Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 83. Zmniejszenie śladu węglowego w wyniku montażu instalacji kogeneracji na biogaz (CEDROB Spółka Akcyjna)

Dobre praktyki CP: 83. Zmniejszenie śladu węglowego w wyniku montażu instalacji kogeneracji na biogaz (CEDROB Spółka Akcyjna)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 13:35

Jednostka kogeneracyjna
fot. CEDROB Spółka Akcyjna


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 83: Zmniejszenie śladu węglowego w wyniku montażu instalacji kogeneracji na biogaz

Firma: CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie

Branża: spożywcza (drobiarska)
Główne produkty: mięso drobiowe, pisklęta, pasze

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia elektryczna
 • Energia cieplna
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery (pośrednio)
 • Odpady (pośrednio)
Koszt wdrożenia: Wysoki
4 300 000 zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW: 1 247 230 zł): zakup jednostki kogeneracyjnej i infrastruktury towarzyszącej, koszt dostawy, montaż, uruchomienie jednostki kogeneracji
Opis problemu:
 
Przyzakładowa Oczyszczalnia Ścieków w Ujazdówku generuje w procesie beztlenowej fermentacji osadów ściekowych ok 12 000 m3/dobę biogazu o średniej zawartości metanu wynoszącej 75%. Oczyszczalnia na potrzeby własne konsumuje ok. 20% wygenerowanego biogazu, kotłownie Ubojni Drobiu spalają kolejne 50% (kotły na ubojniach wyposażone są w palniki dwufunkcyjne pozwalające spalać naprzemiennie gaz ziemny i biogaz). Pozostała ilość biogazu ze względów bezpieczeństwa była spalana w awaryjnej flarze (zarówno ze względu na niebezpieczeństwo wycieku i wybuchu, jak i ze względów środowiskowych, gdyż metan wypuszczony bezpośrednio do atmosfery ma 28 krotnie wyższy potencjał wywołania efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla będący produktem jego spalania).
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Rozwiązaniem jest montaż instalacji do kogeneracji (na biogaz) o mocy 0,8 MW energii elektrycznej oraz 0,75 MW energii cieplnej.
Montaż kogeneratora pozwoli zagospodarować nadwyżki biogazu, jak również uzyskać z procesu spalania energię cieplną oraz elektryczną.
Agregat, wyposażony w system odbiorów i wymienników ciepła, pozwoli na generację ciepła użytkowego wykorzystanego na potrzeby zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Oznacza to zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, który pomimo dostępności biogazu nadal jest częściowo spalany w kotłowniach zakładowych w wypadkach zmniejszonej produkcji biogazu lub awarii urządzeń przesyłowych

W przypadku kwalifikacji przedsięwzięcia do systemu aukcyjnego w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, energia elektryczna wytwarzana po stratach transformatorowych wprowadzona będzie do sieci i sprzedana spółce obrotu energią elektryczną. W innym przypadku konsumowana będzie na potrzeby własne zakładu produkcyjnego, a nadwyżki w stosunku do potrzeb własnych (zakładu produkcyjnego i wytwarzania energii) wprowadzone będą do sieci SN. Wyprowadzenie mocy (dystrybucja energii elektrycznej) będzie mieć miejsce za pomocą rozdzielnic i stacji transformatorowej z transformatorem.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

 • Wytwarzanie energii z zagospodarowania metanu, zamiast zakupu od zewnętrznych dostawców, w tym:
  • redukcja zakupu energii elektrycznej: 5 476 MWh/rok
  • redukcja zakupu energii cieplnej: 14 692,01 GJ/rok
 • Redukcja zużycia gazu ziemnego o 62 140 m3/rok
 • Redukcja zużycia węgla oszacowana na 2 391 Mg/rok
 • Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na zmianę klimatu poprzez ograniczenie gazów cieplarnianych – redukcja CO2 oszacowana na 4 656,78 Mg/rok
 • Oszczędności w skali roku oszacowano na 6 436 110,08 zł (okres zwrotu: ok. 8 m-cy), w tym:
  • zmniejszenie opłat rocznych za zużycie energii cieplnej o 795 392,00 zł
  • zmniejszenie opłat rocznych za zużycie energii elektrycznej o 5 640 718,08 zł

  Jednostka kogeneracyjna
fot. CEDROB Spółka Akcyjna
 
 


 
 Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 8ind.812, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie CEDROB Spółka Akcyjna: "Zmniejszenie śladu węglowego w wyniku  montażu instalacji kogeneracji na biogaz o mocy 0,8 MW energii elektrycznej oraz 0,75 MW energii cieplnej"

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz