Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie o ''Prawie wodnym''

Szkolenie o ''Prawie wodnym''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:05


"Ustawa prawo wodne – praktycznie. Najważniejsze zmiany i ich konsekwencje"

Najbliższe zaplanowane szkolenia:

 • Terminy (udział albo on-line, albo stacjonarnie w Katowicach):
  • 7 października 2024 r.
  • 28 listopada 2024 r.

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań podczas szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!  - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie z regulacjami prawnymi prawa wodnego,
 • wskazanie obowiązków wynikających z wprowadzonych regulacji prawnych, szczególnie w zakresie korzystania z wód i ponoszenia kosztów tego korzystania.  
Szkolenie adresowane jest dla podmiotów zainteresowanych prawnymi aspektami korzystania z wód, uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych oraz ponoszących opłaty za korzystanie z wód.

Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się o zmianach wynikających z nowego prawa wodnego, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

https://goo.gl/forms/gMFjH0toM332ZxjL2
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017.

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

Godziny szkolenia:
 • 7.30-15.00
  plus możliwość
  konsultacji dla Uczestników: 15.00-17.00

Program szkolenia
 1. Podstawowe pojęcia i definicje - wskazanie zmian pojęć i omówienie nowych.
 2. Zakres kompetencyjny organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.
 3. Korzystanie z wód:
  • korzystanie zwykłe,
  • korzystanie powszechne,
  • korzystanie szczególne,
  • usługi wodne,
 4. Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych.
 5. Ochrona wód, ochrona przed suszą i powodzią, budownictwo wodne i melioracje.
 6. Regulacje formalnoprawne w zakresie gospodarowania wodami – wymagalność, procedury uzyskania, strony postępowania, sprzeciwy, terminy obowiązywania, wygaśnięcie, cofnięcie, ograniczenie, wymogi jakie powinny spełniać poszczególne formy regulacji formalnoprawnych:
 7. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat – przykłady.
 8. Zarządzanie wodami.
 9. Kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami – wynikające z prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, kodeksu karnego.
 10. Zmiany w systemie prawnym wynikające z wprowadzenia nowego prawa wodnego.

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • Jakim zmianom ulegną regulacje dotyczące gospodarowania wodami,
 • Jakie obowiązki spoczywają na Twojej firmie w związku ze zmianą przepisów,
 • Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, a zwłaszcza za korzystanie z wód.
Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą przypadków oraz warsztatami.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - szkoleniowiec, od wielu lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, m.in. w zakresie prowadzenia licznych szkoleń otwartych oraz zamawianych. Ekspert Czystszej Produkcji.
Od 5 lat samorządowiec, kierujący wydziałem ochrony środowiska w jednej z największych gmin wiejskich w Polsce. Wcześniej trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, a także projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych i składowisk odpadów), przez ponad 20 lat prowadzący własną działalność doradczą oraz współpracujący z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Absolwent Studiów Podyplomowych:
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Certyfikaty: Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  ISO 45001:2018 AZJ-2019-V-C352 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego nr AZJ-2019-VI-C454 wydane przez TÜV Rheinland Precisely Right)
 • "Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym" na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą danego szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:Inwestycja w szkolenie:
 

Cena:

 • udział on-line: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

  Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
  • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
  • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
  • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
  • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć jedną z wymienionych powyżej pozycji.

  Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Prawo wodne"
  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

   

  Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


  Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 33 71 70
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
  Serdecznie zapraszamy!  https://goo.gl/forms/gMFjH0toM332ZxjL2


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz