Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 88. Ograniczenie zużycia wody oraz poprawa retencji na terenie AGH w Krakowie

Dobre praktyki CP: 88. Ograniczenie zużycia wody oraz poprawa retencji na terenie AGH w Krakowie

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 14:00

 
Jeden ze zbiorników na wodę deszczową

fot.: AGH


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 88: Ograniczenie zużycia wody oraz poprawa retencji na terenie AGH w Krakowie

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Branża: edukacja, badania naukowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Woda
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Ścieki
Koszt wdrożenia: 
 • Wysoki: zakup zbiorników do retencjonowania wody
 • Niski: zakup perlatorów
Opis problemu:
 
Na podstawie analizy oraz oceny aspektów środowiskowych uczelni zaproponowano działania organizacyjne, informacyjno-edukacyjne oraz techniczno-inwestycyjne w zakresie ograniczenia zużywania wody. M.in. zauważono, że istnieją możliwości w zakresie gromadzenia wód opadowych w celu ich wykorzystania na terenie uczelni.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Do retencjonowania wód opadowych zostało na uczelni zakupionych 20 zbiorników na wodę deszczową o pojemności 5000 l oraz 10 zbiorników o pojemności 2500 l, które są obecnie podłączane do systemu odpływu wód opadowych (patrz: zdjęcie). Działania te przyczynią się do gromadzenia wody, która może służyć np. do podlewania zieleni, mycia chodników oraz mogą pełnić funkcję odciążenia sieci kanalizacyjnej w trakcie nawałnic. Ze względu na racjonalną gospodarkę wodą, do podlewania drzew stosuje się worki nawadniające, które mogą być napełniane uzyskaną wodą deszczową (patrz: zdjęcie).

Poza retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych, dla oszczędności zużycia wody zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku zastosowano następujące rozwiązania:
 • Montaż wodooszczędnych perlatorów do baterii umywalkowych
 • Instalacja dodatkowych liczników zużycia wody w celu lepszego monitoringu jej zużycia
 • Rozwiązania tzw. zielonej architektury (np. widoczne na dołączonym zdjęciu ogrody wertykalne)
 • Wspomaganie wzrostu roślinności poprzez zastosowanie worków nawadniających dla drzew

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

Zrealizowanie ww. działań znacząco przyczynia się do korzyści środowiskowych w zakresie

 • Zmniejszenia zużywania zasobów środowiskowych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania uczelni na używanie wody
 • Zmniejszenia ilości produkcji ścieków

 

Worki nawadniające dla drzew
fot.: Slavka Galas
 
 
 

Ogrody wertykalne na budynku A0
fot.: Slavka Galas


 
 Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 46.807, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Ograniczenie zużycia mediów i powstawania odpadów oraz zwiększenie świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie"

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz