Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji UNEP / ONZ

Wprowadzenie:
 
Międzynarodowa Deklaracja CP jest dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem się do rozpowszechniania i praktykowania strategii Czystszej Produkcji.
Deklaracja została sformułowana przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych - UNEP, po szeroko zakrojonych konsultacjach z różnymi zainteresowanymi grupami.
Deklaracja dąży do dalszego rozpowszechnienia CP i zdobycia nowych "adwokatów" tej koncepcji na całym świecie.
Deklarację podpisało wielu przedstawicieli rządów narodowych i władz lokalnych, świata biznesu (dyrektorzy generalni, prezesi itp.), przywódców organizacji społecznych oraz dyrektorów międzynarodowych związków i agencji.

Sygnatariuszem tej deklaracji jest m.in Polska. Dnia 5.02.1999, podczas spotkania Rady UNEP w Nairobi (Kenia), w imieniu Rządu PR deklarację tę podpisał ówczesny Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, +Jan Szyszko.

Podczas uroczystości podpisywania Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP przez polskie przedsiębiorstwa w Sejmie RP (Warszawa, 28.10.1999 r.), pamiątkowy egzemplarz Deklaracji podpisali również m.in.:  Marszałek Sejmu RP +Maciej Płażyński, Minister Środowiska Antoni Tokarczuk oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Radosław Gawlik


Pobierz treść deklaracji, ze strony internetowej UNEP:


Sygnatariusze Międzynarodowej Deklaracje CP UNEP w Polsce


STATYSTYKA POLSKICH SYGNATARIUSZY MIĘDZYNARODOWEJ DEKLARACJI CP UNEP
(stan na 17 maja 2024 roku)
Władze lokalne i regionalne
40
Organizacje pośredniczące / pomocnicze
22
Przedsiębiorstwa
349*
SUMA
411
*wg informacji posiadanych przez Stowarzyszenie "Polski Ruch CP", 13 spośród tych firm już nie istnieje (stan na lipiec 2012 r.) - szczegóły poniżej, w spisie przedsiębiorstw-sygnatariuszy.

Uwaga: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji nie prowadzi weryfikacji zakresu i sposobów wywiązywania się poszczególnych Sygnatariuszy ze zobowiązań zapisanych w Międzynarodowej Deklaracji CP. Poniższa lista zawiera nazwy instytucji, które dobrowolnie, publicznie zobowiązały się do stosowania zasad CP, poprzez podpisanie tej Deklaracji.
STATYSTYKA ZAGRANICZNA MIĘDZYNARODOWEJ DEKLARACJI CP UNEP
(stan na styczeń 2005 roku*)
  • 54 rządy narodowe
  • 35 władz regionalnych i lokalnych
  • 220 przedsiębiorstw
  • 110 związków i instytucji związanych z biznesem, przemysłem, firm konsultingowych
  • 20 organizacji pozarządowyc
  • 83 Uniwersytety, Centra Czystszej Produkcji, Grupy Robocze i inne organizacje związane z ochroną środowiska
  • 7 agencji międzynarodowych, organizacji współpracujących z rządem
  • >1300 pozostałych organizacji
  • >1700 wszystkich sygnatariuszy, łącznie
RZĄDY NARODOWE
(stan na styczeń 2005 roku*)
 
Argentyna,  Australia,  Austria,  Bahrajn, Belize,  Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Gruzja, Holandia, Indonezja, Irlandia, Islandia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kostaryka, Korea, Kuba, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tanzania, Tunezja, Uganda, Uzbekistan, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Wietnam, Zimbabwe


PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE
(stan na styczeń 2005 roku*)
 
BMW Group - Niemcy
FIAT Auto - Włochy
Hyundai Research Institute - Korea
Mitsubishi Electric - Japonia
Samsung Electronics - Korea
Skoda - Czechy
Texas Industries - USA


* z uwagi na ogromną skalę podpisywania Deklaracji CP UNEP na całym świecie przez różne organizacje oraz niekompletność docierających do ONZ informacji dot. podpisanych deklaracji, UNEP zaprzestał prowadzenia ogólnoświatowej listy sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji CP oraz statystyk w tym zakresie po 2005 roku. W niektórych państwach prowadzone były nadal rejestry krajowe. W Polsce rejestr taki prowadzi do dziś Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji".

0 komentarze :

Prześlij komentarz