Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Patronat nad 23. edycją konkursu ''Ekolaury'' PIE

Patronat nad 23. edycją konkursu ''Ekolaury'' PIE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on niedziela, 10 marca 2024 | 09:50

 


Nasze Stowarzyszenie, jak co roku, objęło patronatem medialnym kolejną edycję konkursu "Ekolaury", organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Jest to ogólnopolski konkurs, promujący "najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska". Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.


Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

 

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024” (zatwierdzony uchwała Rady PIE z dn. 07.02.2024 r.):

 • 15 marca 2024 r. - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • 30 czerwca 2024 r. - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • 15 sierpnia 2024 r. - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • 29 września 2024 r. - ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r. - Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom.

 

Szczegółowe informacje: na stronie https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz