Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » PEC Ciechanów w pierwszej lidze ciepła

PEC Ciechanów w pierwszej lidze ciepła

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 4 czerwca 2015 | 20:48


www.pecciechanow.plPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie – wieloletni Laureat Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, zbudował nowy kocioł grzewczy. To dobra wiadomość dla środowiska i mieszkańców, którym nie grożą drastyczne podwyżki za ogrzewanie – a także mocny akcent podsumowujący 40-lecie istnienia firmy.

W przedsiębiorstwie został zbudowany wydajniejszy i bardziej ekologiczny kocioł. Inwestycja przełoży się na oszczędność ok. tysiąca ton węgla w skali roku.

Jest to spory sukces, zważywszy, że w ocenie zarządu firmy ścieżka rozwoju ciechanowskiego PEC-u nie była łatwa. W latach 90 firma przeszła dynamiczny okres restrukturyzacji. Musiała się zmierzyć z wieloma problemami, jak choćby nagły nadmiar mocy produkcyjnych spowodowanych przemianami społeczno-gospodarczymi i utratą statutu Ciechanowa jako miasta wojewódzkiego.

Udało nam się, jako nielicznym w tamtym czasie, pozyskać z EBOiR kredyt dewizowy na rekonstrukcję ciepłownictwa. Uzyskane środki w pełni wykorzystaliśmy. Została zlikwidowana ciepłownia przemysłowa, pobudowano ok. 25 km sieci ciepłowniczej w mieście, a przede wszystkim pozbyliśmy się 65 kotłowni lokalnych opalanych węglem grubym i koksem, likwidując tzw. „niską emisję” w mieście. Efekt działań widać gołym okiem, gdyż z krajobrazu miejskiego zniknęły dymiące kominy, zredukowano emisję pyłów i gazów szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Ciechanowski PEC stał się symbolem proekologicznych działań. Centralne źródło ciepła, zasilane tańszym i lepszej jakości miałem węglowym, znacznie wpłynęło na poprawę sprawności wytwarzania ciepła i przyniosło znaczne oszczędności w funkcjonowaniu firmy. Dziś PEC spala mniej węgla niż 20 lat temu, dając miastu dwa razy więcej ciepła.

Biorąc pod uwagę ochronę środowiska i interes społeczny, władze firmy zrealizowały inwestycję pn. „Redukcja emisji spalin poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów”. Koszt inwestycji wynosi 8 mln zł, z czego blisko 2 mln zł pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem inwestycji jest dostosowanie instalacji spalania paliw w ciepłowni centralnej do obowiązujących po 2017 r. standardów emisyjnych, wynikających z przepisów krajowych
i unijnych. Dzięki inwestycji czterokrotnie zmniejszymy emisję zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych, w tym dwutlenku węgla. Osiągniemy wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła.

Na inwestycji zyskają mieszkańcy Ciechanowa i okolic oraz szeroko pojęte środowisko naturalne.

Od wielu lat firma przygotowuje się do wprowadzenia w życie dyrektywy unijnej, która będzie w Polsce obowiązywała od 2016 r., dotyczącej tzw. emisji przemysłowych. To jeden z istotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. PEC-owi nie grozi za dwa lata paraliż, bo już teraz modernizuje i unowocześnia się pod względem technicznym. Analizowany jest wybór miksu paliwowego, który jest odpowiedni do produkcji ciepła konkurencyjnego na rynku i spełni standardy emisyjne.

Jednym z ciekawszych projektów poprawy efektywności energetycznej i sprawności zarządzania miejską siecią ciepłowniczą jest zrealizowany projekt pn. „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – etap I”.

PEC w Ciechanowie podpisał w 1995 r. deklarację Czystszej Produkcji, a od roku 1999 jest sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP. W 1998 r. przedsiębiorstwo
po raz pierwszy uzyskało Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, którego laureatem jest do dziś, natomiast od 2002 r. szczyci się wpisem w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji
i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

We wszystkich obszarach swojej działalności postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, stosując dziesięć zasad „Global Compact” ONZ z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów
www.pecciechanow.pl


Artykuł ukazał się również w czasopiśmie "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie"


Fotografie i grafiki wykorzystane w tym materiale zostały dostarczone przez PEC Ciechanów 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz