Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » PWiK Brzeg – w stronę ekologii

PWiK Brzeg – w stronę ekologii

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 2 czerwca 2015 | 06:02


 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu już w poprzednim wieku rozpoczęło przemianę w spółkę przyjazną środowisku, która w owej przyjaźni sięga po najnowsze i najbardziej efektywne technologie proekologiczne. Zainicjowany wówczas proces metamorfozy trwa do chwili obecnej i obserwuje się, iż firma nie tylko nadąża za zdobyczami współczesnej techniki, ale i nie boi się rozwiązań pionierskich.

Począwszy od roku 2000, kiedy uruchomiono w Brzegu nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków ze wspomaganiem chemicznym o przepustowości 18 000 m3/d, PWiK wciąż inwestuje w dalszą rozbudowę urządzeń i ich modernizację, skutecznie niwelując wszelkie braki w lokalnej gospodarce wodno-ściekowej. Nowa oczyszczalnia, która oczyszcza ścieki do parametrów zgodnych z unijnymi dyrektywami, ze względu na znaczny zapas przepustowości, otworzyła przed spółką szanse na rozwój sieci kanalizacyjnej w obszarach obsługiwanych wcześniej przez rozproszony system odbioru ścieków. Skwapliwie wykorzystano tą możliwość w latach 2002-2009, dzięki realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”, współfinansowanego ze środków ISPA/FS. Wybudowano wówczas aż 259 km kanalizacji sanitarnej, wraz z 94 przepompowniami ścieków oraz z systemem sterowania i monitoringu, co umożliwiło odbiór ścieków z ok. 6000 gospodarstw w 34 miejscowościach znajdujących się na terenie powiatu brzeskiego (gminy Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz) i oławskiego (Gmina Oława). Zadanie dofinansowane ze środków UE umożliwiło także dalsze inwestowanie w gospodarkę osadową. Oczyszczalnia została rozbudowana o instalację do uzyskiwania biogazu na drodze fermentacji osadu (m.in. 2 Wydzielone Komory Fermentacji, mikrobiologiczna odsiarczalnia, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu) oraz do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze spalania biogazu (3 agregaty prądotwórcze). Dzięki Funduszowi Spójności udało się także zmodernizować stację uzdatniania wody w Gierszowicach (wymiana na nowe instalacji i urządzeń technologicznych w budynku chemicznym, budynku klarowników i filtrów, w budynku pompowni, a także nowy system automatyzacji i sterowania). Łączna wartość Projektu wyniosła 28,6 mln. Euro, z czego 60% stanowił udział Funduszu Spójności. Pozostałą część kwoty sfinansowano w oparciu o pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz o udział własny. PWiK nie poprzestało jednak na tych inwestycjach i, działając w oparciu o własne środki, dokonywało kolejnych modernizacji stacji uzdatniania wody – m.in. doposażając ją w układ pomp ciepła, uzyskujących energię z wody uzdatnionej i zastępujących kotłownię opalaną węglem, która to została zredukowana do 1 kotła, włączanego jedynie w sytuacjach awaryjnych. Przeprowadzono ponadto termomodernizację obiektów. Ponieważ pojawiła się szansa na kolejne dofinansowanie ze środków unijnych, Spółka przygotowała kolejny Projekt – „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – II faza”. Został on ujęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w perspektywie 2007-2013, jako ostatnie lub jedno z ostatnich przedsięwzięć w działaniu „gospodarka wodno-ściekowa”. Przedsięwzięcie obejmuje aż 8 kontraktów wykonawczych, w tym: bezwykopową renowację kanałów w Brzegu, wykonanie nowej linii zagęszczania osadu i zadaszenie magazynu osadu na terenie brzeskiej oczyszczalni ścieków oraz doposażenie nowych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w infrastrukturę wod-kan na terenie Brzegu oraz w gminach Skarbimierz i Lubsza. Wartość inwestycji to ponad 23,5 mln. zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi prawie 12,6 mln. zł.


Wszystko wskazuje na to, iż Przedsiębiorstwo trzyma raz obrany kurs i nie zamierza zwalniać na swej drodze ku stawaniu się coraz bardziej „eko”.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

Artykuł ukazał się również w czasopiśmie "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie"


Fotografie i grafiki wykorzystane w tym materiale zostały dostarczone przez PWiK Brzeg
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz