Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 70. Uzyskanie statusu produktu ubocznego dla ścinek z procesu produkcji w przedsiębiorstwie (FOGO Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 70. Uzyskanie statusu produktu ubocznego dla ścinek z procesu produkcji w przedsiębiorstwie (FOGO Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 12:30


Przykładowa ścinka materiału izolacyjnego – produkt uboczny do produkcji filcu
fot. FOGO Sp. z o.o.

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 70:
Uzyskanie statusu produktu ubocznego dla ścinek z procesu produkcji w przedsiębiorstwie

Firma: FOGO Sp. z o.o., Wilkowice

Branża: elektromechaniczna
Główne produkty: agregaty prądotwórcze

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Materiały
 • Surowce wtórne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
Koszt wdrożenia: Brak
(działanie bezkosztowe)
Opis problemu:
 
Jednym z istotnych parametrów charakteryzujących gotowe produkty (agregaty kontenerowe / w zabudowie) jest ich moc akustyczna. W celu jak najmniejszego oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia, w którym pracuje agregat, szczególnie w dużych jednostkach stacjonarnych, stosuje się m.in. wygłuszenia umieszczane w jego obudowie. Część pozostałości po wykrawaniu wygłuszających formatek poliestrowych (czystych / niezanieczyszczonych np. klejami) to pełnowartościowy surowiec do produkcji tzw. filcu.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Z uwagi na powyższe, znaleziono odbiorcę, który może wykorzystać ten materiał we własnym procesie produkcyjnym (firma produkująca włókninę puszystą, wykorzystywaną przy produkcji mebli tapicerowanych, materacy, kołder oraz ocieplaczy odzieżowych). Ścinki materiałów puszystych (takich jak izolacja stosowana w FOGO), po rozwłóknieniu, mogą być u ww. odbiorcy wykorzystywane do produkcji włókniny igłowanej (filcu).
Aby móc sprzedać zużyte ścinki stanowiące odpad do odbiorcy, który nie posiada uprawnień do gospodarowania odpadami, konieczne było wystąpienie do marszałka województwa o wydanie decyzji (na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. FOGO Sp. z o.o. złożyła stosowny wniosek i w grudniu 2020 r. otrzymała decyzję o zmianie kwalifikacji odpadu na produkt uboczny.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Średni koszt zagospodarowania odpadów ścinek wygłuszeń, który był ponoszony przez spółkę Fogo wynosił w ostatnich latach ok. 600 zł / Mg. Obecnie firma nie tylko nie ponosi już tego kosztu, ale dodatkowo zarabia na sprzedaży produktu ubocznego zainteresowanemu odbiorcy
 • Wartość ścinek, które przekazywane są do odbiorcy jako produkt uboczny wynosi 1000 zł/Mg, w tym koszty transportu pokrywa odbiorca. W ciągu roku Fogo wytwarza ok. 9 Mg ścinek spełniających kryteria produktu ubocznego, zatem roczne oszczędności i zyski z opisanej tu zmiany można oszacować w następujący sposób:
  • uniknięte koszty utylizacji: 9 Mg/rok x 600 zł unikniętej opłaty za utylizację 1 Mg odpadu = 5 400 zł/rok oszczędności
  • zyski ze sprzedaży produktu ubocznego (których poprzednio nie było): 9 Mg/rok x 1000 zł zysku ze sprzedaży 1 Mg produktu ubocznego =  9 000 zł/rok
  • razem (oszczędności + zyski): ok. 14 400 zł/rok
 
 Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 48.768, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: „Modernizacja technologii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie FOGO w ramach wdrożenia programu Czystszej Produkcji”
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę FOGO Sp. z o.o.

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. 

 

 


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz