Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - za nami

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - za nami

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 4 marca 2016 | 13:06

 


W sobotę 27 lutego 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji spotkali się w Warszawie w Sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby wybrać Władze na nową kadencję 2016-2019 r. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Wysłuchaliśmy sprawozdań merytorycznych Zarządu, a także pięciu działających Oddziałów Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji: wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego. Przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe.

Po przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium dla zarządu przystąpiono do wyborów Władz. Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację od obecnego Prezesa, że z przyczyn osobistych rezygnuje z kandydowania do władz. Na Prezesa Zarządu został wybrany dotychczasowy wiceprezes Michał Jan Cichy ( oddział śląski ), a do zarządu wybrani zostali: Anna Wójcik – wiceprezes (oddział mazowiecki), Krystyna Lenarczyk – sekretarz (oddział mazowiecki), Marek Wasilewski – skarbnik (oddział śląski) oraz członkowie zarządu: Anna Jagoda (oddział śląski), Grażyna Maciąg (oddział dolnośląski), Marian Stani (oddział mazowiecki). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Józef Kostka – przewodniczący (oddział dolnośląski), Andrzej Patejczyk (oddział mazowiecki), Zbigniew Palicki (odział wielkopolski). Wybrano również Sąd Koleżeński w składzie: Barbara Dołowa (oddział mazowiecki), Grażyna Nowak (oddział łódzki), Kazimierz Manios.

Miłym akcentem podczas Zjazdu było wystąpienie Pani Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mankiewicz-Cudny, która pogratulowała Stowarzyszeniu działań oraz zadeklarowała pomoc Mazowieckiemu Oddziałowi w bezpłatnym udostępnianiu salki na spotkania.

Walne Zebranie przyjęło kilkanaście uchwał programowych określających kierunki działań Stowarzyszenia. Będziemy więc mieli nad czym pracować w tej kadencji!!!

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować ustępującemu Prezesowi Krzysztofowi Galei za sprawne przewodzenie Stowarzyszeniu oraz umiejętność zintegrowania Mazowsza ze Śląskiem.

Podziękowania należą się również dyrektorowi RDOŚ Panu Arkadiuszowi Siembida oraz Pani Natalii Marczykiewicz za bezpłatne udostępnienie Sali Konferencyjnej. Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia za tak liczne przybycie.

Przed nami ciężka, ale mam nadzieję owocna praca w nowej kadencji.

Krystyna Lenarczyk
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz