Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » PEC Gliwice w Programie Czystszej Produkcji

PEC Gliwice w Programie Czystszej Produkcji

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 3 czerwca 2015 | 19:50


www.pec.gliwice.pl


Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. jest produkcja i zaopatrywanie w ciepło odbiorców na terenie Gliwic. Spółka wypełnia swoją misję poprzez zaspakajanie potrzeb i oczekiwań konsumentów ciepła w sposób dla nich korzystny, a więc tani, ciągły, pewny, ekologiczny i konkurencyjny. W związku z tym spółka przewiduje środki finansowe na podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Atrakcyjność oferty dostawy ciepła oraz rozmowy z potencjalnymi odbiorcami ciepła skutkują nowymi przyłączeniami, zarówno przez dużych, jak i małych odbiorców ciepła.

Działania PEC-u zmierzające do osiągnięcia efektów ekologicznych (zrealizowane i planowane) to:
 • Modernizacja kotła WR-25 nr 2 – doprowadziła do odtworzenia całkowitej mocy zainstalowanej kotła i jednocześnie poprawiła jego sprawność.
 • Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WR-25 nr 1 i 2 – realizacja tej inwestycji pozwoliła spełnić wymogi zapisów w pozwoleniu zintegrowanym (PZ) oraz rozporządzenia ministerstwa środowiska.
 • Modernizacja pompy obiegowej nr 2 – zastąpienie starej pompy typu 35W50, ze sprzęgłem Voitha i układem chłodzenia, nową pompą, zapewniło wysokosprawną rezerwę w układzie pompowania, co skutkuje poprawą sprawności i dyspozycyjności Ciepłowni.
 • Wyposażenie kotła WR-25 nr 1 w instalację zdmuchiwania popiołu – realizacja tego zadania poprawiła sprawność kotła.
 • Modernizacja wentylatorów spalin kotłów WP-70 – zastąpienie starych wentylatorów nowymi, wysokosprawnymi, z regulacją wydajności poprzez przemienniki częstotliwości, pozwoliło na zaoszczędzenie energii elektrycznej.
 • Modernizacja rozdzielni 0,4 kV i 6 kV – zapewni niezawodność zasilania oraz poprawę bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Modernizacja składowiska opału – budowa podłoża ze spadkami i odwodnieniami dla całego składowiska opału zapewni odpowiednie warunki składowania węgla przed podaniem go do zasobników przykotłowych, co spowoduje poprawę sprawności produkcji w Ciepłowni.
 • Modernizacja odpopielania kotłów WR-25 – polegać będzie na zmianie konstrukcji lejów elektrofiltrów i zastąpieniu dotychczasowego, spiralnego transportu pyłu, transportem ślimakowym. Realizacja tego zadania ma na celu wyeliminowanie wprowadzania do odżużlaczy kotłów WR-25 pyłu wytrąconego w elektrofiltrach, co podniesie niezawodność elektrofiltrów i żywotność odżużlaczy.
 • Zabudowa monitoringu przemysłowego – obejmuje system sygnalizacji zabezpieczenia pożarowego taśmociągu łączącego PEC Gliwice z kopalnią KWK Sośnica-Makoszowy. System dotyczy zabezpieczenia pożarowego kablowni RG2, RG3 oraz rozbudowy systemu zabezpieczenia i sygnalizacji p.poż.
 • Modernizacja młynów węglowych – poprawa jakości mieszanki pyłowo-powietrznej i jej rozpływów wpłynie na lepszą sprawność kotłów.
 • Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza (OPP) – wymiana OPP na nowoczesne, z uwzględnieniem współpracy z instalacją odazotowania spalin, wpłynie pośrednio na poprawę sprawności kotłów.
 • Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin dla kotłowni WP-70 – zapewni odsiarczanie spalin z wszystkich kotłów WP-70, co spowoduje zmniejszenie emisji SO2,
 • Przyłączanie nowych odbiorców ciepła – uciepłowienie rejonów miasta Gliwice (oś. Łabędy, Sośnica, Podlesie) przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach, a także uczestniczenie w Programie niskiej emisji dla województwa śląskiego przez systemowe ograniczenie substancji szkodliwych do atmosfery, pozwoli na likwidację indywidualnych palenisk piecowych.
Już od wielu lat przedsiębiorstwo chętnie uczestniczy w życiu swojego miasta, współorganizuje, wspiera różnego typu inicjatywy, zarówno kulturalno-naukowe, społeczne jak i sportowe. Wśród nich można wymienić następujące, wybrane działania społeczne:
 • Zorganizowanie dni otwartych Ciepłowni pn. Ciepło, Cieplej, Ciepłownia, w ramach I-go Sośnickiego Festynu Oświatowego oraz współudział w organizowaniu gry miejskiej Misja Emisja, mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców Gliwic w zakresie niskiej emisji.
 • Wsparcie Konferencji Naukowej Gliwickie Spotkania Naukowe, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, działające przy Centrum Onkologii w Gliwicach.
 • Przekazanie darowizny dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej na finansowanie nagród dla laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską na kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
 • Przekazanie darowizny dla Towarzystwa Oświatowego Filomata, przeznaczonej na finansowanie wyjazdu licealistów szkoły Filomata do USA, w celu wzięcia udziału w światowym Finale Odysei Umysłu.
 • Przekazanie darowizny dla Domu Dziecka na finansowanie nagród dla uczestników charytatywnej imprezy pn. XIII Turniej Gwiazd – Przyjaciół Domu Dziecka.
 • Wsparcie finansowe imprezy pn. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2013.
 • Wsparcie finansowe dla gliwickiej drużyny siatkarek AZS Gliwice oraz gliwickiego klubu piłkarskiego GKS Piast.
 • Wsparcie corocznych plebiscytów organizowanych przez gazetę "Nowiny Gliwickie" pt. "Człowiek Ziemi Gliwickiej".
 • Przekazanie darowizny dla Rzymsko-Katolickiej Parafii NSPJ, na organizację festynu rodzinnego dla parafian.
 • Przekazanie darowizny dla Caritas Diecezji Gliwickiej, na zakup sprzętu do gabinetów rehabilitacji Stacji Caritas.
PEC Gliwice Sp. z o.o. jest uczestnikiem Programu Promocji Marki Ciepło Systemowe, którego organizatorem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Udział w tym programie zobowiązuje nas do stosowania wysokich standardów jakościowych. Dostarczamy produkt w postaci Ciepła Systemowego, którego jakość potwierdza Godło Teraz Polska. W ramach edukacji ekologicznej nasze przedsiębiorstwo zorganizowało akcję o nazwie „Dbaj o zdrowie, Bądź Eko”. W ramach tej akcji gościliśmy w przedsiębiorstwie ponad 300 osób – dzieci i młodzież gliwickich szkół. Akcja miała na celu zaszczepienie w dzieciach i młodzieży świadomości ekologicznej, odpowiedzialnej postawy i szacunku wobec przyrody oraz swojego zdrowia, poprzez zaprezentowanie negatywnych skutków i zagrożeń, jakie niesie ze sobą niska emisja, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Podczas wycieczek można było zwiedzić Ciepłownię Gliwice i dowiedzieć się jak ekologicznie produkowane jest ciepło w Gliwicach.

Do działań z zakresu edukacji ekologicznej należy zaliczyć również m.in.:
 • Udział w organizacji Eko Rajdu Rowerowego 2013 - imprezy promującej zdrowy tryb życia, ekologię i prezentującej proekologiczne inwestycje w Gliwicach.
 • Zorganizowanie konkursu wśród dzieci i młodzieży sośnickich szkół i przedszkoli, pn. „Ekologiczny Komin”. Zadaniem konkursu było wykonanie ekologicznego komina, dowolną techniką Prace można podziwiać na naszej stronie internetowej.
 • Na naszej stronie internetowej znajduje się również link do gry edukacyjnej „Wygoń z Miasta Czarny Smog”, którą udostępniamy w ramach udziału w programie promocji marki Ciepło Systemowe.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Spółka z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
Artykuł ukazał się również w czasopiśmie "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie"  Fotografie i grafiki wykorzystane w tym materiale zostały dostarczone przez PEC Gliwice
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz