Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 63. Wykorzystanie odpadu powstałego przy produkcji włókniny puszystej jako pełnowartościowego materiału wsadowego (Pureko Sp. z o.o., Myszków)

Dobre praktyki CP: 63. Wykorzystanie odpadu powstałego przy produkcji włókniny puszystej jako pełnowartościowego materiału wsadowego (Pureko Sp. z o.o., Myszków)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:55

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 63:
Wykorzystanie odpadu powstałego przy produkcji włókniny puszystej jako pełnowartościowego materiału wsadowego

Firma: Pureko Sp. z o.o., Myszków

Branża: tworzywa sztuczne
Główne produkty: elastyczne pianki poliuretanowe, włókniny puszyste, filce tapicerskie i techniczne

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Materiały
 • Paliwa kopalne
 • Surowce wtórne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki
(ok. 261 000 zł, w tym koszt zakupionych urządzeń: ok. 240 000 zł)
Opis problemu:
 
Od lat firma poszukiwała możliwości powtórnego wykorzystania odpadu powstałego podczas produkcji włóknin puszystych (wykorzystywanych głównie w przemyśle meblarskim, włókienniczym i odzieżowym).
Dotychczas część powstałego odpadu była magazynowana, a następnie transportowana do firmy zewnętrznej, gdzie był on poddawany rozwłóknieniu, a następnie ponownie transportowany do firmy Pureko, w celu wykorzystania go do produkcji. Proces ten pochłaniał dużo czasu, wymagał dużo powierzchni do magazynowania oraz dodatkowego transportu (opisywany tu odpad jest lekki, lecz zajmuje sporo miejsca); wpływał też negatywnie na bezpieczeństwo w miejscu pracy (problemy z utrzymaniem porządku na stanowiskach).
Odpady powstałe z produkcji włóknin puszystych o małej gramaturze oraz włókniny zabrudzone z powodu ich przemieszczania były oddawane do utylizacji.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Firma opracowała i zbudowała linię technologiczną do rozwłókniania odpadów w włóknin puszystych, dzięki której uzyskała możliwość przerobienia powstałego odpadu i wykorzystania go w 100%, jako pełnowartościowego wsadu materiałowego, bez konieczności magazynowania i transportowania do zewnętrznej firmy.
Prace zostały zapoczątkowane budową uproszczonego prototypu linii do rozwłókniania. Dzięki temu rozwiązaniu, przy małym nakładzie ekonomicznym, możliwa była weryfikacja skuteczności przyjętych założeń i przetestowanie różnych konfiguracji.
W ramach projektu została zakupiona rozwłókniarka, wentylator przesyłowy, rurociągi transportujące pneumatycznie rozwłókniony odpad, dyfuzory, taśmociąg buforowy i automatyczna prasa pakująca. Obecnie odpad z produkcji jest na bieżąco poddawany dalszej obróbce, czego efektem jest np. wyraźna czystość wokół linii (brak magazynowania powstałego odpadu przy linii, odpad na bieżąco ulega rozwłóknieniu). Inwestycja w automatyczną prasę ograniczyła potrzeby w zakresie powierzchni magazynowej oraz transportu w odniesieniu do otrzymywanego surowca wtórnego.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Wykorzystanie 100% odpadu powstałego przy produkcji włókniny puszystej jako pełnowartościowego materiału wsadowego, w ilości ok. 10 Mg/rok
 • Zmniejszenie potrzeb w zakresie transportu (wewnętrznego i zewnętrznego) i związanych z nim zanieczyszczeń, co przekłada się m.in. na oszczędność ok. 4 300 litrów paliwa rocznie oraz zredukowało związane z tym emisje do powietrza
 • Poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy
 • Zwiększenie świadomości środowiskowej pracowników
 • Zwiększenie dostępnego miejsca magazynowego
 • Oszczędności w skali roku: ok. 261 500 zł (okres zwrotu: ok. 12 m-cy)
 
Prototyp linii rozwłókniającej, dzięki której wykonywano próby technologiczne
fot.. Pureko Sp. z o.o.


Linia rozwłókniająca powstały odpad
fot.. Pureko Sp. z o.o.
 
 
 
Zbelowany rozwłókniony odpad, produkt do dalszej produkcji
fot.. Pureko Sp. z o.o.


Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.798, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Pureko Sp. z o.o.: "Wykorzystanie odpadu powstałego przy produkcji włókniny puszystej jako pełnowartościowego materiału wsadowego"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Pureko

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz