Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie

SZWO i F-gazy - krajowe i unijne przepisy prawne, w tym CRO i BDS, praktyczne szkolenie

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:00

Szkolenie SZWO i f-gazy, przepisy prawne krajowe i UE, najnowsze zmiany, CRO - Centralny Rejestr Operatorów, BDS - Baza danych Sprawozdań.
"Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, m.in. związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)" - szkolenie praktyczne

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Najbliższe terminy:

 • ON-LINE:
  • 26 czerwca 2024 r.

 

UWAGA - ZMIANY W PRZEPISACH!


W dniu 11 marca 2024 r. weszły w życie zmienione przepisy prawa UE w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy, HFC) oraz substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO, ODS), tj.:
•    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
•    rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.
 
 Będzie o tym mowa m.in. na niniejszym szkoleniu, na którym dowiesz się m.in.:
 • jakie nowe/zmienione obowiązki wynikają z aktualnych regulacji,
 • czego dotyczą zmienione przepisy,
 • jakie zmiany w przepisach krajowych,
 • jak wygląda praktyczna strona realizacji przepisów,
 • jak się przygotować do zmienionych wymagań prawnych,
 • jakie zakazy wynikają z nowych przepisów,
 • jak wygląda harmonogram wycofywania F-gazów,
 • z jakich derogacji/odstępstw możecie Państwo skorzystać,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie kontroli szczelności,
 • jak zmienia się system certyfikacji F-gazowej w odniesieniu do personelu oraz przedsiębiorców,
 • co należy zrobić, aby uzyskać kontyngent na HFC,
 • jak wykonywać sprawozdania do KE i BDS i jakie zmiany w tym zakresie,
 • jak prowadzić dokumentację w CRO  i jakie zmiany w tym zakresie.,
 • jak zmienia się system sankcji i co należy robić, aby uniknąć kar.
Dodatkowo zostaną omówione konkretne przykłady - case study.

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni eksperci, od wielu lat zajmujący się prawem krajowym i przepisami UE - w zakresie ochrony środowiska i klimatu.


Przypominamy także, że co roku 28 lutego mija termin na ostateczne przekazanie sprawozdań krajowych na podstawie ustawy o SZWO i F-gazach, a 31 marca mija termin sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa UE.

 

Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat przepisów prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym m.in. obowiązków dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym:
  • Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych (SZWO) albo co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC),
  • Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach,   
Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie.
Dowiesz się m.in. o najnowszych, istotnych zmianach prawnych.


https://goo.gl/forms/TPD8ulFvi4L7UKMz1
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 35-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
 
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
 
Miejsce szkoleń stacjonarnych:
 • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, sala szkoleniowa przy ul. Krasińskiego 8 / 135, Katowice
  lub
 • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice

Godziny szkolenia:
 • 9,00-15,00

Program szkolenia:
 • Wprowadzenie.
 • Aktualne, najważniejsze wymogi prawa UE (2 znowelizowane rozporządzenia) i prawa krajowego (ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z rozporządzeniami) w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.
 • Obowiązki operatorów i podmiotów w świetle zmienianych przepisów oraz konkretne ich przykłady.
 • Centralny Rejestr Operatorów (część praktyczna dla operatorów i serwisantów).
 • Obowiązki sprawozdawcze (krajowe i UE).
 • Baza Danych ze Sprawozdań (część praktyczna).
 • Omówienie konkretnych przykładów, zastosowań przepisów.
 • Podsumowanie oraz dyskusja.

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie nowe (rozszerzone) obowiązki wynikają z krajowych i unijnych przepisów o SZWO i F-gazach oraz jakie są najnowsze zmiany prawne w tym zakresie
 • jak wygląda praktyczna strona realizacji przepisów,
 • jak się przygotować do zwiększonych wymagań prawnych,
 • jakie zakazy wynikają ze zmienionych przepisów,
 • jak wygląda harmonogram wycofywania F-gazów,
 • z jakich derogacji/odstępstw możecie Państwo skorzystać,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie kontroli szczelności,
 • jak zmienia się system certyfikacji F-gazowej w odniesieniu do pracowników oraz przedsiębiorców,
 • co należy zrobić, aby uzyskać kontyngent na HFC,
 • jak wykonywać sprawozdania do KE i BDS,
 • jak prowadzić dokumentację w CRO,
 • jak zmienia się system sankcji i co należy robić, aby uniknąć kar.

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w bazie CRO/BDS,
 • zakładać karty urządzeń/systemów,
 • dokonywać poprawnie wpisów w kartach,
 • wykonać sprawozdanie w zakresie SZWO i F-gazów na podstawie przepisów krajowych i prawa UE.

Szkolenie poprowadzi dwóch Trenerów:
  1. Wieloletni ekspert w zakresie tworzenia przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Specjalista w zakresie przepisów dotyczących branży chłodnictwa i klimatyzacji. Uznany wykładowca i prelegent na konferencjach/szkoleniach krajowych i międzynarodowych.
  2. Ekspert w zakresie zarządzania i prowadzenia baz: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS), z doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu projektów modernizacyjnych baz danych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i jest prelegentem na konferencjach poświęconych branży chłodnictwa i klimatyzacji. 

   Metody szkoleniowe:
   Prezentacja
   multimedialna, warsztaty przy komputerach, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.

   Zasady naboru:

   Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

   Inwestycja w szkolenie:
   • Cena: 
    • udział on-line: 690 zł netto (848,70 zł brutto) / Osobę


   Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

   • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
   • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
   • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
   • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
   • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
   • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
   • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
   Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

   Cena zawiera:

   • materiały szkoleniowe,
   • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
   • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
   • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
   • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentami bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,

    

   Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

   • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
   • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
   • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
   • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
   • Umożliwiamy zadawanie pytań e-mailowo, po zakończeniu szkolenia (w przypadku ww. szkolenia: przez 7 dni)
   • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
   • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
   • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
   • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
   • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie. 

    

   Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


   Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

    

   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

   Serdecznie zapraszamy!
   https://goo.gl/forms/TPD8ulFvi4L7UKMz1


   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz