Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Podsumowanie 11. Indywidualnej Akademii Czystszej Produkcji - firmy, projekty, efekty

Podsumowanie 11. Indywidualnej Akademii Czystszej Produkcji - firmy, projekty, efekty

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 20 lipca 2023 | 07:38


W okresie od 8 maja do 21 czerwca 2023 r. trwała 11 edycja „indywidualna” Akademii Czystszej Produkcji, której Kierownikiem była Krystyna Lenarczyk -  licencjonowany rzeczoznawca, międzynarodowy Ekspert Czystszej Produkcji, sekretarz generalny Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.


W Akademii brali udział przedstawiciele pracowników i kadry zarządzającej firm:

 1. Balcerzak Sp. z o.o.
  Producent wyrobów wędliniarskich, garmażeryjnych oraz wegetariańskich.

 2. Biovico Sp. z o.o.
  Specjalizuje się w dziedzinie biotechnologii medycznej, działalność opiera na wdrażaniu własnych, innowacyjnych produktów, tym samym dostarcza kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb pacjentów na całym świecie (m.in. medycyna regeneracyjna, sportowa, chirurgia stomatologiczna, endoprotezy, suplementy).

 3. Columbus Energy S.A
  Dostawca fotowoltaiki. Sukcesywnie rozwija swoją działalność w Polsce oraz na innych rynkach europejskich, dostarczając czystą energię do dziesiątek tysięcy domów i przedsiębiorstw. Columbus tworzy ekosystem produktów i usług, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii czy ładowarki pojazdów elektrycznych, które - zintegrowane ze sobą poprzez autorski system IT do zarządzania - tworzą spójną całość. Ekosystem Columbus to rozproszona społeczność prosumencka, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz przestrzeń miejska zasilana energią z perowskitów. Columbus świadczy usługi zarówno doradcze jak i montażu, na terenie całej Polski, w Czechach, Słowacji i w Ukrainie.

 4. COMPLETIO Sp. z o.o.
  Operator usług logistycznych dla sektora e-commerce, oferujący takie usługi, jak: fulfillment, logistyka kontraktowa, magazynowanie, konfekcja oraz usługi IT. Jest to współpraca ze sklepami internetowymi, producentami i dystrybutorami. Spółka stawia na rozwój i ekologię, a PRIORYTETEM jest dostarczanie innowacyjnych technologicznie rozwiązań, wysoka jakość, nieszablonowość i szybkie reagowanie na oczekiwania Klientów

 5. Dombud Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Firma z branży budowlanej. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja betonu towarowego oraz produkcja prefabrykatów betonowych. W zakresie produkcji betonu posiada dwie wytwórnie betonu towarowego, zajmuje się też produkcją półfabrykatów (wytwarzaniem elementów betonowych na zamówienie klientów). Najczęściej produkowane elementy to schody, balkony, płyty filigran. Swoje wyroby dostarcza do klientów w całej Polsce oraz zagranicą.

 6. ElectroMobility Poland S.A.
  EMP prowadzi prace nad stworzeniem i rozwojem polskiej marki samochodu elektrycznego IZERA. To unikalny i pionierski projekt w skali kraju, który stwarza okazję do opracowania modelu samochodu dostosowanego do potrzeb Polaków, zarówno pod względem cenowym, jak i wyposażenia czy parametrów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla obecnie wybieranych w naszym kraju pojazdów.


Projekty Czystszej Produkcji

W ramach Akademii Czystszej Produkcji zostało opracowanych 6 Pilotażowych Projektów Czystszej Produkcji (PPCP), które zrealizowano zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji (CP), "nadając priorytet działaniom zapobiegającym powstawaniu zanieczyszczeń i nadmiernemu zużyciu surowców i zasobów naturalnych oraz energii u źródła ich powstawania poprzez wdrażanie obiegów zamkniętych". Są to następujące projekty:

 1. "Zmiana oświetlenia zakładowego na energooszczędne w celu redukcji śladu węglowego"
 2. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez zwiększenie efektywności odwadniania osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków"
 3. "Redukcja śladu węglowego biura , poprzez ograniczenie zużycie prądu, wody oraz powstawania odpadów"
 4. "Optymalizacja zużycia surowca poprzez zastosowanie wysokowydajnej inteligentnej maszyny pakującej i tworzącej paczki NA MIARĘ"
 5. "Minimalizacja odpadów poprzez zastąpienie form do produkcji prefabrykatów wykonywanych z płyt wiórowych i sklejki drzewnej formami wykonanymi ze stali, przy założeniu powtarzalności elementów, z możliwością ponownego wykorzystania form przy kolejnych zleceniach produkcyjnych"
 6. "Minimalizacja oddziaływania na środowisko procesu lakierowania karoserii w projektowanej fabryce samochodów elektrycznych IZERA"

Przy projektach merytorycznego wsparcia udzielali Konsultanci przydzieleni do zespołów projektowych: Michał Cichy, Anna Wójcik, Marek Wasilewski, Grażyna Maciąg, Marian Stani, Anna Jagoda-Siegmund.

Projekty Czystszej Produkcji, zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń oraz marnotrawstwu zasobów, wpisują się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ), co oznacza "maksymalne wykorzystanie potencjału produktu i prowadzi do minimalizacji powstawania odpadów, a po zakończeniu cyklu życia – ponowne wykorzystanie, czyli powrót do początku cyklu" (zamknięcie obiegu).

Wdrożenie PPCP oraz strategii Czystszej Produkcji w firmach biorących udział w 11.indACP to przede wszystkim:

 • uświadomienie potrzeby minimalizacji odpadów, ścieków czy emisji, co na pewno przyczyni się do zmiany postaw pracowników, sposobu ich myślenia i zachowania się w stosunku do środowiska naturalnego
 • wprowadzenie i rozwój Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg strategii Czystszej Produkcji
 • zmiany  zezwalające na  ograniczenie wytwarzanych odpadów, ponowne ich wykorzystanie, dążenie do wydajnego wykorzystania energii, surowców oraz innych zasobów naturalnych, ograniczenie szkodliwych emisji i zanieczyszczeń, w odniesieniu do różnych komponentów środowiska, zaopatrywanie w energię, które w znacznie większym stopniu opiera się na odnawialnych źródłach, zwiększania wydajności procesów produkcyjnych, poszukiwania i wdrażania innowacji, ograniczania energochłonności, ograniczania materiałochłonności.

 

Efekty wynikające z projektów realizowanych w ramach 11 indywidualnej Akademii Czystszej Produkcji

EKOLOGICZNE

 1. zmniejszono  ślad węglowy o  co najmniej 854,36 Mg CO2/rok
 2. zaoszczędzono zasoby naturalne:
  •    węgiel - co najmniej  6 Mg/rok,
  •    woda - ok. 128 m3/rok
  •    sklejka drzewna i płyta wiórowa - o ok. 15 Mg/rok
 3. zminimalizowano wytwarzanie:
  •    bioodpadów - o 2 Mg/rok
  •    ścieków przemysłowych o 17 440 m3/rok
  •    odpadów szlamowych o 9,6 Mg/rok
  •    wypełniaczy tekturowych, foliowych, kartonowych i skropaków w procesie technologicznym o 70%
 4. zredukowano energię:
  •    elektryczna o ok. 300 MWh/rok
  •    cieplną o ok. 1235 MWh/rok

EKONOMICZNE

 • Nakłady inwestycyjne: ok. 3,8 mln zł
 • Oszczędności ok. 2,5 mln/rok
 • Okres zwrotu od 8 miesięcy  do 10 lat
 • Średni okres zwrotu: 4 lata


SPOŁECZNE

Wzrost świadomości ekologicznej poprzez:

 • Kształtowanie proekologicznych postaw wśród współpracowników, podwykonawców, klientów, poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń
 • Kształtowanie racjonalnego postępowania z wytwarzanymi odpadami
 • Poszerzenie wiedzy pracowników i uwrażliwienie ich na problem minimalizacji odpadów
 • Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstw na zmiany klimatyczne
 • Poprawę warunków pracy
 • Poprawienie wizerunku firm, jako firm przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej i szerokiej rzeszy klientów

Wszystkie firmy uczestniczące w 11 Indywidualnej Akadami Czystszej Produkcji:

 • są sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP (MDCP, podpisanej przez Naczelne Kierownictwo)
 • wdrożyły Politykę Środowiskową, uwzględniającą strategię CP
 • posiadają Pełnomocnika ds. Czystszej Produkcji (tj. osoba do kontaktu z CP w sprawie raportowania - Raport Ekologiczny czy dalej Raport o Zrównoważonym Rozwoju),
 • posiadają Zespół ds. CP (wdrożenie i utrzymanie SZŚ wg CP)
 • złożyły Raport Ekologiczny i uzyskały  Świadectwo Czystszej Produkcji
17  uczestników Akademii CP uzyskało tytuł  Międzynarodowego Eksperta Czystszej Produkcji.

 

Opracowała:
Krystyna Lenarczyk
Kierownik 11.indACPUdostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz