Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Akcja CP - czyli Ciągle Pomagamy (CP-2)

Akcja CP - czyli Ciągle Pomagamy (CP-2)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 5 sierpnia 2015 | 06:01


W ramach tej akcji, grupa ekspertów zobowiązała się do nieodpłatnego udzielania darmowych porad telefonicznych i/lub e-mailowych z zakresu ochrony środowiska oraz bhp i innych społecznych kwestii prowadzenia działalności. Aktualnie odbiorcami akcji CP-2 są wyłącznie instytucje będące Członkami Wspierającymi naszego Stowarzyszenia.


Obecnie w ramach inicjatywy udzielane są porady z następujących tematów:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ekoprojektowanie wyrobów i procesów
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Ocena cyklu życia wyrobu (LCA)
 • Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Prawo pracy
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
 • Raportowanie w Polskim Programie CP, system raportowania on-line
 • Regulamin systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych (DZE CP)
 • Ustawa o bateriach i akumulatorach
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o opakowaniach
 • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa Prawo wodne
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz