Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)''

Szkolenie ''Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 24 października 2017 | 22:12

Szkolenie - CRO, BDS i KOBIZE.


UWAGA! W dniu 23 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która m.in. rozszerza grupę urządzeń podlegających rejestracji w CRO, a także zmienia sposób określania ilości czynnika chłodniczego w urządzeniach przy kwalifikowaniu pod ustawowe obowiązki.W ślad za nowelizacją ustawy ukazały się nowe akty wykonawcze, w tym m.in. rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów. Dowiedz się, jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o szwo i f-gazach oraz związane z nią
nowe rozporządzenia.

"Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)"


Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r., dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym:
  • Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC),
  • Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach,
   Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie.
Do tego masz możliwość bezpłatnych konsultacji aż 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy!
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 27-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13/107 Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602 Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas/data szkolenia:

 • 10 maja 2018 r.
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji 16,00-18,00)Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (szwo) i fluorowanymi gazami cieplarnianymi (fgc):
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożającymi warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i ustawa zmieniająca z 12 lipca 2017 r. oraz rozporządzenia polskie i europejskie,
  • podstawowe pojęcia i definicje dot. substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.
 2. Obowiązki Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej związane z CRO:
  • rejestracja,
  • zakładanie i prowadzenie kart urządzeń i kart systemów ppoż,
  • zasady dokonywania wpisów do kart,
  • zasady przeliczania zawartości f-gazów na ekwiwalent CO2 w odniesieniu do poszczególnych rodzajów substancji,
  • zasady przeliczania zawartości f-gazów na ekwiwalent CO2 w odniesieniu do mieszanin,
  • zasady ustalania progu dla zawartości w urządzeniu mieszanin f-gazów i substancji kontrolowanych, którego przekroczenie powoduje postanie obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzeń (założenie i prowadzenie karty urządzenia, kontrole szczelności, itp.)
 3. Obowiązki Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej dot. kontroli szczelności oraz zapewnienia wykonania tych kontroli przez certyfikowany personel.
 4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów związane z BDS.
 5. Przepisy przejściowe związane z ustawą zmieniającą ustawę o substancjach zubożającymi warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 6. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów wynikające z rozporządzenia Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i rozporządzenia Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. 

Metody szkoleniowe:
Warsztaty,
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.

Ekspert prowadzący szkolenie:
Grzegorz Majek – specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający trzynastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).


Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 550 netto (676,5 brutto) / Osobę

Rabaty/promocje:
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:


Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
tel. 668 222 646
e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
tel. 601 33 71 70
e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz