Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Z kim współpracujemy?

Jesteśmy członkiem:
 • United Nations Global Compact
  inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, zalecającej firmom i innym organizacjom poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach ich działalności, dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji.
  www.unglobalcompact.org
  http://ungc.org.pl
  rzestrzegania praw człowieka, standardów pracy oraz ochrony środowiska - See more at: http://www.unic.un.org.pl/gospodarka/gc4.php#sthash.00kTOZuE.dpuf • European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK)

  Europejskiego Centrum Wiedzy o Efektywności Zasobowej (EREK), czyli inicjatywy Komisji Europejskiej, powstałej w lutym 2018 r. podczas European Circular Economy Stakeholder Conference w Brukseli, wspierającej europejskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie poprawy efektywności zasobowej.
  https://www.resourceefficient.eu/en
 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

  wspólnoty stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentującej społeczność techniczną, integrującej polskich techników i inżynierów, działającej na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego - współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
  www.not.org.pl

 • Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ
  inicjatywy, której celem jest „zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa zwiększa świadomość coraz to większych kręgów odbiorców nt. przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju, ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych oraz potrzeby współpracy w efektywnej ich realizacji. Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania
  i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych.” (Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/partnerstwo-na-rzecz-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce)
  https://www.cp.org.pl/2019/06/cp-podpisanie-partnerstwa-agenda2030.html
https://www.cp.org.pl/2019/06/cp-podpisanie-partnerstwa-agenda2030.html


 • Śląskiej Sieci 3 Sektora

  sieci zrzeszającej organizacje pozarządowe (NGO) działające na Śląsku, stanowiącej forum współpracy, wymiany opinii i zasobów, obejmującej całe województwo śląskie.
  www.slaskasiec.pl
  www.slaskasiec.pl


 • Rady Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic

  organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska w Żyrardowie i okolicach, współpracującej z naszym Stowarzyszeniem m.in. przy organizacji Powiatowego Pikniku Energetycznego w ŻyrardowieMamy podpisane porozumienia o współpracy z:
www.pie.pl


https://www.polsl.pl/wydzialy/rt/Strony/Witamy.aspx


https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony/wimim.aspx
http://www.polsl.pl/wydzialy/roz/Strony/Witamy.aspxMamy podpisane listy intencyjne o współpracy z: 
Współpracujemy także m.in. z:
 • Czasopismem "Przegląd Techniczny"
 • Wydawnictwem "Sigma-NOT"
http://sigma-not.pl/