Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Przystąpiliśmy do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ (Warszawa, 31.05.2019)

Przystąpiliśmy do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ (Warszawa, 31.05.2019)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 5 czerwca 2019 | 11:2131 maja br., w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, odbyła się druga edycja wydarzenia "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach trwającego w dniach 30 maja - 5 czerwca Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.
Forum stanowi innowacyjną platformę służącą prowadzeniu debaty, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło ciekawych wystąpień oraz dyskusji panelowych, do których włączani byli Uczestnicy spotkania.

W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste podpisanie Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce o kolejnych 25-ciu Sygnatariuszy (w sumie inicjatywa liczy już zatem 127 członków).
Wśród instytucji, w imieniu których złożone zostały podpisy na Karcie Partnerstwa znalazło się także nasze Stowarzyszenie. Kartę sygnował Prezes Zarządu - Michał Jan Cichy, w obecności m.in. Wiceministra Przedsiębiorczości i Technologii - p. Marcina Ociepy, na którego ręce przekazaliśmy nasze zobowiązanie (tzw. Commitment), dotyczące rozwoju i intensyfikacji prac związanych z edukacją i wdrażaniem w Polsce działań zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji/Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Mieliśmy także okazję do krótkiego zaprezentowania naszego zobowiązania przed Uczestnikami wydarzenia. W posiedzeniu, ze strony naszego Stowarzyszenia, wzięły także udział: Anna Jagoda-Siegmund - Członek Zarządu Głównego / Prezes Oddziału Ślaskiego oraz Małgorzata Hordyńska - Sekretarz Oddziału Śląskiego.


Poniżej prezentujemy nasz krótki fotoreportaż z opisanego powyżej Wydarzenia:

Rozpoczęcie spotkania, sala "Pod Kopułą" w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Fot. SPRCP / MJC

Rozpoczęcie uroczystego rozszerzenia Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce
Fot. SPRCP / MJC

Przekazanie "Commitment-u" Stowarzyszenia Polski Ruch CP na ręce Wiceministra Przedsiębiorczości i Technologii - p. Marcina Ociepy
Fot. SPRCP /MH

Podpisanie Karty Partnerstwa przez Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch CP - Michała Jana Cichego
Fot. SPRCP / AJS

Nowi Sygnatariusze Partnerstwa, z przedstawicielami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Fot. SPRCP / AJS
Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Fot. SPRCP / MJC

Reprezentanci Stowarzyszenia Polski Ruch CP na II Forum Interesariuszy. Od lewej: Małgorzata Hordyńska, Michał Jan Cichy, Anna Jagoda-Siegmund.
Po lewej stronie zdjęcia: Karta Partnerstwa, sygnowana m.in. przez nasze Stowarzyszenie.
Fot. SPRCP
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz