Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Z kim współpracujemy?

Jesteśmy członkiem:
 • United Nations Global Compact
  inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, zalecającej firmom i innym organizacjom poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach ich działalności, dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji.
  www.unglobalcompact.org
  http://ungc.org.pl
  rzestrzegania praw człowieka, standardów pracy oraz ochrony środowiska - See more at: http://www.unic.un.org.pl/gospodarka/gc4.php#sthash.00kTOZuE.dpuf

 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

  wspólnoty stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentującej społeczność techniczną, integrującej polskich techników i inżynierów, działającej na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego - współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
  www.not.org.pl

 • Śląskiej Sieci 3 Sektora

  sieci zrzeszającej organizacje pozarządowe (NGO) działające na Śląsku, stanowiącej forum współpracy, wymiany opinii i zasobów, obejmującej całe województwo śląskie.
  www.slaskasiec.pl
  www.slaskasiec.pl


 • Rady Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic

  organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska w Żyrardowie i okolicach, współpracującej z naszym Stowarzyszeniem m.in. przy organizacji Powiatowego Pikniku Energetycznego w ŻyrardowieMamy podpisane porozumienia o współpracy z:
www.pie.pl
Mamy podpisane listy intencyjne o współpracy z:

Współpracujemy także m.in. z:
 • Czasopismem "Przegląd Techniczny"
 • Wydawnictwem "Sigma-NOT"
http://sigma-not.pl/