Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Podsumowanie 15. „indywidualnej” edycji Akademii Czystszej Produkcji, zakończonej 22 maja 2024 r.

Podsumowanie 15. „indywidualnej” edycji Akademii Czystszej Produkcji, zakończonej 22 maja 2024 r.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 4 czerwca 2024 | 10:16


Jak już informowaliśmy w jednym z poprzednich postów na naszej stronie, 22 maja  2024 r. zakończyła się 15. edycja „indywidualnej” Akademii Czystszej Produkcji. Czas zatem na podsumowanie efektów, które wynikają z projektów - przygotowanych przez przeszkolone Firmy, z udziałem przydzielonych im Konsultantów.

Podczas 6 tygodni intensywnych spotkań  w trybie on-line, 7 firm zaprojektowało i wdrożyło 8 Pilotażowych Projektów Czystszej Produkcji oraz wdrożyło Systemy Zarządzania Środowiskowego wg strategii Czystszej Produkcji. Wszystkie projekty osiągnęły efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Projekty te m.in. wpłyną na łagodzenie zmian klimatu oraz wpisują się w europejskie strategie. Po prezentacji (obronie)  przed Komisją Egzaminacyjną zrealizowanych w firmach pilotażowych projektów, kolejnych 20 Osób otrzymało Dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji.  Eksperci CP są przygotowani do zarządzania środowiskowego firmą zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Czystszej Produkcji, czyli również zgodnie z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

 

W 15. Edycji „indywidualnej” Akademii Czystszej Produkcji 5 firm otrzymało Świadectwa CP

 1. DIP Draexlmaier Engineering Polska Sp. z o.o.
 2. TOKMET Lekarz Tokarz
 3. PAR BAKUŁA Spółka Jawna
 4. ARP Budownictwo – Zakład Prefabrykacji Betonu w Suchedniowie
 5. Plant-Tec Europe Spółka z o.o.

Z kolei 2 Firmy uczestniczące w ACP, tj.:

 1. ALUPLAST Sp. z o.o.
 2. ADAMS Group Mariusz Adamski

uzyskały już wcześniej Świadectwa CP , a w niniejszej Akademii kształciły kolejnych Ekspertów Czystszej Produkcji.

 

Priorytetem wszystkich wykonanych projektów:

 • są działania zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń oraz nadmiernemu zużyciu surowców / zasobów naturalnych oraz energii u źródła powstawania tych problemów, poprzez wdrażanie obiegów zamkniętych (działania „na początku rury”),
 • jest  maksymalne wykorzystanie potencjału produktu, co prowadzi m.in. do minimalizacji powstawania odpadów, a po zakończeniu jego cyklu życia - ponowne wykorzystanie, czyli powrót do początku cyklu,
 • jest strategia, której celem jest maksymalne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
 • są  działania zmierzające do  transformacji ekologicznej, a ostatecznie osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Dla potwierdzenia, że wszystkie projekty wpisują się ww. strategie:

 • Firma  DIP DRAEXLMAIER:
  Projekt „Eko biuro – wprowadzenie działań wpływających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, oszczędzanie wody, ponowne wykorzystanie odpadów kartonowych”. Firma zmniejszyła zużycie energii elektrycznej, ograniczyła zużycie wody oraz wykorzystała powtórnie odpady kartonowe, chroniąc drzewa przed wycięciem.


 • Firma TOKMET Leszek Tokarz
  Projekt „Minimalizacja zużycia papieru poprzez wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją”. Firma  ograniczyła zużycie papieru oraz zużycie energii elektrycznej, a także przyczyniła się do redukcji emisji gazów (pośrednio i bezpośrednio).


 • Firma PAR BAKUŁA
  Projekt „Zmniejszenie ilości tworzywa sztucznego poprzez wykonanie uchwytów wielokrotnego użycia z wykorzystaniem drewna odpadowego do znakowania techniką tampondruku  wraz z utworzeniem biblioteki skatalogowanych uchwytów z uwzględnieniem ich unikalnych kształtów”. Przedsiębiorstwo ograniczyło ilość zużywanego tworzywa sztucznego, zmniejszyło zużycie energii elektrycznej, ograniczyło emisje gazowe pośrednie, poprawiło efektywność energetyczną.


 • Firma ALUPLAST                                                                                                                              Projekt „Montaż instalacji PV w nowym zakładzie produkcyjnym w Nagradowicach. Wykorzystanie powierzchni dachów hal produkcyjnych do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 999,18 kWp”. W wyniku instalacji PV zostanie wytworzona energia elektryczna, która w 100% zostanie wykorzystane na potrzeby nowego zakładu. Efekty to ograniczenie  rocznej emisji CO2 , wytworzenie energii elektrycznej z własnego OZE (co ograniczy – pośrednio - zużycie paliwa jakim jest węgiel oraz emisję do atmosfery), zwiększenie efektywności energetycznej i produkcyjnej.


 • Firma Adams Group Mariusz Adamski                                                                                            Projekt „Ograniczenie zużycia energii w procesie rozkroju poprzez zastosowanie plotera wielowarstwowego”. Projekt ten przyniósł oszczędność  energii elektrycznej, redukcję ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilość odpadu.


 • Firma ARP Budownictwo
  Projekt „Redukcja odpadów poprzez wewnętrzny recykling mieszanki betonowej” - ograniczenie wytwarzania odpadów, redukcja  zużycia wody i zrzutu ścieków o 50%, ograniczenie emisji gazowej (pośredniej).


 • Firma PLANT-TEC - 2 projekty:
  • 1. "Optymalizacja zużycia mediów (wody I gazu) na zakładzie produkcyjnym PLANT-TEC z wykorzystaniem zainstalowanego elektronicznego opomiarowania mediów”
  • 2. "Ograniczanie powstawania odpadów i optymalna gospodarka odpadami w zakładzie produkcyjny PLANT-TEC wraz z komunikacją wewnętrzną dotyczącą poprawnej segregacji odpadów"
   Przyniosły one ograniczenie zużycia wody i gazu ziemnego (redukcję zużycia zasobów naturalnych), ograniczenie zużycia paliw i emisji do powietrza (pośrednio) oraz zmniejszenie zużycia ciepła.                                                 

 

We wszystkich projektach realizowanych w tej edycji został wyliczony ślad węglowy, dla konkretnego działania, ponieważ naszym celem jest pokazanie, że nawet  małe projekty mogą  powodować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (wyrażoną w CO2e) i zmniejszać zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza.


Łączne efekty ekologiczne  15 indACP

 • zaoszczędzenie zasobów naturalnych i surowców:
  • kartony + papier -  o ok.  132,5 kg /rok
  • plastik  -  o ok.16 kg / rok

 • zminimalizowanie odpadów:
  • stałe o ok. 207 Mg /rok
  • płynne o ok. 37 m3 /rok

 • zredukowanie zużycia paliw używanych bezpośrednio w firmach:
  • gaz ziemny: o ok. 4 862 m3/rok
  • węgiel: o ok. 113,1 Mg/rok

 • ograniczenie poboru wody o ok. 93 m3/rok
  (jedna z firm wykazała ,że poprzez zamknięcie obiegu wody ograniczyła pobór  wody i zrzut ścieków o 50%)

 • ograniczenie zrzutu ścieków o ok. 302 m3 /ro

 • zredukowanie zużycia energii elektrycznej o ok. 1 050,523 MWh/rok

 • zmniejszenie śladu węglowego
  • emisje gazowe bezpośrednie: o ok. 50,79 MgCO2/rok
  • emisje gazowe pośrednie: o ok. 788,697 MgCO2/rok

 • Ilość osób zapoznanych ze strategią Czystszej Produkcji w trakcie trwania 15 „indywidualnej” ACP - 936 osób


 

Efekty ekonomiczne wdrożonych projektów w ramach 15 indACP


Na realizację wszystkich projektów z 15 ind ACP  poniesiono nakłady finansowe w wysokości  ok. 5,1 mln. zł.

Były tu projekty nisko budżetowe od 250 zł i wysokobudżetowe do 3 900 000 zł.

Oszczędności to ok. 2 mln zł.

Okres zwrotu projektów wynosi od 9 dni do 4,5 lat.


 

Efekty społeczne w ramach 15.indACP

 • Wzrost świadomości ekologicznej poprzez:
  • Kształtowanie proekologicznych postaw wśród współpracowników, podwykonawców, klientów poprzez przeprowadzanie cyklicznych szkoleń
  • Kształtowanie racjonalnego postępowania z wytwarzanymi odpadami
 • Poszerzenie  wiedzy pracowników i uwrażliwienie ich na problem minimalizacji odpadów
 • Uświadomienia potrzeby ograniczania zużycia zasobów naturalnych
 • Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na zmiany klimatyczne
 • Pozostawienie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń
 • Poprawa warunków pracy
 • Poprawa wizerunku firm, jako firm przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej i szerokiej rzeszy klientów

Opracowała
Krystyna Lenarczyk
Kierownik 15.indACP
01 czerwca 2024 r.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz