Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie (Katowice)

SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 17 sierpnia 2018 | 13:00

Szkolenie SZWO i f-gazy, przepisy prawne krajowe i UE, najnowsze zmiany, CRO - Centralny Rejestr Operatorów, BDS - Baza danych Sprawozdań.

UWAGA! To szkolenie jest szczególnie ważne w związku z najnowszą zmianą przepisów w zakresie SZWO i F-gazów, podwyższeniem i rozszerzeniem zakresu kar oraz powiększeniem kompetencji inspekcji ochrony środowiska.


"Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, m.in. związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)" - szkolenie praktyczne

Najbliższy termin:
15.01.2019 r., Katowice


Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!


Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat przepisów prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym m.in. obowiązków dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym:
  • Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych (SZWO) albo co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC),
  • Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach,   
Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie.
Dowiesz się m.in. o najnowszych, istotnych zmianach prawnych.

Możesz przyjechać z własnym komputerem, loginem, hasłem - gdyż w ramach konsultacji (godzina po zakończeniu szkolenia) będzie można zadać dodatkowe pytania dotyczące konkretnie Twojego przypadku, na Twoim koncie w bazie.
Zapraszamy!


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13

Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas/data szkolenia:

 • 15 stycznia 2019 r.
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji 16,00-17,00)Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie obowiązki wynikają z krajowych i unijnych przepisów o SZWO i F-gazach oraz jakie są najnowsze zmiany prawne w tym zakresie
 • jakich urządzeń i systemów ppoż dotyczy baza CRO, 
 • jakich substancji/mieszanin zawartych w urządzeniach i systemach ppoż dot. obowiązek prowadzenia karty w bazie CRO oraz jakie są progi zawartości substancji, po których osiągnięciu należy prowadzić karty urządzeń,
 • jakie informacje należy uwzględniać w kartach urządzeń i w kartach systemów ppoż.,
 • jakie są obowiązki operatorów urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane dot. nadzoru nad tymi urządzeniami,
 • jakich podmiotów dotyczy obowiązek raportowania w ramach bazy BDS.
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w bazie CRO/BDS,
 • zakładać karty urządzeń,
 • dokonywać poprawnie wpisów w kartach urządzeń,
 • przeliczać zawartość danego f-gazu lub mieszaniny f-gazów na ekwiwalent CO2.

Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie
  2. Najważniejsze aktualne wymagania prawa unijnego i krajowego w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)
  3. Najważniejsze zmiany w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
  4. Obowiązki operatorów  i podmiotów w świetle nowych przepisów - omówienie, przykłady.
  5. Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów (część warsztatowa, dla operatorów i serwisantów).
  6. Obowiązki sprawozdawcze związane z F-gazami oraz SZWO.
  7. Zmiany w Bazie Danych Sprawozdań (część warsztatowa). 
  8. Analiza przypadków, omówienie zastosowań przepisów prawnych, dyskusja.


  Metody szkoleniowe:
  Prezentacja
  multimedialna, warsztaty przy komputerach, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.

  Ekspert prowadzący szkolenie:
  Patrycja Goworek - Administrator systemów/baz danych CRO i BDS. Wykształcenie: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

  Na szkolenie zaprosimy także wieloletniego Eksperta w zakresie ochrony środowiska, w szczególności przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie F-gazów i SZWO (wykształcenie: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej).

  Zasady naboru:

  Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

  Inwestycja w szkolenie:
  • Cena: 620 zł netto (762,60 brutto) / Osobę

  Rabaty/promocje/dofinansowania:
  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
  • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
  • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
  • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

  Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
  Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia,


  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
  • Zapewniamy bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentami tuż po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.


  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
  • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
   tel. 668 222 646
   e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 33 71 70
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


  Serdecznie zapraszamy!

  Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.
  Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz