Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Relacja z konferencji ''W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS'', Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2.12.2022 r.

Relacja z konferencji ''W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS'', Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2.12.2022 r.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 6 grudnia 2022 | 15:11

fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

2 grudnia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja „W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”.

Podczas konferencji, w której wzięło udział ok. 70 osób, podsumowano wyniki kończonego obecnie trzyletniego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowanego „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” (www.cp.org.pl/goz).


W konferencji wzięła udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pani Małgorzata Golińska, która, jako przewodnicząca Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do ww. rejestru polskim firmom oraz innym instytucjom, które uzyskały wpisy podczas posiedzenia Kapituły w dniu 23 listopada br. Są to firmy realizujące zasady Czystszej Produkcji, czyli strategii ochrony środowiska bazującej na ciągłym zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwom u źródeł ich powstawania - oraz zamykaniu obiegów materiałowych zgodnie z zasadami GOZ. Wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskują firmy i inne instytucje wyróżniające się w zakresie realizacji Czystszej Produkcji (CP), które równocześnie mogą wykazać się szeroko pojętymi działaniami prospołecznymi, wykraczającymi poza sferę ochrony środowiska.

Wspólnie z Panią Minister Małgorzatą Golińską certyfikaty wręczali: zastępca p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Pan Krzysztof Gołębiewski, wiceprezes NFOŚiGW – Pan Sławomir Mazurek oraz prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP – Pan Michał Cichy.

Pani Minister Małgorzata Golińska wygłosiła okolicznościowe przemówienie, podczas którego podkreśliła znaczenie zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także doceniła wkład, jaki w rozwój tego typu działań w Polsce wnosi ww. projekt oraz działalność Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Podkreśliła znaczenie Akademii Czystszej Produkcji – realizowanego przez ww. Stowarzyszenie kursu adresowanego do firm, w ramach którego wdrażane są w szkolonych firmach przykładowe zmiany proekologiczne, a także wdrażane systemy zarządzania środowiskowego, a w ich ramach wiele inwestycji i dobrych praktyk godnych do naśladowania i nagłaśniania. Doceniła statystyki Polskiego Ruchu CP, wyliczając, że w zakończonych dotąd Szkół i Akademii CP przeszkolono już 1126 instytucji oraz wdrożono 815 Projektów CP. Wyszkolono też 1620 Ekspertów Czystszej Produkcji – przy czym w ciągu ostatnich 3 lat przybyło ich aż 137-miu.

Należy zaznaczyć, że Polski Rejestr CP i OP obchodzi w tym roku 20 lat swojego istnienia, ponieważ jego inauguracja odbyła się w Warszawie dnia 12 czerwca 2002 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji pt. „Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość”, zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów. Podczas tego spotkania nadano pierwsze 35 wpisów do nowo powstałego wtedy Rejestru. Działo się to w obecności m.in. Zastępcy Dyrektora Generalnego Programu ds. Ochrony Środowiska ONZ - UNEP - Pani Jacqueline Aloisi de Larderel, a także przedstawicieli instytucji do dziś reprezentowanych podczas obrad Kapituły, jak NFOŚiGW, GIOŚ, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz oczywiście – prowadzącego polski program CP – Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Polskiemu Rejestrowi CP i OP patronują: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP.

Podczas konferencji okolicznościowe wystąpienie wygłosił także zastępca prezesa NFOŚiGW – Sławomir Mazurek.

Dodatkowy wykład, na temat dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obszarze edukacji ekologicznej wygłosiła Dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody NFOŚiGW - Pani Katarzyna Zaczek.

W tematykę projektu „Kampania edukacyjna …” wprowadził Uczestników Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP - Pan Michał Cichy. W ramach projektu zrealizowano m.in. 3 edycje Akademii Czystszej Produkcji, w których, jak dotąd, zakończono realizację 42 projektów w firmach, a 73 osoby otrzymały dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji – dzięki czemu mogą wdrażać i realizować zasady Czystszej Produkcji, a także być konsultantami na kolejnych edycjach.
Ww. projekt objął także webinaria na tematy związane z GOZ, seminaria związane z Czystszą Produkcją, warsztaty na temat Śladu Węglowego i Oceny Cyklu Życia wyrobu (LCA) z wykorzystaniem oprogramowania SimaPro, a także publikacje edukacyjne animacje komputerowe (dwie zostały zaprezentowane podczas spotkania), artykuły promocyjne oraz opisy dobrych praktyk i inwestycji z firm biorących udział w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji. Wiele z produktów projektu można pobrać lub zobaczyć na stronie www.cp.org.pl/goz.

Uczestnicy wysłuchali także wykładów na temat:

  • Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce, wygłoszonego przez Przedstawicielkę Ministerstwa Rozwoju i Technologii - Panią Katarzynę Furgalską,
  • roli Programu Czystszej Produkcji w GOZ - Pani Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Polski Ruch CP
  • roli EMAS w GOZ - Pani Agnieszka Tomaszewska, MKiŚ oraz Pani Monika Porębska, GDOŚ
  • ocenie cyklu życia wyrobu (ang. LCA) oraz analizie śladu węglowego w praktyce biznesowej - Pani Jolanta Baran – Politechnika Śląska, PWC, Stowarzyszenie Polski Ruch CP
W drugiej części konferencji przedstawiciele siedmiu firm, które ukończyły ww. trzy edycje Akademii CP, przedstawili proekologiczne swoich przedsiębiorstw w formie prezentacji. Uczestnicy wysłuchali podsumowania osiągnięć firm: PEC Gliwice, Nestor Springs, FOGO, Grupa Ekopro, LOT AMS oraz Silk Road Certification. Wiele przykładów działań wdrożonych w firmach, wraz z osiągniętymi efektami, można znaleźć w opracowywanej w ramach niniejszego projektu bazie dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji.

Pogram konferencji znajduje się w aktykule zapowiadającym to wydarzenie.

Link do notatki o tym wydarzeniu na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-malgorzata-golinska-na-konferencji-w-kierunku-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-z-wykorzystaniem-doswiadczen-czystszej-produkcji-i-emas

Zobacz fotoreportaż z tego wydarzenia:


Wystąpienie Pani Minister Małgorzaty Golińskiej - Sekretarza Stanu w MKiŚ
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Wystąpienie Pana Sławomira Mazurka - Zastępcy Prezesa NFOŚiGW
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 
Wystąpienie Pana Michała Cichego - Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 
Wykład na temat finansowania działań z zakresu edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW. Pani Katarzyna Zaczek - Dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody NFOŚiGW
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS
 
 
Wprowadzenie do tematyki projektu. Pan Michał Cichy - Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy POLIPACK
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy Orzeł Biały S.A.
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
 Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy CEMEX Polska - Zakłady w Chełmie oraz w Rudnikach
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy GZUT S.A.
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy PEC Gliwice Sp. z o.o.
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy Galwanizer Sp. z o.o.
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 

Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla firmy BOLIX S.A.
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
 
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wpis w Polskim Rejestrze CP i OP dla Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


Prezentacja na temat GOZ w Polsce: Pani Katarzyna Furgalska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


Prezentacja na temat roli EMAS w GOZ: Pani Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


Prezentacja na temat roli EMAS w GOZ: Pani Monika Porębska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


Prezentacja na temat LCA i śladu węglowego: Pani Jolanta Baran, Politechnika Śląska, PWC, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


Prezentacja na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gliwice: Pan Krzysztof Szaliński - Prezes Zarządu PEC Gliwice
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS

 
Prezentacja na temat działań proekologicznych Grupy Ekopro - Pan Bartosz Sierżęga, Prezes Zarządu
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / MH
 
 
Prezentacja na temat działań proekologicznych firmy Nestor Springs - Pani Kamila Mikołajek
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / MJC
 
 
 
Prezentacja na temat działań proekologicznych firmy FOGO - Pan Karol Jesiak
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS
 

Prezentacja na temat działań proekologicznych firmy LOT AMS - Pani Magdalena Mróz
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS 
 
 
 
Prezentacja na temat działań proekologicznych firmy Silk Road Certification - Konsultantka Firmy: Pani Grażyna Maciąg
fot. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji / AJS


 

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu:

 
 
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz