Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Konferencja CircularPlast - tworzywa sztuczne w obliczu zmian w kierunku GOZ (15.11.2021, on-line)


Organizator:

 • Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji


Partnerzy Wspierający:

 • Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
 • Polski Klaster Technologii Kompozytowych
 • Polski Pakt Plastikowy
 • Politechnika Śląska

Tematyka konferencji:
 • Wyzwania w obszarze zmian prawnych – w kierunku ROP, dyrektywa SUP, system kaucyjny
 • Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych, kompozyty biodegradowalne, włókna naturalne. Ekoprojektowanie, kompozyty ze źródeł odnawialnych. Technologie bezodpadowe. Wydłużenie cyklu życia wyrobów, regeneracja.
 • Innowacyjne partnerstwo na rzecz zamykania obiegu opakowań z tworzywa sztucznych. Czym jest podejście Upstream Innovation i dlaczego warto je wdrażać? Strategie Upstream Innovation.
 • Od mikroplastiku do ekoprojektowania – najnowsze badania; współpraca z przemysłem.

 

Szczegółowy program zamieścimy wkrótce na te stronie.

Po każdym panelu planujemy dyskusję i otwartą debatę (możliwość interakcji – zadawanie pytań on-line i na czacie). 


Moderatorzy:

 • Mirosław Bachorz – Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • dr inż. Andrzej Czulak - Polski Klaster Technologii Kompozytowych
 • dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. PolŚl - Politechnika Śląska,  Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
 • Małgorzata Greszta - Polski Pakt Plastikowy


Miejsce: ON-LINE (na platformie ClickMeeting)

Opłata za uczestnictwo

 • cena: 400 zł netto + VAT (tj. 492 zł brutto) za 1 Osobę

Rabaty:

 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji (www.cp.org.pl/akademia-cp)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • 20% - przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • 5% dla Absolwentów szkoleń Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (www.cp.org.pl/szkolenia)

 

 

 

Kontakt z organizatorami:

 • dr inż. Małgorzata Hordyńska - Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji:
 • Michał Jan Cichy - Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji:

 

 


0 komentarze :