Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie (Katowice)

SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 16:57

Szkolenie SZWO i f-gazy, przepisy prawne krajowe i UE, najnowsze zmiany, CRO - Centralny Rejestr Operatorów, BDS - Baza danych Sprawozdań.
"Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, m.in. związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)" - szkolenie praktyczne

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

 

Najbliższe terminy:

 • 21 października 2020 r., Katowice

28 lutego mija termin na przekazanie ostateczne sprawozdań krajowych na podstawie ustawy o SZWO i F-gazach, a 31 marca mija termin sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa UE.

Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat przepisów prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym m.in. obowiązków dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym:
  • Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych (SZWO) albo co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC),
  • Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach,   
Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie.
Dowiesz się m.in. o najnowszych, istotnych zmianach prawnych.


https://goo.gl/forms/TPD8ulFvi4L7UKMz1
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Miejsce szkolenia:

Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice

Godziny szkolenia:
 • 9,00-15,00

Program szkolenia:
 • Wprowadzenie.
 • Aktualne, najważniejsze wymogi prawa UE i prawa krajowego w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.
 • Najistotniejsze zmiany ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 • Obowiązki operatorów i podmiotów w świetle nowych przepisów oraz konkretne ich przykłady.
 • Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów (część praktyczna dla operatorów i serwisantów).
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Zmiany w Bazie ze Sprawozdań (część praktyczna).
 • Omówienie konkretnych przykładów, zastosowań przepisów oraz dyskusja.

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie obowiązki wynikają z krajowych i unijnych przepisów o SZWO i F-gazach oraz jakie są najnowsze zmiany prawne w tym zakresie
 • jakich urządzeń i systemów ppoż dotyczy baza CRO, 
 • jakich substancji/mieszanin zawartych w urządzeniach i systemach ppoż dot. obowiązek prowadzenia karty w bazie CRO oraz jakie są progi zawartości substancji, po których osiągnięciu należy prowadzić karty urządzeń,
 • jakie informacje należy uwzględniać w kartach urządzeń i w kartach systemów ppoż.,
 • jakie są obowiązki operatorów urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane dot. nadzoru nad tymi urządzeniami,
 • jakich podmiotów dotyczy obowiązek raportowania w ramach bazy BDS.
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w bazie CRO/BDS,
 • zakładać karty urządzeń,
 • dokonywać poprawnie wpisów w kartach urządzeń,
 • przeliczać zawartość danego f-gazu lub mieszaniny f-gazów na ekwiwalent CO2.

Szkolenie poprowadzi dwóch Trenerów:
  1. Wieloletni ekspert w zakresie tworzenia przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Specjalista w zakresie przepisów dotyczących branży chłodnictwa i klimatyzacji. Uznany wykładowca i prelegent na konferencjach/szkoleniach krajowych i międzynarodowych.
  2. Ekspert w zakresie zarządzania i prowadzenia baz: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS), z doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu projektów modernizacyjnych baz danych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i jest prelegentem na konferencjach poświęconych branży chłodnictwa i klimatyzacji. 

   Metody szkoleniowe:
   Prezentacja
   multimedialna, warsztaty przy komputerach, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.

   Zasady naboru:

   Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

   Inwestycja w szkolenie:
   • Cena: 
    • 750 zł netto (922,50 zł brutto) ) / Osobę

   Rabaty/promocje/dofinansowania:
   • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
   • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
   • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
   • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
   • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
   • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
   Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

   Cena zawiera:

   • materiały szkoleniowe,
   • serwis kawowy,
   • lunch,
   • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
   Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentami bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,


   Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
   • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
   • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
   • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
   • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
   • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
   • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
   • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
   • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
   • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.


   Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
   • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
    tel. 668 222 646
    e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 33 71 70
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


   Serdecznie zapraszamy!
   https://goo.gl/forms/TPD8ulFvi4L7UKMz1


   Udostępnij

   0 komentarze :

   Publikowanie komentarza