Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 69. Obniżenie zawartości fosforu w ściekach oraz ograniczenie zużycia chemikaliów dzięki zmianie środka chemicznego stosowanego w procesie odtłuszczania (FOGO Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 69. Obniżenie zawartości fosforu w ściekach oraz ograniczenie zużycia chemikaliów dzięki zmianie środka chemicznego stosowanego w procesie odtłuszczania (FOGO Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 12:25

Komory natryskowe oraz wanny odciekowe instalacji odtłuszczania i pasywacji elementów metalowych
fot. FOGO Sp. z o.o.

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 69:
Obniżenie zawartości fosforu w ściekach oraz ograniczenie zużycia chemikaliów dzięki zmianie środka chemicznego stosowanego w procesie odtłuszczania

Firma: FOGO Sp. z o.o., Wilkowice

Branża: elektromechaniczna
Główne produkty: agregaty prądotwórcze

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Chemikalia
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Ścieki
 • Odpady

Koszt wdrożenia: Brak
(działanie bezkosztowe; nowy środek do odtłuszczania ma cenę zbliżoną do stosowanego poprzednio)
Opis problemu:
 
W ciągu technologicznym firmy FOGO znajduje się instalacja do odtłuszczania i pasywacji elementów metalowych. Procesy odtłuszczania oraz pasywacji odbywają się w 4 komorach natryskowych, pod którymi znajdują się wanny odciekowe. Woda krąży w wannach w obiegu zamkniętym, w kierunku odwrotnym do przemieszczającego się elementu poddawanego obróbce. Najsilniej zanieczyszczone wodne ciecze myjące z pierwszej wanny (z komory odtłuszczania) są kwalifikowane jako odpad i przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Nadmiar wód z pozostałych wanien jest zawracany do procesu do kolejnych wanien, a w przypadku utraty wymaganych właściwości - odprowadzany jako ściek przemysłowy.
Wyniki badań ścieków przemysłowych z wanny nr 2 wskazywały częste przekroczenia parametru „fosfor ogólny”, dla którego w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym próg został określony na poziomie 10 mg/l. Analiza stosowanych środków chemicznych w instalacji myjki wykazała, że w jednym z nich  znajdują się związki fosforu. W związku z tym postanowiono poszukać innego środka do odtłuszczania, o mniejszej zawartości tego pierwiastka.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Zwrócono się do dostawcy środków chemicznych do instalacji myjki o zaproponowanie alternatywnych środków, które przy zbliżonej (nie mniejszej) skuteczności i wydajności odtłuszczania nie powodowałyby przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń fosforu i jednocześnie nie powodowałyby przekraczania innych parametrów w ściekach. W odpowiedzi otrzymano propozycję wymiany dotychczas używanego środka na nowy, o tym samym działaniu. Wysoką skuteczność nowego środka wykazały już prace próbne, a potwierdzają ją okresowe pomiary dokonywane podczas użytkowania.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Obniżenie średniej zawartości fosforu w ściekach o ponad 97%, (wartości zdecydowanie niższe niż 10 mg/l, tj. od <0,3 mg/l, do 0,8 mg/l).
 • Nowy środek do otłuszczania pracuje w o połowę mniejszym stężeniu na jednostkę objętości kąpieli, w związku z czym:
  • zmniejszenie zużycia środków do odtłuszczania o ok. 12 000 kg/rok, w związku z czym mniej chemikaliów trafi do ścieków oraz odpadów ciekłych
  • zmniejszenie kosztów zakupu o ok. 50%; szacowane oszczędności ekonomiczne (wynikające z o ok. połowę mniejszego zużycia nowego środka chemicznego oraz zbliżonej ceny starego i nowego preparatu) to prawie 25 000 zł/rok
 
 
 Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 48.768, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Modernizacja technologii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie FOGO w ramach wdrożenia programu Czystszej Produkcji"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę FOGO Sp. z o.o.

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz