Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)''

Szkolenie ''Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 16 kwietnia 2018 | 10:50

Szkolenie - CRO - Centralny Rejestr Operatorów, BDS - Baza danych Sprawozdań, f-gazy, SZWO.


"Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)" - szkolenie z warsztatami przy komputerach

Najbliższy termin:
Do ustalenia, Katowice


Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r., dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym:
  • Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC),
  • Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach,
   Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie.
Do tego masz możliwość bezpłatnych konsultacji aż 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy!Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13/107 Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602 Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas/data szkolenia:

 • Do ustalenia (wstępnie planowane na przełomie września i października 2018 r.)
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji 16,00-18,00)Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakich urządzeń i systemów ppoż dotyczy baza CRO,
 • jakich substancji/mieszanin zawartych w urządzeniach i systemach ppoż dot. obowiązek prowadzenia karty w bazie CRO oraz jakie są progi zawartości substancji, po których osiągnięciu należy prowadzić karty urządzeń,
 • jakie informacje należy uwzględniać w kartach urządzeń i w kartach systemów ppoż.,
 • jakie są obowiązki operatorów urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane dot. nadzoru nad tymi urządzeniami,
 • jakich podmiotów dotyczy obowiązek raportowania w ramach bazy BDS.
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w bazie CRO/BDS,
 • zakładać karty urządzeń,
 • dokonywać poprawnie wpisów w kartach urządzeń,
 • przeliczać zawartość danego f-gazu lub mieszaniny f-gazów na ekwiwalent CO2.

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (szwo) i fluorowanymi gazami cieplarnianymi (fgc):
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożającymi warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i ustawa zmieniająca z 12 lipca 2017 r. oraz rozporządzenia polskie i europejskie,
  • podstawowe pojęcia i definicje dot. substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.
 2. Obowiązki Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej związane z CRO:
  • rejestracja,
  • zakładanie i prowadzenie kart urządzeń i kart systemów ppoż,
  • zasady dokonywania wpisów do kart,
  • zasady przeliczania zawartości f-gazów na ekwiwalent CO2 w odniesieniu do poszczególnych rodzajów substancji,
  • zasady przeliczania zawartości f-gazów na ekwiwalent CO2 w odniesieniu do mieszanin,
  • zasady ustalania progu dla zawartości w urządzeniu mieszanin f-gazów i substancji kontrolowanych, którego przekroczenie powoduje postanie obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzeń (założenie i prowadzenie karty urządzenia, kontrole szczelności, itp.)
 3. Obowiązki Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej dot. kontroli szczelności oraz zapewnienia wykonania tych kontroli przez certyfikowany personel.
 4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów związane z BDS.
 5. Przepisy przejściowe związane z ustawą zmieniającą ustawę o substancjach zubożającymi warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 6. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów wynikające z rozporządzenia Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i rozporządzenia Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Metody szkoleniowe:
Prezentacja multimedialna, warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.


Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 620 zł netto (762,60 brutto) / Osobę

Rabaty/promocje:
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem tuż po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz