Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 86. Przebudowa instalacji do retencjonowania wody opadowej w kierunku jej wykorzystania do utrzymania zieleni w części mieszkalnej kompleksu handlowego (Galeria Sfera)

Dobre praktyki CP: 86. Przebudowa instalacji do retencjonowania wody opadowej w kierunku jej wykorzystania do utrzymania zieleni w części mieszkalnej kompleksu handlowego (Galeria Sfera)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 13:50

 
Ogród na zielonym dachu Galerii Sfera II, podlewany wodą opadowo-roztopową
fot. udostępniona przez Nampa Sp. z o.o.


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 86: Przebudowa instalacji do retencjonowania wody opadowej w kierunku jej wykorzystania do utrzymania zieleni w części mieszkalnej kompleksu handlowego

Firma: Galeria Sfera w Bielsku-Białej (właściciel: Nampa Sp. z o.o.)

Branża: handlowa, usługowa, nieruchomości

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Woda
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Ścieki
Koszt wdrożenia: Wysoki
(koszty związane z przebudową i eksploatacją instalacji na wody opadowo-roztopowe: ok. 72 500 zł, koszty energii elektrycznej w ciągu 10 lat: 6 000 zł, opłata za legalizację wodomierza ok. 1500 zł)

Opis problemu:
 
W skład obiektu wchodzą dwa budynki: Galeria Sfera I (handlowo-usługowy) i Galeria Sfera II (w którym dodatkowo mieści się część mieszkalna, składająca się ze 101 apartamentów). Strefa mieszkalna posiada m.in. ogród (zielony dach) o powierzchni 1800 m2, który podlewany był wodą pobieraną z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie umowy, co w tym okresie było źródłem wyraźnie zwiększonego zużycia wody oraz wzrostu związanych z tym opłat.
Zapotrzebowanie na wodę związane jest z utrzymaniem roślinności w ogrodzie dotyczy oczywiście głównie okresu letniego, ale rozpoczyna się już na wiosnę i kończy jesienią.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
W ramach przedsięwzięcia zadecydowano o konieczności przebudowy istniejącej, wyłączonej z użytkowania instalacji wody deszczowej, zbierającej wody opadowe i roztopowe
z powierzchni dachowej.
Aby przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane, w czerwcu 2021 właściciel uzyskał nową decyzję wodnoprawną, uwzględniającą zbiornik na wody opadowe i roztopowe - co było niezbędne, aby zmniejszyć wysokość opłat za usługi wodne (opłat ponoszonych z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki).
Obecnie wody opadowe i roztopowe zebrane z zielonego dachu o powierzchni 1800 m2 Galerii Sfera II spływają w sposób grawitacyjny do zbiornika retencyjnego. Zebrana woda służy do podlewania ogrodu (zielonego dachu), w okresach ciepłych, w których dodatkowe podlewanie jest konieczne dla znajdującej się tam roślinności.
Woda ze zbiornika znajdującego się w pomieszczeniu na poziomie -6,20 m. w Galerii Sfera II jest pompowana z użyciem hydroforu do zaworu czerpalnego zlokalizowanego na poziomie +15,00 m., na którym znajduje się ogród – zielony dach, w części mieszkaniowej.
Woda w zbiorniku może być uzupełniana z sieci wodociągowej wyłącznie w przypadku, w którym poziom nagromadzonej w nim wody spadłby poniżej 0,5 m (rezerwa, która musi być zapewniona z uwagi na budowę, funkcjonalność systemu).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

  • Wykorzystywanie ok. 450 m3/rok wód opadowych i roztopowych zamiast wody pobieranej z wodociągów
  • Oszczędności:
    • dla galerii handlowej, wynikająca z różnicy w opłatach za usługę wodną z tytułu odprowadzania wód opadowych do rzeki: ok. 4 600 zł/rok
    • dla wspólnoty mieszkaniowej (dot. najemców apartamentów): różnica w opłatach za wodę zużywaną do celów podlewania i odprowadzanie ścieków, pomniejszona o koszt użytkowania pompy: ok. 6 000 zł/rok

 

Ogród na zielonym dachu Galerii Sfera II, podlewany wodą opadowo-roztopową
fot. udostępniona przez Nampa Sp. z o.o.

 
 Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 48.776, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w Galerii Sfera w Bielsku- Białej: "Przebudowa zbiornika wód deszczowych"
  • Materiały (w tym zdjęcia) dostarczone przez Nampa Sp. z o.o.


https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz