czego 70,9 % to sieci w nowoczesnej, ograniczającej straty cieplne na przesyle technologii preizolowanej, a pozostałe odcinki stopniowo są wymieniane na ww. technologię).
Przesyłanie gorącej wody przez sieci ciepłownicze wiąże się oczywiście ze stratami ciepła, co jest odczuwalne w szczególności na odcinkach napowietrznych, długich lub nie zmodernizowanych jeszcze do technologii preizolowanej. Efektywność energetyczną można jednak podnosić nie tylko wymianą sieci, ale także m.in. poprzez budowanie połączeń pomiędzy poszczególnymi magistralami – czyli tzw. „spinek”. Dzięki „spinkom” (łącznikom), tworzącym bardziej efektywne energetycznie układy pierścieniowe  w sieci grzewczej, ciepło może być dostarczane do odbiorców drogą, która na dany moment generuje najmniej strat (przy uwzględnieniu temperatur zewnętrznych i związanego z tym zapotrzebowania na ciepło).

Zastosowane rozwiązanie: 

Przedsięwzięcie polegało na zmianie sposobu dostarczania ciepła w części sieci ciepłowniczej, poza sezonem grzewczym, poprzez okresowe wyłączanie w tym czasie początkowego odcinka magistrali „północnej” (fragmentu obejmującego mało efektywną energetycznie sieć napowietrzną) i przesyle ciepła krótszą, nowo wybudowaną „spinką” z sąsiedniej magistrali „północno-zachodniej”.
W fazie projektowej do wyłączenia ww. odcinka wytypowano okres 85 kolejnych dni w roku, w okresie letnim oraz częściowo wiosennym i jesiennym, w którym temperatury są na tyle wysokie, że parametry ciśnieniowe i temperaturowe „spinki” wystarczają na dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła do ogrzewania u odbiorców w północnej części sieci.
Na chwilę obecną z wyłączanego okresowo odcinka sieci nie można jednak całkowicie zrezygnować, gdyż w okresie niskich temperatur „spinka” nie zapewniłaby wtedy wystarczającej temperatury tłoczonej siecią grzewczą wody (z uwagi na gęstą zabudowę w tym rejonie, ma ona ograniczoną średnicę).

Zastosowane rozwiązanie pozwala uzyskać oszczędności energetyczne głównie dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas przesyłu energii, co z kolei przekłada się na zmniejszenie zużycia opału i tym samym wpływa na zmniejszenie ilości odpadów emisji zanieczyszczeń do atmosfery (ze spalania węgla kamiennego).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Efekt ekologiczny: wyłączenie z ruchu magistrali północnej w okresie zmniejszonego odbioru ciepła (w roku 2021 postój trwał 103 dni) dało oszczędności rzędu:
  • ograniczenie strat ciepła: o ok. 1 542 GJ/rok
  • ograniczenie zużycia węgla: o ok. 93 Mg/rok
  • ograniczenie emisji CO2: o ok. 184 Mg/rok
 • Efekt ekonomiczny: w zakresie zakupu opału oraz zmniejszenie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza z instalacji spalania paliw: o ok. 73 400 zł netto/rok

Powyższe wyliczenia to rzeczywiste efekty uzyskane w roku 2021. Zwracając uwagę na panującą sytuację na rynku energetycznym, aktualnie uzyskiwany efekt ekonomiczny jest stosunkowo wyższy.

 

Usytuowanie nowej spinki oraz okresowo wyłączanego odcinka, w północno-zachodniej części sieci ciepłowniczej PEC-Gliwice
Źródło: PEC Gliwice Sp. z o.o.


Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 47.762, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie PEC-Gliwice Sp. z o.o.: „Zmiana sposobu dostarczania ciepła w okresie zmniejszonego odbioru ciepła - wyłączenie magistrali północnej”
 • Materiały nadesłane przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.
 • „#EnergetycznaMetropolia. PEC na rzecz klimatu”: https://gliwice.eu/aktualnosci/ekologia/energetycznametropolia-pec-na-rzecz-klimatu (dostęp: październik 2022 r.)

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz