Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 87. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz inne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju podjęte przez placówkę naukowo-edukacyjną - ochrona środowiska i wzmacnianie wizerunku na przykładzie AGH w Krakowie

Dobre praktyki CP: 87. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz inne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju podjęte przez placówkę naukowo-edukacyjną - ochrona środowiska i wzmacnianie wizerunku na przykładzie AGH w Krakowie

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 13:55

 
Ławka fotowoltaiczna
fot.: Slavka Galas


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 87: Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz inne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju podjęte przez placówkę naukowo-edukacyjną - ochrona środowiska i wzmacnianie wizerunku na przykładzie AGH w Krakowie

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Branża: edukacja, badania naukowe

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Surowce wtórne
 • Materiały
 • Woda
 • Energia elektryczna
 • Energia cieplna
 • Paliwa kopalne (pośrednio)
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje (pośrednio)
Koszt wdrożenia: 
 • Wysoki - jeśli chodzi o sumę podjętych działań
 • Niski - wśród opisanych tu inicjatyw są m.in. działania nie wymagające dużych nakładów inwestycyjnych, lub nawet beznakładowe
Opis problemu:
 
Uczelnia to miejsce, które powinno edukować w różnych wymiarach. Zarówno poprzez przekazywanie wiedzy, jak i poprzez wdrażanie i pokazywanie dobrych praktyk. Takim właśnie działaniom przyjrzał się zespół środowiskowy AGH.
W wyniku pracy zespołu roboczego ds. Czystszej Produkcji ustalono następujące grupy działań minimalizujących negatywny wpływu na środowisko:
 • Działania organizacyjne dotyczące zmian organizacyjnych, porządkowych np. w zakresie organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w ograniczaniu zużycia energii czy minimalizacji powstawania odpadów, jak również usprawnienia funkcjonowania struktury organizacyjnej AGH. Działania organizacyjne należą do działań bezinwestycyjnych.
 • Działania informacyjno-edukacyjne obejmujące działania wspierające, podnoszące świadomość prośrodowiskową społeczności akademickiej i działania propagujące dobre praktyki wdrożenia CP. Działania informacyjno-edukacyjne należą do działań bezinwestycyjnych lub niskonakładowych.
 • Działania techniczno-inwestycyjne dotyczące działań o charakterze inwestycyjnym, obejmują np. budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury technicznej lub społecznej AGH.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Spośród wdrożonych rozwiązań wiele z nich ma wymiar proekologiczny, ale także zarazem wizerunkowy. Są to np. takie działania jak:
 • Dodano do obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów oraz pracowników elementów polityki środowiskowej Wydziału oraz treści dotyczących stosowanych dobrych praktyk w kierunku minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska oraz energii.
 • Opracowanie i rozesłanie pocztą e-mail do pracowników poradników/wytycznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie obniżenia kosztów używania energii, drukowania, itd.
 • Opracowanie raportów o zużyciu energii i wytwarzaniu odpadów oraz przedstawienie ich do wiadomości pracowników - w tym obliczenie śladu węglowego.
 • Informowanie pracowników oraz studentów o działaniach prośrodowiskowych, wielkości zużycia energii, wody oraz osiągniętych efektach działalności środowiskowej; określenie docelowego zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz wytwarzania odpadów.
 • W ramach racjonalnej gospodarki odpadami: zdemontowanie starych grzejników, które zostały przerobione na nogi pod ławeczki w kampusie uczelni (patrz: zdjęcie).
 • Zaprojektowanie i zbudowanie przez studentów z Koła Naukowego Nova Energia, działającego przy AGH, ławki fotowoltaicznej, która znajduje się na terenie kampusu AGH (patrz: zdjęcie). Na dachu oraz na ścianie bocznej ławki znajdują się 2 panele fotowoltaiczne, które są jedynymi źródłami zasilania. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, wytwarzają one nadwyżkę energii, którą magazynują 3 akumulatory o łącznej pojemności 165 Ah. Na dachu ławki jest zamontowana lampa LED i na końcu siedziska znajduje się ładowarka indukcyjna pozwalająca na bezkontaktowe ładowanie telefonu. Dodatkowo, na dachu Domu Studenckiego Straszny Dwór zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które generują energię elektryczną. Na terenie kampusu AGH można naładować również samochód elektryczny.
 • W ramach działań „Zieleń wokół AGH pożytkiem dla pszczół” została zrealizowana w 2016 r. inicjatywa polegająca na umieszczeniu na dachu głównego budynku wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki pięciu uli, w których zamieszkało ponad 300 tys. pszczół (patrz: zdjęcie). Również Browar Górniczo‑Hutniczy w akademickim Klubie Studio na terenie Miasteczka zajmuje się produkcją własnego miodu z kilka uli znajdujących na posesji obok klubu, który używany jest do produkcji piwa. Dział utrzymania zieleni AGH dba również o zimowe domki dla jeży, a także karmniki i budki lęgowe (patrz: zdjęcie).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

Wdrożenie zaplanowanych działań przyniesie, oprócz korzyści środowiskowych (np. ograniczenia zużycia wody i energii, ponownego wykorzystania odpadów/oszczędności materiałów itp.) oraz ekonomicznych (np. niższe rachunki za wodę i energię), następujące korzyści społeczne:
 • Wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej społeczności lokalnej, zwiększenie satysfakcji, zadowolenia z miejsca pracy i studiowania
 • Wzmocnienie relacji, więzi pomiędzy społecznością lokalną - ze względu na wspólne działania na rzecz środowiska oraz pomiędzy społecznością a uczelnią,
 • Wykształcenie proekologicznych postaw i zachowań pracowników i studentów Akademii
 • Poprawa postrzegania, wizerunku, prestiżu AGH w bezpośrednim bliskim otoczeniu, w skali miasta oraz na tle pozostałych uczelni wyższych
 • Możliwość zajęcia dobrych pozycji w rankingach „zielonych” uczelni
 • Zwiększenie konkurencyjności uczelni oraz możliwości uzyskania dofinansowania na różne działania, np. w zakresie kształcenia czy zarządzania uczelnią

 

Ławki z „ekonogami”
fot.: Slavka Galas
 
 
Ule na dachu budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
fot. AGH
 
 
Budki lęgowe dla jerzyków pod dachem budynku U2
fot.: Slavka Galas

 
 
 Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 46.807, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Ograniczenie zużycia mediów i powstawania odpadów oraz zwiększenie świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie"

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz