Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Uwaga: zmiany w przepisach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów - dochodzą nowe obowiązki i procedury

Uwaga: zmiany w przepisach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów - dochodzą nowe obowiązki i procedury

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 3 czerwca 2024 | 19:40


Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zwiększenia odpowiedzialności za eksportowane odpady (np. audyty odbiorcy)
  • wprowadzenia nowych ograniczeń (szczególnie dotyczące tworzyw sztucznych).


Pozostałe istotne zmiany to m.in.:

  • nowe definicje: osoby, która organizuje przemieszczanie, hierarchia postępowania z odpadami, przebieg trasy i trasa,
  • przepisy określające procedury i obowiązki dotyczące odbioru odpadów w przypadku braku możliwości realizacji przemieszczania,
  • przepisy zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego,
  • ustanowienie wspólnych, niewyczerpujących kryteriów określania rodzajów i wysokości sankcji, które mają być nakładane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia; obejmują one między innymi charakter i wagę naruszenia oraz wynikające z niego korzyści ekonomiczne, a także szkody w środowisku spowodowane danym naruszeniem.


Co prawda nowe regulacje są wdrażane stopniowo (niektóre ze zmian wejdą w życie dopiero w maju 2026 r.), tym niemniej już dziś warto poznać wszystkie nowe wymagania i przygotować się na nie.

M.in. o ww. zmianach będziemy mówić na naszym szkoleniu on-line: "Transgraniczne przemieszczanie odpadów" - pod tym linkiem możesz zapoznać się z jego szczegółowym opisem.

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz