Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 96. Wykorzystywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu, zgodnie z zasadami GOZ (Zakłady Mięsne Food Service w Rawie Mazowieckiej)

Dobre praktyki CP: 96. Wykorzystywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu, zgodnie z zasadami GOZ (Zakłady Mięsne Food Service w Rawie Mazowieckiej)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 12 maja 2023 | 17:56

Dział rozbioru wieprzowego Zakładów Mięsnych Food Service
Źródło: https://www.foodservice.pl/pl/firma.html

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 96: Wykorzystywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu, zgodnie z zasadami GOZ

Firma: Zakłady Mięsne Food Service Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

Branża: spożywcza
Główne wyroby: Food Service jest dostawcą wysokiej jakości surowców dla przemysłu mięsnego;  działa na rynku od 28 lat, zajmuje się ubojem trzody chlewnej, rozbiorem wieprzowym, rozbiorem ćwierci wołowych, produkcją mięsa mielonego i wyrobów z mięsa surowego oraz świadczy usługi składowania wieprzowiny, wołowiny i drobiu. Zdolność ubojowa trzody chlewnej wynosi 6000 szt. tygodniowo. Zdolność rozbioru wieprzowego jest na poziomie 200 ton dziennie. Rozbiór wołowy prowadzony jest na poziomie 250 ton tygodniowo. Całkowite możliwości składowania mięsa wynoszą 7000 ton. Działalność produkcyjna Food Service prowadzona jest na terenie nowoczesnego zakładu położonego w Rawie Mazowieckiej.

Zasoby, których dotyczy to działanie

 • Energia elektryczna 
 • Energia cieplna 
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady – inny sposób zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (uppz) i gnojowicy- substrat do biogazowni 
 • Emisje - ze spalania ON przy transporcie uppz do odbiorców 
 • Hałas - ograniczenie hałasu związanego z transportem
Koszt wdrożenia: Wysoki
(poniesione nakłady finansowe w wysokości 11,65 mln zł głownie dotyczyły uruchomienia własnej biogazowni rolniczej)
Opis problemu:
 
Problem stanowiły zalegające oraz w kolejnej fazie transportowane do odbiorów zewnętrznych do utylizacji uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (uppz) oraz gnojowica. UPPZ to każda część zwierzęcia lub każdy materiał pochodzenia zwierzęcego, który nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W Food Service został on wykorzystany do produkcji biogazu.

Do 2022 roku uppz  odbierane były  transportem samochodowym przez upoważnione podmioty, takie rozwiązanie generowało wysokie koszty dla firmy związane
z zagospodarowaniem 1800 Mg/rok odpadów po zwierzęcych i gnojowicy.
W roku 2022  została uruchomiona własna biogazownia  rolnicza, gdzie substratem są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające w zakładzie podczas uboju oraz gnojowica z magazynów żywca wołowego i wieprzowego.
Uzyskanym produktem  jest biogaz rolniczy poddany procesowi kogeneracji.
W procesie kogeneracji otrzymujemy energię elektryczną i cieplną wykorzystywaną na potrzeby własne zakładu. Poferment będący pozostałością po produkcji biogazu jest wykorzystywany przez okoliczne firmy rolnicze jako wysoko wartościowy nawóz.
 
Zastosowane rozwiązanie:
 
Zrealizowane działania polegały na:
 • uruchomieniu własnej biogazowni rolniczej do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne zakładu,
 • wyeliminowaniu składowania odpadów pochodzenia zwierzęcego powstające w zakładzie  podczas uboju oraz składowania gnojowicy,
 • wyeliminowaniu transportu odpadów i emisji związanych z tym transportem.
Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Inny sposób zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (uppz) i gnojowicy w ilości ok. 1800 Mg/rok, stanowią one substrat do produkcji biogazu.
 • Ograniczenie ilości paliwa ON o 38,3 Mg/rok.
 • Redukcja emisji ze spalania ON przy transporcie uppz do odbiorców w ilości 97,9 Mg CO2/rok.
 • Produkcja własnej energii elektrycznej w ilości 897 729 kWh/rok (zakupiono 15% mniej energii elektrycznej po wdrożeniu projektu CP).
 • Produkcja własnej energii cieplnej w ilości 3953 GJ/rok.
 • Redukcja zużycia węgla o 395 Mg/rok.
 • Redukcja śladu węglowego o wielkość 6 662,71 Mg CO2 / rok (obliczona redukcja CF dotyczy całości działania, tj. produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w ramach funkcjonowania własnej biogazowni, wyeliminowania uppz i gnojowicy, wyeliminowania transportu, redukcji zużycia węgla).
 • Wykorzystanie pofermentu (produkt biogazowni) jako nawozu do użyźniania gleby, poferment jest wykorzystywany przez okolicznych rolników.
 • Wyeliminowanie odorów z magazynowania i transportowania uppz.
 • Poprawa warunków pracy dla pracowników firmy.
 • Okres zwrotu nakładów finansowych około 11 lat.

 

Biogazownia rolnicza Food Service
Źródło: https://www.foodservice.pl/pl/firma.html


Zbiornik na poferment biogazowni rolniczej Food Service
Źródło: https://www.foodservice.pl/pl/firma.html

  

Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP 10.ind.827, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: „Gospodarka w obiegu zamkniętym, dotycząca zawracania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu”.
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez Zakłady Mięsne Food Service w Rawie Mazowieckiej Sp. z o.o.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz