Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Czystsza Produkcja na ''Dniu Hutnika'' - Politechnika Śląska, Katowice, 26 maja 2023 r.

Czystsza Produkcja na ''Dniu Hutnika'' - Politechnika Śląska, Katowice, 26 maja 2023 r.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 5 czerwca 2023 | 15:33


 
 
26 maja 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach w ramach Święta Wydziału, odbyły się obchody „Dnia Hutnika". Dla uczestników przygotowano szereg seminariów popularnonaukowych, jak również część artystyczną w wykonaniu solistki Opery Śląskiej Pani Aleksandry Stokłosy przy akompaniamencie pianistki Pani Grażyny Griner.

Na wstępie uczestników powitała Pani Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ i wysłuchano przemówień Gości: Władz Rektorskich, Władz Miasta, Przedstawicieli Instytucji Współpracujących i przedstawicielki Samorządu Studenckiego, Pani mgr inż. Anny Piechowskiej. Pani Dziekan w 54 rocznicę funkcjonowania Wydziału Inżynierii Materiałowej w Katowicach podziękowała wszystkim pracownikom i studentom sukcesów naukowych i dydaktycznych, podziękowała za współpracę licznym instytucjom otoczenia społeczno-gospodarczego oraz szkołom współpracującym z Wydziałem.

Pierwszy wykład popularno-naukowy, pn. „Historia tradycja, nowoczesność - wykład o historii WIM” wygłosił dr inż. Tomasz Mikuszewski. Po części artystycznej, przedstawiciel Władz Rektorskich wygłosił referat dotyczący udziału Politechniki Śląskiej w ogólnoeuropejskim projekcie naukowo-dydaktycznym EURECA-PRO – The European University on Responsible Consumption and Production / Europejski Uniwersytet Odpowiedzialnej Konsumpcji i Produkcji.

Następnie wykłady wygłosili pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Śląskiej, współpracujących placówek badawczych oraz praktycy biznesu:
  • dr hab. inż. Marcin Blachnik - „Czy komputery mogą myśleć?”,
  • prof. dr hab. inż. Adam Zieliński: „Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny - perspektywiczne kierunki rozwoju”,
  • dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ i dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ: „Kompozyty - teraźniejszość i przyszłość",
  • dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ i dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ - „Inżynieria powierzchni a mechanika kwantowa",
  • dr inż. Szymon Pawlak - „Przemysł 4.0”,
  • prof. dr hab. inż. Maria Sozańska - „Technologie wodorowe - ARP”.

Ze strony Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, dr inż. Małgorzata Hordyńska wygłosiła referat nt. zakończonego w styczniu br. projektu pn. „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej produkcji i EMAS”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tytuł prezentacji: „Projekt Czystszej Produkcji i Zrównoważony Rozwój”.

Pani dr przybliżyła wszystkim na wstępie działalność Stowarzyszenia przede wszystkim w kontekście edukacji zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła ich powstawania, promowania od początku działalności Stowarzyszenia strategii opartej na celu 12 Agendy 2030 – Zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz na zamykaniu obiegów materiałowych. Referat skupiał się głównie na osiągnięciach zrealizowanego projektu, zachęcając do korzystania z wypracowanych materiałów w postaci publikacji, nagrań webinariów, animacji, czy bazy dobrych praktyk.

Działalność Stowarzyszenia i Politechniki Śląskiej w obrębie celu 12 Agendy to wspólna droga do zapewnienia dobrostanu zarówno konsumentom jak i producentom w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie realizując swoją działalność edukacyjną licznie korzysta z wiedzy i dorobku pracowników Politechniki Śląskiej i chętnie angażuje się w działania Uczelni, oferując również swoje doświadczenia i wiedzę. Mamy nadzieję, że współpraca obu podmiotów edukacyjnych będzie nadal tak owocna jak dotychczas.

W ramach współpracy zrealizowano już takie działania, jak np. konferencja Circular Plast, do której Stowarzyszenie zaprosiło m.in. naukowców z Politechniki Śląskiej, głównie współpracujących z Polskim Towarzystwem Materiałów Kompozytowych i Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych.

Owocem współpracy placówek jest także Projekt Czystszej Produkcji zrealizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej w ramach Akademii Czystszej Produkcji: „Minimalizacja odpadów oraz strat energii dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej”, a także prace zmierzające do utworzenia wspólnych studiów podyplomowych na Wydziale: "Gospodarka obiegu zamkniętego".

Myślę, że o współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej i Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji jeszcze nie raz będzie głośno.

Opracowała:
Małgorzata HordyńskaUdostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz