Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 77. Zastosowanie wirówki do złomów w celu odzyskania części chłodziwa oraz poprawy jakości złomów oddawanych do ponownego przerobu (Fabryka Armatur „Swarzędz”)(Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 77. Zastosowanie wirówki do złomów w celu odzyskania części chłodziwa oraz poprawy jakości złomów oddawanych do ponownego przerobu (Fabryka Armatur „Swarzędz”)(Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 13:05

 
fot. F.A. „Swarzędz” sp. z.o.o.

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 77:
Zastosowanie wirówki do złomów w celu odzyskania części chłodziwa oraz poprawy jakości złomów oddawanych do ponownego przerobu

Firma: Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.

Branża: metalurgiczna
Główne produkty: odkuwki matrycowe, pierścienie synchronizatora skrzyni biegów, korpusy wodomierzy i ciepłomierzy, zawory do butli gazowych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Wysoki
Opis problemu:
 
Odpady z procesów obróbki zawierają na sobie pewne ilości chłodziw. Przed opisywaną zmianą całość odpadu oddawano do firm zewnętrznych, przez co chłodziwo osiadłe na powierzchni metali było bezpowrotnie tracone.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Firma zakupiła tzw. wirówkę do odpadów metalowych, która została zlokalizowana w magazynie fabryki, do którego trafiają wszystkie odpady z procesów obróbki metali nieżelaznych. W urządzeniu złomy są poddawane procesowi odwirowania, a następnie składowane w magazynie do momentu odbioru przez firmę zewnętrzną, w celu ponownego przerobu.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

  • Odzyskiwanie części chłodziwa i ponowne wykorzystywanie go w procesie produkcyjnym (zawracanie do obiegu). Ilość odpadów w roku 2020, po wprowadzeniu zmiany, zmalała w odniesieniu do roku poprzedniego o ok. 24 Mg, tj. o prawie 14% (efekt w roku 2021 byłby trudny do oszacowania, gdyż w tym czasie nastąpiła w firmie znaczna rozbudowa parku maszynowego)
  • Redukcja kosztów związanych z zakupem nowego chłodziwa
  • Redukcja kosztów związanych z utylizacją „przepracowanego” chłodziwa
  • Poprawa jakości oddawanych do ponownego przerobu odpadów z toczenia i piłowania metali nieżelaznych (ograniczono do minimum tzw. zawilgocenie wiórów -  lepszy odpad, mniej reklamacji od odbiorców - ale także bezpieczniejsze przechowywanie i transport tych odpadów, brak niebezpiecznych wycieków przy składowaniu i przewożeniu)

 
Wirówka do odpadów metalowych w Fabryce Armatur „Swarzędz”
fot. F.A. „Swarzędz” sp. z.o.o.
 

 Źródło:
  • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez Fabrykę Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz