Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 89. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w pracowniach komputerowych na terenie AGH w Krakowie

Dobre praktyki CP: 89. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w pracowniach komputerowych na terenie AGH w Krakowie

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 14:05


Propozycje ułatwiające wyłączanie zasilenia urządzeń elektrycznych: a) programator czasowy lub b) listwa zasilającą sterowaną pilotem
Źródło: Sprawozdanie z Projektu CP nr 46.807, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 89: Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w pracowniach komputerowych na terenie AGH w Krakowie

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Branża: edukacja, badania naukowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia elektryczna
 • Paliwa kopalne (pośrednio)
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery (pośrednio)
 • Odpady (pośrednio)
Koszt wdrożenia: Niski

Opis problemu:
 
Problemem placówek edukacyjnych, nie tylko obecnie, jest zużycie energii elektrycznej, szczególnie wysokie w okresie jesienno-zimowym. Wysokie zużycie energii elektrycznej to efekt dużej liczby pomieszczeń koniecznych do oświetlenia, ale również duża ilość sprzętu, szczególnie komputerowego, który wspiera obecnie edukację, a nawet w wielu aspektach jest podstawą prowadzenia zajęć. Na podstawie analizy oraz oceny aspektów środowiskowych uczelni zaproponowano działania mające wpływ na poprawę efektywności w zakresie zużycia energii elektrycznej.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Zaproponowano i wdrożono wytyczne dotyczące ustawienia monitora oraz konfiguracji systemów operacyjnych laptopów oraz komputerów stacjonarnych pozwalające na oszczędzanie energii elektrycznej poprzez:
 • Zmniejszenie jasności monitora
 • W przypadku korzystania z kilku monitorów: ograniczenie się do korzystania tylko jednego
 • Korzystanie z trybu oszczędzania energii (w przypadku bezczynności komputera należy ustawić wyłączenie ekranu po 5 minutach oraz uśpienie systemu po 10 minutach)
 • Niestosowanie wygaszacza ekranu
 • Włączanie komputerów w laboratoriach tylko na czas trwania zajęć dydaktycznych
Zaproponowano również wyłączanie monitorów w salach komputerowych oraz wyłączanie projektorów po zakończeniu zajęć za pomocą urządzeń umożliwiających automatyczne - programowane czasowo, wyłączenie wydzielonych obwodów energetycznych - najczęściej będą to obwody związane z salami wykładowymi i pracowniami komputerowymi. W celu ułatwienia wyłączania zasilania (listwy zasilające są często umieszczone za biurkiem na podłodze) zaproponowano zastosowanie programatora czasowego/listwy zasilającej sterowanej pilotem (patrz: zdjęcie). Zakładając, że zestaw komputerowy, który przejdzie w tryb uśpienia będzie zużywał około 6 W energii i na sali komputerowej nie zostanie wyłączonych 5 zestawów to po 10 godzinach zużytych zostanie 300 W. Pozostawienie włączonego projektora przez 10 godzin to zużycie energii od 2000 - 3000 W.
Dla wydzielonych obwodów zasilających - np. pracownie komputerowe, jak i dla większych jednostek - przydatny byłby montaż urządzeń służących do pomiaru zużytej energii (patrz: zdjęcie). Stosunkowo niedużym kosztem można uzyskać dane, dzięki który będzie można przeprowadzać analizy zużycia energii.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

 • Wyłączanie zasilania zestawów komputerowych i laptopów – niepozostawianie ich po zakończonej pracy w trybie uśpienia lub czuwania:
  • Laptop w trybie stand by zużywa od 0,8 - 2,3 W, wyłączając zasilanie na 10 godzin można oszczędzić 8 - 23 W
  • Komputer stacjonarny w trybie uśpienia lub stand by od 1- 6 W, wyłączając zasilanie na 10 godzin można oszczędzić 10 - 60 W
 • Wyłączanie zasilania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, w szczególności laserowych oraz projektorów multimedialnych:
  • Laserowa drukarka w trybie oczekiwania może zużywać około 15 - 20 W, wyłączając zasilanie na 10 godzin można oszczędzić 150 - 200 W

 


Przykłady: a) wyłącznika czasowego do montażu w szafie rozdzielczej oraz b) licznika energii do montażu w szafie rozdzielczej
Źródło: Sprawozdanie z Projektu CP nr 46.807, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji
 
 


 
 Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 46.807, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Ograniczenie zużycia mediów i powstawania odpadów oraz zwiększenie świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie"

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz