Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Efekty uzyskane podczas 8.indACP realizowanej online w dniach 5.09 - 14.10.2022 r.

Efekty uzyskane podczas 8.indACP realizowanej online w dniach 5.09 - 14.10.2022 r.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 31 października 2022 | 11:54
W takcie 8. "indywidualnej" edycji Akademii Czystszej Produkcji wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego według strategii Czystszej Produkcji (SZŚ wg CP) w 5 firmach:
 • GFTE Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku,
 • CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku,
 • MDM NT Sp z o.o. Bielsko Biała,
 • NaturAgra Drób Szlachetny z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Sedar S.A. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim.

System - SZŚ wg CP to działanie ciągłe, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy firmy, mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizujący zużycie zasobów naturalnych. Jest celem do ciągłego stosowania zintegrowanej, prewencyjnej strategii w odniesieniu do procesów, produktów i usług w celu uzyskania korzyści dla przyrody, dla człowieka i dla organizacji.

Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest przebudowa świadomości pracowników. Od tego zaczęliśmy w 8.indACP, od uświadomionej potrzeby minimalizacji odpadów (stałych, ciekłych czy gazowych) co na pewno przyczyni się do przeobrażania postaw pracowników, sposobu ich myślenia i zachowania się w stosunku do środowiska naturalnego.

Wdrożenie i utrzymanie systemu polega na projektowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ulepszaniu Projektów Czystszej Produkcji (Projekty CP), których nadrzędnym celem jest świadome korzystanie ze środowiska przyrodniczego i jego ochrony.

Wdrożenie i utrzymanie SZŚ wg CP to ciągła realizacja Projektów CP to kierunek działań zmierzających do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Priorytetem jest Polityka Środowiskowa (PŚ) zawierająca informacje o realizacji SZŚ wg CP opracowania, podpisana przez Naczelne Kierownictwa (NK) i wdrożenia do realizacji przez wszystkich pracowników. Publiczne zobowiązanie NK do działań zgodnie ze Zrównoważonym Rozwojem (ZR) i strategią CP to podpisana Polityka Środowiskowa i Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji.

W takcie 8.indACP krok po kroku firmy wdrażały SZŚ wg CP jako zasób wiedzy, umiejętności i narzędzi do wykorzystania w środowiskowym zarządzaniu firmą, która zapewni uzyskanie wysokiej efektywności produkcyjnej, minimalne obciążenia dla środowiska przyrodniczego i dobry komfort pracy załogi. I to wszystko dzięki działaniom polegającym na realizacji Projektów CP.

Podczas 8.indACP uczestnicy opanowywali tę wiedzę i przy jej pomocy opracowali i wdrażali w swoich firmach konkretne działania nazywane Priorytetowym Projektem CP i w ten sposób uzyskali wymierne efekty ekologiczne takie jak np. zmniejszenia zużycia materiałów, paliw, surowców i energii oraz redukcji ponoszonych opłat środowiskowych z powodu zminimalizowania ilości wytwarzania odpadów, zrzutu ścieków czy emisji gazów.

Efekty z projektów które zostały zrealizowane podczas 8.indACP zostaną przedstawione poniżej. 


I. Parę słów o firmach:

1. GFTE Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku


Firma powstała w lipcu 2021r. Swoją działalność rozpoczęła w sierpniu 2022r. Obecnie zatrudnia ok. 20 osób. Zajmuję się produkcją okien z PCV oraz drzwi z PCV i z aluminium, głównie na rynek niemiecki. Hala produkcyjna jest w fazie przystosowania do produkcji okien aktualnie trwa zakup linii produkcyjnej oraz zakup maszyn, które znacznie zwiększą efektywność spółki, podniosą standardy oraz usprawnią proces produkcji. Zarząd firmy postanowił na początku swojej działalności przystąpić do Akademii Czystszej Produkcji aby wdrożyć SZŚ wg strategii CP i budować firmę przyjazną środowisku i nauczyć się konkretnych działań w celu zapobiegania wszelkim zanieczyszczeniom środowiska.


2. CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku

CEDROB S.A. jest największym w Polsce producentem mięsa drobiowego, piskląt oraz paszy. Początki działalności firmy przypadły na lata 90. XX wieku. Na stworzenie własnej firmy zdecydowała się grupa młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia w biznesie, ale chcieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiał wolny rynek. Skorzystali oni z możliwości zakupu zakładów Poldrob w Ciechanowie. Po pięciu latach działalności, w 1996 roku, ciechanowska spółka zatrudniała ponad 500 osób, by w 2008 r. przekroczyć pierwszy 1000. Obecnie

Spółka z siedzibą w Ujazdówku, zatrudnia ponad 4000 pracowników. Firma działa na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i małopolskiego. Firma posiada własne wylęgarnie piskląt, wytwórnie pasz oraz zakłady ubojowe, dzięki czemu ma pełną kontrolę nad produkcją oraz dystrybucją mięsa i jego przetworów. Gwarantuje to bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Produkty dostępne są na terenie całego kraju, a także na ponad 50 rynkach na całym świecie.


3. mdm NT Sp z o.o. Bielsko Biała
 
Firma mdm NT Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej działa na rynku od 1995 roku. Obecnie zatrudnia ok 600 osób. Jest producentem wysokiej jakości filmów paroprzepuszczalnych wytwarzanych na bazie TPU (termoplastyczny poliuretan) i PP/PE (polipropylen / polietylen), filmów paroizolacyjnych na bazie PP i PE oraz akcesoriów dachowych. W jej skład wchodzą zakłady produkcyjne w Cieszynie, Bielsku-Białej, Wojciechowie, Wiślicy oraz w Bażanowicach. Zakłady mdm NT Sp. z o.o. w Cieszynie, Wiślicy i Wojciechowie specjalizują się w produkcji szerokiej gamy akcesoriów dachowych: taśm kalenicowych i kominowych, koszy dachowych, spinek do dachówek, klamer montażowych, wywietrzników kalenicowych, systemów przeciwśniegowych, elementów komunikacji dachowej, układów odgromowych, taśm reparacyjnych do membran i folii dachowych, dachówek przejściowych. W zakładach produkcyjnych mdm NT Sp. z o.o. w Bielsku Białej i Bażanowicach wytwarzane są: nowoczesne laminaty, mikroporowaty film dyfuzyjny, monolityczny film TPU oraz akcesoria dachowe. Dzięki stosowaniu zaawansowanej technologii, produkty charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Absolutnym priorytetem dla firmy jest najwyższa jakość oferowanych wyrobów, z których wiele posiada międzynarodowe certyfikaty jakości (BBA, CSTB, ZVDH).


4. NaturAgra Drób Szlachetny z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

NaturAgra Sp. z o.o. zatrudnia ok 28 pracowników i należy do Grupy Drosed, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska Grupa LDC – europejski lider branży drobiarskiej z obrotami rocznymi na poziomie ponad 4 mld €, zatrudniający ponad 21 tys. pracowników. Historia firmy zaczyna się w 1945 roku, w którym swoją działalność rozpoczęła Rejonowa Zbiornica Jajczarsko-Drobiarska, zajmująca się chowem drobiu oraz skupem i przetwórstwem drobiu i jaj. W 1970 roku zmieniono nazwę firmy na Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie oraz przeniesiono siedzibę do nowo oddanego obiektu przy ul. Warszawskiej 168/172. Poszerzono także zakres działalności przedsiębiorstwa o ubój drobiu grzebiącego i wodnego. W kolejnych latach uruchomiono wydział garmażeryjny i wydział rozbioru drobiu grzebiącego. Przełomowym rokiem, był rok 1995 w którym nastąpiła prywatyzacja zakładów oraz utworzenie Spółki z o.o. z udziałem pracowników i inwestora strategicznego “ROLIMPEX” S.A. W kolejnym roku powstaje przedsiębiorstwo Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie “ROLDROB” Spółka z o.o., a w 1998 Grupa Drosed S.A. kupuje pakiet ponad 3/4 udziałów w Tomaszowskich Zakładach Drobiarskich ROLDROB Sp. z o.o. Znaczącym krokiem dla Firmy było w 1999 roku przejęcie udziałów spółki “ROLIMPEX” S.A. przez spółkę DROSED. W ramach dalszego rozwoju Grupa pozyskała inwestora strategicznego – Francuską Grupę Kapitałową LDC, lidera wśród producentów drobiu w Europie. W 2005 roku Firma otrzymuje międzynarodowe certyfikaty BRC i IFS. Kolejne lata, to czas inwestycji: w 2009 następuje uruchomienie nowoczesnego wydziału parówek, w 2014 roku budowa tunelu schładzania gęsi i hala dzielenia, a w 2016 wybudowanie nowoczesnego magazynu spedycyjnego, opakowań i części socjalnej. W ostatnich latach firma intensywnie rozwija się zgodnie z trendami konsumenckimi i inwestuje w nowoczesne parki maszynowe dla produktów pieczonych i panierowanych. Rok 2021 to wybudowanie nowoczesnej ubojni drobiu grzebiącego. Zakład Wylęgu Drobiu jest częścią Firmy NaturAgra Sp. z o.o., wchodzącej w skład Holdingu Drosed i jest istotny w łańcuchu produkcyjnym Grupy. Potrzeba powstania ZWD wiąże się z koniecznością zapewnienia stabilności dostaw piskląt do ferm tuczowych przy osiągnięciu maksymalnej ich jakości.


5. Sedar Spółka Akcyjna z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

Sedar S.A. jest pionierem na rynku polskim w produkcji drobiu opartego na tradycyjnych, wolno rosnących rasach oraz jest liderem rynku drobiu w Polsce. Specjalizacją Sedar S.A. jest drób premium.
SEDAR S.A. w Międzyrzecu Podlaskim, to firma drobiarska z tradycjami sięgającymi 1949 roku.
Pracownicy firmy to głównie mieszkańcami Międzyrzeca i okolic, często są członkami rodzin oraz następnym pokoleniem naszych pierwszych pracowników.
Obecnie w firmie Sedar S.A pracuje około 400 osób. Drób jest wyjątkowy, ponieważ powstaje w procesie produkcji zintegrowanej a do jego produkcji zaangażowane jest kilka firm Grupy Drosed
Flagowym produktem SEDARU jest Kurczak Zagrodowy, najbardziej rozpoznawalna marka kurczaków premium w Polsce. Celem Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim jest Zrównoważony Rozwój oraz Czystsza Produkcja.
Zakład Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim objęty jest szerokim procesem inwestycyjnym. W latach 2020 -2022 wartość inwestycji wyniosła ponad 55 mln zł.
Firma Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim jest jedyną firmą w Polsce produkującą drób premium ras wolnorosnących.


II. Projekty CP zrealizowane podczas Akademii:


Zrealizowane 5 PILOTAŻOWYCH PROJEKTÓW Czystszej Produkcji.

W tym:

1. Dwa projekty minimalizujące odpady stałe:

 • Ograniczenie zużycie materiałów biurowych poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w działach: finansowym, projektowania i nadzoru procesu produkcyjnego w firmie GFTE Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku

Projekt ten opiera się w głównej mierze na niedrukowaniu tego, co druku nie wymaga. Do tej pory dla każdego projektowanego okna drukowaliśmy plany, uwagi architekta, parametry okna generowane przez program, formularze zamówień na szyby, okucia, rolety, systemy żaluzji itp., po przeanalizowaniu tego pod kątem ilości papieru obliczyliśmy , że średnio na jedno okno marnujemy 4 kartki papieru w formacie a4 – zazwyczaj drukowane jednostronnie. Zlecenia, które realizujemy opiewają na ilości średnio 300 okien. Postanowiliśmy, że te dokumenty, które potrzebne są nam do realizacji zlecenia będziemy przetrzymywać nie jak do tej pory w segregatorach tylko w plikach w chmurze. Opracowaliśmy system zapisywania tych dokumentów, tak, żeby był czytelny dla wszystkich pracowników, na każdym etapie produkcji. Oczywiście, nie można zrezygnować z wydruku wszystkiego, ponieważ na halę produkcyjna trafiają przygotowane teczki zleceń w formie drukowanej, w której pracownicy dostają wszystkie potrzebne informacje do realizacji zlecenia (tj. wybór surowców, listę cięć, rysunek technologiczny okna, wybór okucia oraz szczegóły zlecenia ) ale udało nam się ograniczyć wydruk o ok 50%.

 • Pomiary rzeczywistych parametrów w aparatach lęgowych i klujnikowych w celu zwiększenia wydajności wylęgowości jaj i redukcji odpadów pisklęcia kaczego w firmie NaturAgra Drób Szlachetny z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt dotyczył wprowadzenia procesu kontroli nad parametrami technologicznymi procesu inkubacji. W nowym obiekcie ZWD wszystkie stosowane aparaty lęgowe i klujnikowe pochodzą od renomowanej firmy Pas Reform. Jednakże z uwagi na skrajne środowisko, w którym muszą pracować czujniki elektroniczne (stała, długotrwała wysoka temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza), ulegają one stopniowemu rozkalibrowaniu. Oznacza to, że aparatura przestaje wykrywać zaburzenia w warunkach środowiskowych panujących w aparatach lęgowych i klujnikach, co bezpośrednio przekłada się na niedogrzanie/przegrzanie piskląt, zbyt wysoką wilgotność i ich niewłaściwe wysuszenie, czy w przypadku długotrwałych, wysokich stężeń CO2 – niezdolność słabszych piskląt do wyjścia ze skorup w skutek niedotlenienia i zatrucia dwutlenkiem węgla. Kontrola rzeczywistych parametrów pozwoli na zmniejszenie odpadów pisklęcia o ok 9 Mg/rok i zwiększenie wartości uzyskanych piskląt o ok 2 %


2. Dwa projekty minimalizujące emisję gazów cieplarnianych (ślad węglowy): 

 • Zmniejszenie śladu węglowego w wyniku montażu instalacji kogeneracji na biogaz o mocy 0,8 MW energii elektrycznej oraz 0,75 MW energii cieplnej w firmie CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku

Zainstalowanie instalacji do kogeneracji służyć będzie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie Przyzakładowa Oczyszczalnia Ścieków w Ujazdówku generuje w procesie beztlenowej fermentacji osadów ściekowych ok 12 000 m3 biogazu o średniej zawartości metanu wynoszącej 75%. Oczyszczalnia na potrzeby własne konsumuje ok. 20% wygenerowanego biogazu, kotłownie Ubojni Drobiu spalają kolejne 50% (kotły na ubojniach wyposażone są w palniki dwufunkcyjne pozwalające spalać naprzemiennie gaz ziemny i biogaz). Pozostała ilość biogazu ze względów bezpieczeństwa jest spalana w awaryjnej flarze. Biogaz jest spalany we flarze zarówno ze względu na niebezpieczeństwo wycieku i wybuchu ale tez ze względów środowiskowych, metan wypuszczony bezpośrednio do atmosfery ma 28 krotnie wyższy potencjał wywołania efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla będący produktem jego spalania. Montaż kogeneratora pozwoli zagospodarować nadwyżki biogazu jak również uzyskać z procesu spalania nie tylko energię cieplną ale również elektryczną. Unikniemy w ten sposób marnotrawienia energii pozyskiwanej z odnawialnego źródła. W przypadku kwalifikacji przedsięwzięcia do systemu aukcyjnego w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, energia elektryczna wytwarzana po stratach transformatorowych wprowadzona będzie do sieci i sprzedana spółce obrotu energią elektryczną. W innym przypadku konsumowana będzie na potrzeby własne zakładu produkcyjnego, a nadwyżki w stosunku do potrzeb własnych (zakładu produkcyjnego i wytwarzania energii) wprowadzone będą do sieci SN. Wyprowadzenie mocy (dystrybucja energii elektrycznej) będzie mieć miejsce za pomocą rozdzielnic i stacji transformatorowej z transformatorem. Uzyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwoli zmniejszyć ślad węglowy przedsiębiorstwa poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla pochodzącej z tzw „czarnej energii” czyli generowanej ze spalania paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Agregat wyposażony w system odbiorów i wymienników ciepła pozwoli na generację ciepła użytkowego wykorzystanego na potrzeby zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Oznacza to zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, który pomimo dostępności biogazu nadal jest częściowo spalany w kotłowniach zakładowych w wypadkach zmniejszonej produkcji biogazu lub awarii urządzeń przesyłowych.

 • Ograniczenia zużycia gazu przez izolację termiczną zbiorników oparzelniczych w firmie Sedar S.A. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
W wyniku izolacji termicznej oparzelników uzyskano oszczędność ciepła w parze do nagrzewania zbiorników oparzelniczych.

EFEKT:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa gazowego
 • Zmniejszenie zużycia wody do wytwarzania pary
 • Zmniejszenie ilości preparatów do zmiękczania wody do kotła
 • Poprawa komfortu pracy w pomieszczeniu z oparzelnikami
 • Ograniczenie emisji do atmosfery
oraz

3. Jeden minimalizujący zużycie wody:
 • Ograniczenie zużycia wody poprzez wykorzystanie wody deszczowej i drobne działania techniczno-organizacyjne oraz redukcja ilości powstających odpadów w firmie mdm NT Sp. z o.o.
Główym celem projektu było wdrożenie działań oraz zmian, które pomogą zredukować zużycie wody i zmniejszyć generowanie ścieków.
Realizacja Pilotażowego Projektu Czystszej Produkcji opiera się na następujących zadaniach:
W zakresie ograniczania zużycia wody:
 • Rozstawienie 21 sztuk mauzerów wokół namiotów magazynowych i zamontowanie rynien odciekowych, kierujących do ww. mauzerów wody opadowe z powierzchni dachów namiotów, garaży i wiat (wykorzystanie wody deszczowej).
 • Zamontowanie perlatorów na kranach w całym zakładzie (41 szt.) – poniesiono jednorazowy kosztu zakupu urządzeń zmniejszających zużycie bieżącej wody. Dzięki napowietrzeniu wody przepływ jest mniejszy przy podobnym efekcie mycia, co powinno mieć realne przełożenie na zużycie wody i wysokość rachunków.
 • Zamontowanie licznika na stanowisku mycia polimerów – dzięki codziennej kontroli stanu licznika, jako przyszli Eksperci Czystszej Produkcji jesteśmy w stanie w łatwy sposób skontrolować zasadność wykorzystywania ilości wody do działań mycia polimerów oraz wanien raklowych wykorzystywanych w instalacji.
 • Rozwieszenie plakatów na terenie zakładu promujących oszczędzanie wody,.
 • Naklejanie piktogramów z hasłem oszczędzania wody.
 • Następnym krokiem na tym etapie jest zwiększenie częstotliwości monitoringu zużycia wody w różnych częściach zakładu, a następnie porównanie wielkości zużycia z kosztami.
W zakresie ograniczania ilości powstających odpadów:
 • Odzyskiwanie uszkodzonych palet poprzez prace naprawcze na terenie zakładu produkcyjnego.
 • Montaż dystrybutorów z wodą podłączonych do sieci wodociągowej (zamiast dystrybutorów z wymiennymi butlami z tworzywa sztucznego).
W zakresie dodatkowych działań, wdrożonych w ramach Akademii CP:
 • Montaż czujek ruchu na klatkach schodowych, korytarzach, toaletach oraz w szatniach pracowniczych męskich i damskich, a także w namiotach.
 • Rozwieszenie plakatów na terenie zakładu promujących oszczędzanie energii.
 • Umieszczenie piktogramów nad włącznikami światła – OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ.
 • Wprowadzenie:
  • procedury postępowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej na terenie zakładu mdm NT Sp. z o.o.,
  • instrukcji wycieku glikolu,
  • instrukcji wycieku substancji niebezpiecznej.

III. Efekty 8.indACP

Wdrożenie 5-ciu Pilotażowych Projektów Czystszej Produkcji (PPCP) przyczyniło się do ograniczenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko i w rezultacie uzyskano:

1. Efekty ekologiczne – korzyści dla środowiska zestawiono w tabeli:
 2. Efekty ekonomiczne – korzyści dla firm 3. Efekty społeczne globalne

 • zmniejszyliśmy ślad węglowy o ok. 4 690 Mg/rok CO2
 • zaoszczędziliśmy zasoby naturalne w tym:
  • węgiel - ok 2400 Mg/rok,
  • gaz ziemny - ok 73 800 m3/rok
  • woda - ok 252 m3/rok
 • zminimalizowaliśmy odpady
  • papierowe – ok 1 Mg/rok
  • tworzyw sztucznych – ok 1,5 Mg/rok
  • piskląt – ok 9 Mg/rok

4. Efekty społeczne lokalne:
 • Wzrost świadomości ekologicznej poprzez:
  • Kształtowanie proekologicznych postaw wśród współpracowników, podwykonawców, klientów poprzez przeprowadzanie cyklicznych szkoleń;
  • Kształtowanie racjonalnego postępowania z wytwarzanymi odpadami;
  • Poszerzenie wiedzy pracowników i uwrażliwienie ich na problem minimalizacji odpadów,
 • Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na zmiany klimatyczne
 • Podniesienie jakości życia;
 • Poprawa warunków pracy,
 • Poprawienie wizerunku firm, jako firm przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej i szerokiej rzeszy klientów

5. Efekty dla osób uczestniczących w ACP


Certyfikat - międzynarodowego Eksperta Czystszej Produkcji. W 8.indACP 14 uczestników otrzymało ten certyfikat.


6. Efekty dla firm


Świadectwo CP i wpis do Rejestru Świadectw CP. Wszystkie 5 firm uczestniczących w akademii otrzymały świadectwo CP i wpis do rejestru.


Opracowała - Anna Wójcik
25 października 2022 r.

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz