Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Wydarzenie ''CircularPlast - tworzywa sztuczne w obliczu zmian w kierunku GOZ'' (on-line, udział bezpłatny)To wydarzenie już się zakończyło
 

 

Tematyka konferencji

 • Wyzwania w obszarze zmian prawnych – w kierunku ROP, dyrektywa SUP, system kaucyjny
 • Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych, kompozyty biodegradowalne, włókna naturalne. Ekoprojektowanie, kompozyty ze źródeł odnawialnych. Technologie bezodpadowe. Wydłużenie cyklu życia wyrobów, regeneracja.
 • Innowacyjne partnerstwo na rzecz zamykania obiegu opakowań z tworzywa sztucznych. Czym jest podejście Upstream Innovation i dlaczego warto je wdrażać? Strategie Upstream Innovation.
 • Od mikroplastiku do ekoprojektowania – najnowsze badania; współpraca z przemysłem.

Po każdym panelu planujemy dyskusję i otwartą debatę (możliwość interakcji – zadawanie pytań on-line).

 

Program konferencji
(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie spotkania)


8.15 – Rozpoczęcie logowania
 

8.45 – Powitanie, słowo od organizatora – dr inż. Michał Jan Cichy – Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 

9.00 – Wprowadzenie do tematyki odpadów z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej i w świecie - Paweł Baryluk, Silk Road Certification
 

9.15 - PANEL I

Tematyka: ROP, SUP, system kaucyjny

Moderator: Michał Jan Cichy – Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Paneliści:

 • Anna Larsson - Dyrektor Reloop Platform
 • Jakub Tyczkowski - Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Małgorzata Greszta - Polski Pakt Plastikowy


10.15 - PANEL II

Tematyka: Od mikroplastiku do realnych rozwiązań – najnowsze badania; współpraca z przemysłem

Moderator: Małgorzata Hordyńska – Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Partner: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 • „Plastik - zagrożenie dla środowiska. Kilka faktów i danych liczbowych” -
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
 • „Najnowsze trendy w recyklingu tworzyw sztucznych” - Dr hab. inż. Jakub Wieczorek
 • „Wybrane zagadnienia z recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych" - Dr hab. inż. Mateusz Kozioł
 • Dyskusja

11.30 - Przerwa 

 

11.45 - PANEL III

Tematyka: Innowacyjne partnerstwo na rzecz zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych. Czym jest podejście Upstream Innovation i dlaczego warto je wdrażać? Strategie Upstream Innovation.

Moderator: Małgorzata Greszta - Polski Pakt Plastikowy 

Partner: Polski Pakt Plastikowy

 • Polski Pakt Plastikowy – prezentacja założeń partnerstwa – Małgorzata Greszta 
 • Opakowania nadmierne i problematyczne – raport. Punkt wyjścia do realizacji wspólnych celów Paktu – Dorota Żmudzińska
 • Cz. 1. Eliminacja:
  • Eliminacja: omówienie dwóch ścieżek eliminacji opakowań wzbogacone krótkim filmikiem obrazującym zagadnienie - Dorota Żmudzińska
  • „Eliminacja opakowań problematycznych i ekoprojektowanie w sieci Biedronka” - prezentacja Członka Paktu Plastikowego - sieć handlowa Biedronka - Katarzyna Grabarska
 • Cz. 2. Ponowne użycie:
  • Ponowne Użycie: omówienie 4 istniejących rozwiązań ponownego użycia wzbogacone krótkim filmikiem obrazującym zagadnienie - Dorota Żmudzińska
  • „Refillomaty jako innowacyjne rozwiązanie dla opakowań wielokrotnego użycia" - case study SWAPP - Szymon Barabasz
 • Cz. 3. Cyrkulacja materiałów:
  • Cyrkulacja materiałów: omówienie istniejących możliwości zamykania obiegu dla materiałów, poprzez zapewnienie recyklowalności, kompostowalności lub substytucji opakowania, wzbogacone krótkim filmikiem obrazującym zagadnienie - Dorota Żmudzińska
  • „Cyrkulacja materiałów w praktyce” - case study ALPLA - Anna Urbańska
 • Krótkie podsumowanie i odpowiedzi na pytania - Małgorzata Greszta, Dorota Żmudzińska

 

14.15 - Przerwa

 

14.30 - PANEL IV

Tematyka: Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych, kompozyty biodegradowalne, włókna naturalne. Ekoprojektowanie, kompozyty ze źródeł odnawialnych. Technologie bezodpadowe. Wydłużenie cyklu życia wyrobów, regeneracja.

Moderatorzy: dr hab. inż. Anna Janina Dolata (WIM PŚ, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych) oraz dr inż. Andrzej Czulak (Polski Klaster Technologii Kompozytowych)

 • „Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych i Polski Klaster Technologii Kompozytowych -synergia nauka - przemysł” - Dr hab. inż. Anna Janina Dolata, dr inż. Andrzej Czulak, PTMK i PKTK
 • Recykling kompozytów – wczoraj i dzisiaj” - Prof. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej Błędzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 • Kompozyty biodegradowalne w FMCG” - Dr inż. Michał Kisilewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Centrum Transferu Technologii
 • Funkcjonalne materiały kompozytowe na bazie włókna wełny owczej" - Dr inż. Piotr Szatkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów
 • „Przepis na recykling śmigieł elektrowni wiatrowych" - Andrzej Adamcio, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANMET
 • „Żywice z recyklatów – innowacja produktowa” - Damian Halasa, Żywice Epoksydowe Ciech Sarzyna
 • Dyskusja

17.00 - Zakończenie - Dr inż. Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji


Miejsce: ON-LINE (na platformie ClickMeeting)


Kontakt z organizatorami:

 • Małgorzata Hordyńska - Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji:
 • Michał Jan Cichy - Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji:

 

Organizator:


 
Partnerzy Wspierający:
 
Patronat:
 
 
Partnerzy medialni:
 

Wydarzenie realizowane przy wsparciu marketingowym w projekcie OWES SWR współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 0 komentarze :