Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Podsumowanie 14. Akademii Czystszej Produkcji w trybie ''indywidualnym''

Podsumowanie 14. Akademii Czystszej Produkcji w trybie ''indywidualnym''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 26 lutego 2024 | 11:31


16 lutego 2024 r. zakończyła się 14 edycja Akademii Czystszej Produkcji w tzw. "trybie indywidualnym" (bardzo intensywnej, adresowanej do niewielkiej grupy firm, realizowanej w większości w trybie on-line). Po 6 tygodniach intensywnych prac zostało wykonanych 6 Pilotażowych Projektów, zaprojektowanych zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji. Wszystkie wpłyną m.in. na łagodzenie zmian klimatu i wpisują się w europejskie strategie: GOZ, Dekarbonizacji, Zielony Ład.


Priorytetem wszystkich wykonanych projektów:

 • są działania zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń oraz nadmiernemu zużyciu surowców i zasobów naturalnych oraz energii u źródła ich powstawania poprzez wdrażanie obiegów zamkniętych (na początku rury),
 • jest  maksymalne wykorzystanie potencjału produktu co prowadzi m.in. do minimalizacji powstawania odpadów, a po zakończeniu jego cyklu życia - ponowne wykorzystanie, czyli powrót do początku cyklu,
 • jest strategia, której celem jest maksymalne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
 • są  działania zmierzające do  transformacji ekologicznej, a ostatecznie osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r.


Dla potwierdzenia, że wszystkie projekty wpisują się ww. strategie:

 • 3 projekty to przejście na odnawialne źródła energii, tj. instalacja fotowoltaiki (Stelmet, Grenevia, Gerpol), jednocześnie zmniejszone zostaje pośrednio wykorzystanie zasobów naturalnych (węgiel) oraz emisja CO2
 • Firma Poltech zmniejszyła zużycie energii elektrycznej i emisji gazu osłonowego przez zastosowanie  rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i maksymalne wykorzystanie gazu w procesie spawania
 • Firma Zbyszko zmniejszyła odpad z tworzywa sztucznego, a także zużycie wody i zrzut ścieków
 • Firma Inforsys  zmniejszyła pośrednio zużycie zasobów naturalnych przez przejście  na wykorzystanie papieru makulaturowego, ochroniła drzewa przed wycięciem, ograniczyła zużycie wody i emisję CO2

W każdej z firm biorących udział w Akademii CP, jej procesy technologiczne, a także wytwarzanie zużywanej przez nie energii elektrycznej i cieplnej powoduje emisje do powietrza - w tym gazów cieplarnianych - co przyczynia się do globalnego ocieplenia. Dlatego we wszystkich projektach realizowanych w tej edycji został wyliczony ślad węglowy, dla konkretnego działania.
Naszym celem jest pokazanie, że nawet  małe projekty mogą  powodować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (wyrażoną w CO2e) i zmniejszać zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza.

Efekty ekologiczne z wdrożenia tych sześciu  projektów zestawiono w tabeli poniżej:


Efekty ekonomiczne  i społeczne dla poszczególnych PPCP wdrożonych podczas 14.indACP przedstawiono w tabeli poniżej:


Łączne  efekty zrealizowanych  PPCP:
    
Ekologiczne (efekty na rok):
 • zmniejszenie śladu węglowego: ok. 1173 MgCO2e
 • zaoszczędzenie zasobów naturalnych:
  • węgiel: ok. 242 Mg
  • drewno: 300 Mg
  • woda: 144100 m3
 • minimalizacja odpadów/zanieczyszczeń:
  • tworzywa sztuczne: 0,465Mg
  • papier: ok. 120 Mg
  • pyły: 0,0116 Mg
  • ścieki: 144100 m3
 • redukcja  energii:
  • elektrycznej: ok. 2,7 MWh     
 • przejście  na odnawialne źródła energii
  • panele fotowoltaiczne: 1855 kW

Ekonomiczne
Nakłady inwestycyjne na wdrożenie PPCP w 14.indACP: ok. 5,8 mln PLN
Oszczędności: ok. 1,475 mln PLN/rok
Okres zwrotu: od 3 m-cy do 5 lat
Ze względu na zmieniające się koszty energii elektrycznej, czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę może ulec skróceniu.


Społeczne
Wzrost świadomości ekologicznej poprzez:
 • Kształtowanie proekologicznych postaw wśród:
  • współpracowników (np. poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń)
  • usługodawców (np. umowy o odbiorze materiałów po wykonaniu usługi/naprawy)
  • dostawców (np. odbiór opakowań do ponownego użycia, zmiana sposobów pakowania na bardziej ekologiczne)
  • klientów (np. informowanie o używaniu materiałów z recyklingu)
 • Poprawę warunków pracy
 • Określenie zasad postępowania z wytwarzanymi odpadami
 • Zmniejszenie wpływu na zmiany klimatyczne
 • Pozostawienie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń
 • Kształtowanie wizerunku firmy jako przyjaznej dla środowiska, wśród społeczności lokalnej i klientów
W czasie 14.indACP, w uczestniczących w niej firmach o strategii Czystszej Produkcji zostało poinformowanych ok. 1300 pracowników.

 
Naszym życzeniem jest by:

Ludzkość miała możliwość zrównoważonego rozwoju, tzn. takiego rozwoju, który zapewnia zaspokojenie potrzeb współczesnych, bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń.


Opracowała
Grażyna Maciąg
Kierownik 14.indACP

20 lutego 2024 r.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz